کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - دانش آموزان پایه نهم به درس علوم توجه ویژه کنند

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

دانش آموزان پایه نهم به درس علوم توجه ویژه کنند

در مطلب «آیا کسی که از پایه نهم یا دهم برای کنکور شروع کند، خسته می شود؟» به اهمیت شروع برای کنکور از پایه نهم پرداختم، اما به نظر می آید که برخی از دانش آموزان نهم، با گفتن این جمله که درس های کنکور از سال های دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد و درس هایی که در پایه نهم می خوانیم هیچ تاثیری در کنکور ندارد، مطالعه کنکوری خودشان را عقب می اندازند. 
به همین منظور، تصمیم گرفتم که دانش آموزان کلاس نهم، یک دور نما بدهم، تا بدانند که درس های آن ها، پایه سