برای مقایسه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی به پارامترهایی نیاز داریم تا بفهمیم رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی کدام یکی از این دو دانشگاه وضعیت بهتری دارد. این پارمترها به شرح زیر است:
  • مقایسه تعداد دانشجویان ورودی رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقایسه با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • مقایسه اساتید گرایش ها و حوزه های مختلف آموزشی در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی
  • تعداد بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز درمانی زیر نظر این دو دانشگاه 
  • بررسی تمایل رتبه های برتر کنکور به انتخاب این دو دانشگاه
مقایسه دانشجویان ورودی این دو دانشگاه: ورودی های روزانه مهر و بهمن دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی  را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید. دانشگاه تهران  در سال 97 فقط ورودی مهر داشته است ولی دانشگاه شهید بهشتی برای ورودی مهر و بهمن در سال 1397 دانشجو جذب کرده است. تمرکز دانشگاه تهران روی رشته های دندانپزشکی و داروسازی بیشتر از دانشگاه شهید بهشتی است ولی از آن طرف، شرایط دانشگاه شهید بهشتی به گونه ای است که می تواند در سال 208 پزشک را وارد چرخه تحصیلی کند. 
در نتیجه اگر هدفتان پزشکی است، آمارها نشان می دهد که دانشگاه شهید بهشتی در شرایط بهتری از نظر امکانات قرار دارد ولی برای رشته های دندانپزشکی و داروسازی، بهتر است که روی دانشگاه تهران تمرکز کنید. اما در ادامه متوجه می شوید که به آمار ورودی ها نباید توجه کرد زیرا ملاک های مهم تری وجود دارد که نشان از برتری دانشگاه تهران به شهید بهشتی است.
 نام رشتهدانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ورودی روزانه دکتری عمومی پزشکی180 208 
ورودی روزانه دکتری عمومی دندانپزشکی 50 42 
ورودی روزانه  دکتری عمومی داروسازی 85 38 
مقایسه مراکز درمانی دو دانشگاه: در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، موضوعی که خیلی مهم است، امکانات بیمارستانی، درمانگاه های شبانه روزی و مراکز درمانی می باشد. زیرا یک دانشجو در این سه رشته، وقتی می تواند به مرز پختگی و سواد برسد که در مراکز متنوع درمانی بتواند، دوره های کارورزی و کار آموزی خود را به طور ویژه ای بگذراند. جدول زیر مقایسه مراکز مختلف بالینی در این دو دانشگاه را نمایش می دهد.
 معیار مقایسه پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
 تعداد بیمارستان ها21 28 
 تعداد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی 9743 
 تعداد اساتید قلب و عروق 4831 
 تعداد اساتید مغز و اعصاب 1616 
تعداد اساتید گوش و حلق و بینی 2618 
 تعداد اساتید چشم پزشکی 4744 
 تعداد اساتید پوست 2011 
  تعداد اساتید جراحی عمومی 9510 
آمار و ارقام موجود در جدول فوق نشان می دهد که دانشگاه تهران از نظر پژوهشی و تعداد اساتید بسیار وضعیت بهتری نسبت به رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی دارد. طبق اطلاعات موجود در جدول فوق تعداد بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاه شهید بهشتی از مراکز درمانی دانشگاه تهران بیشتر است اما بیمارستان هایی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران است که از قدیمی ترین، بزرگترین و تخصصی ترین بیمارستان های ایران می باشد.
بیمارستان های رازی، شریعتی، فارابی، مرکز قلب ایران، بیمارستان امیراعلم، بیمارستان سینا، مرکز طبی کودکان و مرکز تصویربرداری پزشکی  از جمله بیمارستان های معروف ایران هستند که همگی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند بنابراین از نظر کیفیت بیمارستان های این دانشگاه به مراتب سطح کیفی بالاتری نسبت به بیمارستان های زیر مجموعه دانشگاه شهید بهشتی دارد.
اگر یک داوطلب کنکور تجربی که به رشته دندانپزشکی علاقمند است  و قصد داشته باشد تا رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مقایسه کند می تواند از جدول زیر کمک بگیرد. 
 معیار مقایسه دندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
تعداد مراکز درمانی 
 تعداد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی  4
تعداد اساتید اندودانتیکس  1615 
تعداد اساتید ارتودانتیکس  1113 
تعداد اساتید بیماری های دهان  1011 
تعداد اساتید آسین شناسی دهان و فک و صورت  6
تعداد اساتید پروتزهای دندانی  2519 
تعداد اساتید دندانپزشکی ترمیمی  1218 
تعداد اساتید دندانپزشکی کودکان 13 
تعداد اساتید  رادیولوژی دندان  6
تعداد اساتید  جراحی فک و صورت  1714 
تعداد اساتید  پریودانتیکس  1216 
تعداد اساتید مواد دندانی  6
با مقایسه اطلاعات موجود در جدول فوق متوجه می شویم که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گرایش های تخصصی ارتودانتیکس، بیماری های دهان، دندانپزشکی ترمیمی، پریودانتیکس اساتید بیشتری دارد اما در گرایش های حرفه ای تر مثل جراحی فک و صورت و پروتزهای دندانی سهم اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشتر است. 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش مراکز درمانی خود دارای 4 کلینیک دندانپزشکی در بیمارستان خود است اما دانشگاه علوم پزشکی تهران یک کلینیک کاملا تخصصی و مجهز برای دندانپزشکی ساخته است که علاوه بر کمک به چرخه درمان کشور موجب افزایش بار علمی دانشجویان دندانپزشکی این دانشگاه شده است.
درست است که از نظر تعداد مراکز درمانی دندانپزشکی، سهم دانشگاه شهید بهشتی بیشتر است اما این مراکز در بیمارستان ها و در درمانگاه های موجود در آن ها می باشد و لذا یک زیرمجموعه از کل بیمارستان محسوب می شود و مرکز تخصصی دندان نیست. پس کیفیت بر کمیت غلبه پیدا کرده و اگر داوطلب کنکور تجربی که به رشته دندانپزشکی علاقمند است، وارد رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران شود امکانات و اساتید با کیفیت تری را تجربه می کند.
از طرفی اگر این فرد علاقمند به توسعه علم و افزایش پژوهش های علمی خود باشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران با در اختیار قرار دادن 4 مرکز پژوهشی تخصصی برای دانشجویان دندانپزشکی فضای مناسبی برای تولید علم در اختیار دندانپزشکان خود قرار داده است. 
نحوه انتخاب رشته این دو دانشگاه از دید 200 نفر اول کنکور: تمایل رتبه های برتر کنکور از سال 1394 تا 1397 را بررسی کردم تا متوجه شویم که 200 نفر اول کنکور در رشته تجربی، تمایل شان به سمت کدام دانشگاه است؟ جدول زیر حاصل این تحقیق از انتخاب رشته 200 نفر اول رشته تجربی است که یکی از دو دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه تهران را انتخاب کرده اند.
 انتخاب رشته 200 نفر اول کنکور تجربیدانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
 در سال 1394  از منطقه یک: 31 نفر
از منطقه دو:  66 نفر
از منطقه سه:  13 نفر
 از منطقه یک: 35 نفر
از منطقه دو:  64 نفر
از منطقه سه:  17 نفر
 
 در سال 1395 از منطقه یک: 19 نفر
از منطقه دو:  67 نفر
از منطقه سه:  14 نفر
 از منطقه یک: 16 نفر
از منطقه دو:  55 نفر
از منطقه سه:  13 نفر
  در سال 1396 از منطقه یک: 27 نفر
از منطقه دو:  63 نفر
از منطقه سه:  20 نفر
 از منطقه یک: 23 نفر
از منطقه دو:  60 نفر
از منطقه سه:  13 نفر
  در سال 1397 از منطقه یک: 29 نفر
از منطقه دو:  63 نفر
از منطقه سه:  25 نفر
  از منطقه یک: 20 نفر
از منطقه دو:  61 نفر
از منطقه سه:  13 نفر
آمارهای انتخاب رشته نشان می دهد که تقریبا برتری خاصی در انتخاب این دو دانشگاه از نگاه 200 نفر اول کنکور وجود ندارد. البته دقت کنید 200 نفر اول کنکور فقط این دو دانشگاه را انتخاب نمی کنند بلکه برخی از آن ها در شهرهای خودشان مثل شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد می مانند زیرا سطح این دانشگاه ها هم بالاست. به هرحال نمی شود به سلیقه خاصی در بین انتخاب های نفرات برتر کنکور برای این دو دانشگاه رسید.
با همه این تفاسیر و آمار و ارقام ها کدام دانشگاه برای خواندن پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مناسب تر است؟ طبق توضیحات داده شده برای رشته پزشکی، سطح این دانشگاه بسیار نزدیک به هم است و فقط با اختلاف جزئی می توان دانشگاه تهران را بهتر دانست ولی برای رشته دندانپزشکی و داروسازی با اختلاف خیلی زیاد؛ دانشگاه تهران وضعیت عالی دارد و بهتر است دانشگاه مقصدتان در این دو رشته فقط و فقط دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد.
چرا باید دانشگاه های برتر را انتخاب کنیم ؟ تصور کنید مجری شبکه 3 سیما باشید، به نظرتان چند نفر شما را خواهند دید؟ حال تصور کنید مجری شبکه استانی خود باشید حالا چه تعدادی نظاره گر برنامه شما هستند؟ فرق بین دانشجوی دانشگاه برتر و سایر دانشگاه ها دقیقا مشابه مثالی است که بیان شد.
 وقتی وارد یک دانشگاه درجه یک می شوید زیر ذره بین بسیاری از مجامع علمی کشور و بین المللی قرار می گیرید، نام دانشگاه به کار و سوادتان ارزش می نهد و شرایط برای پیشرفت بسیار فراهم می شود. دانشگاه های برتر، مانند زمین کشاورزی حاصلخیزی هستند که اگر در آن زمین قرار بگیرید یک محیط مناسب برای شکوفایی جوهره وجودی خود دارید پس ارزشش را برای کنکور بیشتر تلاش کنید و هر چه می توانید خود را به دانشگاه های بهتری برسانید.
چرا دانشگاه های خوب بهتر از دانشگاه های معمولی است

هدف از انتشار این مطلب، بیان دلیل و برهان های علمی است که باعث ایجاد برتری یک دانشگاه نسبت به دانشگاه دیگر می شود. بخصوص برای افرادی که می توانند از بین چند دانشگاه خوب یکی را انتخاب کنند؛ در نظر گرفتن این موارد می تواند باعث انتخاب متناسب با هدفشان شود و از تحصیل در دانشگاه خود احساس رضایت و پیشرفت بهتری داشته باشند. در ادامه به معرفی شاخص هایی می پردازیم که موجب مطرح و معرفی  یک دانشجوی دانشگاه برتر در دیدگان تیزبین مجامع علمی و همچنین در بین اساتید مجرب داخلی و خارجی می شود. این راهکارهای موجود در دانشگاه های برتر عبارت اند از:
1. کنفرانس های خارجی راهی برای آشنایی با تازه های علم و معرفی خود: سالانه تعداد زیادی کنفرانس های بین المللی در سراسر جهان برگزار می شود که بهترین محققین و به روز ترین اطلاعات در آن رد و بدل خواهد شد، در این کنفرانس ها بسیاری از بزرگان علم در هر رشته دور یک دیگر گرد می آیند تا تازه های علم را در رشته و گرایش خود به نقد و بررسی بگذارند.
 حال تصور کنید در دانشگاهی درس بخوانید که برای اعزام دانشجو به این کنفرانس ها بودجه جداگانه ای را داشته باشد. مسلم است که همین عامل دلیلی برای ارتقای توان تحقیقاتی و بروز توانمندی های علمی یک دانشجوی دانشگاه برتر می شود. وقتی می تواند با ارایه پژوهش های درجه یک خود را به ریش سفیدان رشته اش ثابت کرده و نامی برای خویش دسته و پا کند یعنی زمینه برای پیشرفت در دانشگاه های برتر فراهم است. دانشگاه های برتر کشور مانند دانشگاه تربیت مدرس، بودجه ای را برای شرکت دانشجویان خود در این کنفرانس ها و همایش های بین المللی در نظر می گیرند.
2. پروژه های تحقیقاتی شخصی: پایان نامه های تعریف شده در دانشگاه های برتر اغلب دارای شرایط و هماهنگی در برنامه های آن گروه آموزشی دارد. به طور مثال گروه علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی تهران، از تمام دانشجویان خود می خواهد که طرح های پژوهشی خود را با محوریت اوتیسم به ثبت رسانده و در این زمینه دست به پژوهش بزنند. همین امر باعث شده است تا این گروه موفق به ساخت «دستگاه نورفیدبک رباتیک برای درمان اختصاصی زیرگروه های اختلال کم توجهی-بیش فعالی» شدند. 
این روال منطقی در ارایه پروژه ها موجب می شود تا دانشجویان دانشگاه های برتر، با به کارگیری زمینه های تحقیقاتی روز دنیا، گام بلند و عملی در شاخه تحصیلی خود بردارند. یک دانشجو به خصوص در سطح کارشناسی ارشد و دکتری با مقالات و پژوهش های خود شناخته می شود چه بسا اگر او از ابتدای تحصیل خود در یک دانشگاه با کیفیت قرار گیرد پایه و مبنای علمی اش برای ارایه پایان نامه و مقاله متناسب با موضوعات روز دنیا قوی تر و بهتر از هر دانشجوی دیگری ساخته شود. 
پژوهش های خروجی از دانشگاه های برتر نشان می دهد که این مقالات مورد توجه بسیاری از ژورنال های علمی  معتبر جهان (به مجلاتی که مقالات علمی را چاپ می کند ژورنال علمی می گویند.) بوده است. بسیاری از اساتید حاضر در دانشگاه های برتر ایران، داور بهترین ژورنال های علمی جهان هستند و به فعالیت علمی پژوهشگران جهان امتیاز می دهند حال تصور کنید زیر دست همچین اساتیدی پرورش یافته و پژوهش هایتان از فیلتر این اساتید عبور کند. 
آنچه خروجی این فرآیند است حضور یک فرد تحصیل کرده با سواد و کارکشته در گرایش تحصیلی خودش خواهد بود و برای همین است که نام دانشگاه دلیلی بر سواد دانشجویان آن دانشگاه می شود.
3. بازار واقعی اطراف: بسیاری از اساتید شاغل در دانشگاه های برتر کشور صاحبان شرکت ها و کارخانه هایی هستند و یا در بهترین شرکت های صنعتی و علمی کشور دارای درجه مدیریتی می باشند. همین عامل به معنای فرصت کار و پژوهش برای دانشجویانی است که وارد یک دانشگاه با کیفیت می شوند. 
علاوه بر این، دانشگاه های برتر کشور دارای ده ها مرکز علمی پژوهشی و مراکز کارآفرینی می باشند. به طور مثال دانشگاه تربیت مدرس، 31 مرکز مطالعاتی، تحقیقاتی، کارآفرینی، پژوهشکده و قطب علمی می باشد و شرایط بسیار مساعدی برای دانشجویانش فراهم کرده تا بتوانند علاوه بر فعالیت علمی در این مراکز به کسب درآمد نیز بپردازند.
 این شرایطی است که یک دانشگاه برتر با صرف توان علمی و اقتصادی خود برای دانشجویانش فراهم می کند و ارزش تحصیل در این دانشگاه ها را بیش از پیش برای هر فرد کنکوری مشخص می نماید.
4. بورسیه ی تحصیلی: یکی از علاقمندی های دانشجویان، گذراندن فرصت های مطالعاتی در دانشگاه های خارج از کشور است. بنا بر سه دلیل قبل، این شرایط برای دانشجوی دانشگاه های درجه یک فراهم است تا خود را نشان دهند و توانمندی های علمی خود را کشف و پرورش داده و شرایط برای شناخته شدن در عرصه بین المللی فراهم نمایند. 
این یعنی دانشگاه های برتر کشورمان می توانند پله مستحکمی برای پرتاب دانشجویان خود به دانشگاه های برتر جهان به منظور ادامه تحصیل و کسب مدارک تخصصی و بازگشت به کشور و خدمت به کشورمان باشد. فردی که از یک دانشگاه خوب تقاضای تحصیلش را به دانشگاه های سایر کشورها می فرستند بسیار مورد توجه اساتید و اعضای هیئت علمی آن دانشگاه خارجی قرار می گیرد  و نام دانشگاه برای دانشجویش اعتبار و ارزش آفرینی می کند.
 اگر بررسی کوتاهی به سوابق تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور کنید اکثر آنان مدرک تحصیلی خود را از بهترین دانشگاه های ایران دریافت کرده اند و این مورد برهان دیگری برای ارزشمندی دانشگاه های برتر کشورمان جهت تحصیل یک دانشجو می باشد.
5. فضای حاکم در هر دانشگاه: همه انسان ها تابع محیط خود هستند، از محیط تاثیر می پذیرند و بر آن اثر می گذارند. فرض کنید وارد محیط دانشگاهی شوید که دانشجویان آن به دنبال علم آموزی، کلاس های زبان خارجی، گارگاه های عملی و علمی و افزایش دانش خود باشند، هر بار که با آن ها صحبت کنید از کتاب یا مقاله تازه ای صحبت کنند. 
این شرایط روی شما نیز اثر می گذارد و به صورت اتوماتیک شما را به این سمت می برد که همگام با محیط به افزایش مهارت های علمی و عملی خود بیفزایید. مدرک زبان خویش را بگیرید، معدل خود را بالا نگه دارید، فعالیت ها، کارگاه ها و سمینارهای تخصصی رشته تحصیلی خود را شرکت کنید و در نتیجه روز به روز بر سطح سواد و آگاهی خویش بیفزایید. 
همین شرایط را می توانید برعکس نیز تصور کنید. فرض کنید وارد محیطی شوید که همه تصمیم دارند مطالعه امتحان خود را به شب امتحان واگذار کنند، مهم ترین سوالی که سر کلاس ها از استاد درس می شود این است که از چه بخش هایی سوال می دهد یا نمی دهد و یا اینکه اگر جزوه تان را بخوانیم برای قبولی در این درس کافی است؟ به نظر خودتان در چنین شرایطی پیشرفت تا چه اندازه ای سخت است؟ فضای حاکم بر دانشگاه های برتر خود به خود شما را از نظر علمی باطراوت می کند.
6. پروژه های ملی: اکثر پروژه های تحقیقاتی و کلان کشور در دانشگاه های برتر ایران است، همین امر فرصتی عالی در اختیار شما می گذارد تا در کشور و دنیا دیده شوید. وقتی نگاهی به پروژه های مهم کشور می کنید نام دانشگاه هایی مانند امیر کبیر را خواهید دید که توانسته حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد. 
فرض کنید بر سر کلاس استادی حاضر شوید که در بزرگترین پروژه ها سهم بزرگی داشته است، دانش به روزی و علمش کاملا کاربردی و علمیاتی باشد. مثال های درسش از پروژه هایی باشد که به طور کاملا عملی اجرا کرده است، حال این استاد علاوه بر زمینه های کاری و پژوهشی چه تاثیری بر خلاقیت و هوش هیجانی دانشجویان خود می گذارد؟
فردی که برای هر فرمول درسی یا هر مبحث علمی ده پروژه را می تواند مثال بزند که با رعایت موارد تئوری توانسته به موفقیت ختم شود کلاس درسش تا چه اندازه می تواند مفید و به مانند یک کارگاه عملی باشد؟ حضور در کلاس های درس دانشگاه های برتر دنیا، یک موهبت است که در هر دانشگاهی قابل دست یافتن نیست.
 شاید از این طرف و آن طرف چیزهایی در مورد رتبه بندی دانشگاه های جهان شنیده یا خوانده باشید. اما در ادامه این مطلب قصد داریم روش رتبه دانشگاه ها از نظر رتبه‌بندی شانگهای را معرفی و سپس به مقایسه رتبه دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های جهان بپردازیم و از طرفی بهترین دانشگاه های ایران را از نظر رتبه بندی شانگهای معرفی کنیم.
دانشگاه شانگهای چین طی در دهه 1990 ماموریت داشت تا دانشگاه های برتر جهان را فهرست کرده و دلیل برتری آن ها را مشخص و سپس با دانشگاه ها چینی مقایسه کند. از این ماموریت می خواستند راهکارهایی برای ارتقای سطح کیفی دانشگاه های چین در بین دانشگاه های جهان دست یابند و می توان گفت این امر به شدت نیز موجب ترقی دانشگاه های چینی در جهان علم شد.
معیار های مورد نظر دانشگاه شانگهای چین برای رتبه بندی دانشگاه های جهان بر اساس جایگاه اساتید آن دانشگاه در جهان، جوایز دانشگاهی مثل نوبل و... که آن دانشگاه توسط اساتید خود دریافت کرده باشد، میزان مقالات چاپ شده در ژورنال های علمی و معتبر nature و science و خروجی های پژوهشی آن دانشگاه ها و حتی میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی آن دانشگاه ها می باشد. 
با این معیار ها بهترین دانشگاه جهان، دانشگاه هاروارد می باشد. اما اوضاع دانشگاه های ایرانی به چه صورت است؟ سایت رسمی این موسسه فقط نام دو دانشگاه از ایران را در سال 2017 با شاخص های ذکر شده معرفی می کند. نام دو دانشگاهی که یکی قابل پیش بینی و دیگری به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست. دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر نام دو دانشگاهی است که در بین 500 دانشگاه برتر دنیا در سال 2017 از نظر موسسه ارزش گذاری شانگهای چین که معروف ترین موسسه رتبه گذار در جهان است، معرفی می شود. 
طبق گزارش دیگری از این موسسه، در سال 2017 دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در حال ترقی بین المللی است. این دانشگاه در رشته ریاضیات و مهندسی برق بین 500 کشور برتر، در رشته مهندسی مکانیک و مهندسی عمران بین 200 کشور برتر جهان و در رشته مهندسی شیمی بین 300 کشور برتر جهان قرار گرفته و شاخص رشد خوبی را از خود بجای گذاشته است. 
این ها نشان می دهد که دانشگاه های برتر دیگر فقط شریف نیست حال دانشگاه های دیگر نیز در حال ترقی ملاک های خود و معرفی شدن در سطح بین المللی می باشند. تصور کنید دانشجوی  مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران یعنی دانشجوی دانشگاهی است که رتبه 300 جهانی را دارد و این افتخار کمی برای آن دانشجو نیست. 
رتبه بندی دانشگاه ها هر ساله تغییر می کند. این سایت برای دانشگاه های علوم پزشکی ایران رتبه بندی ارایه نداده است.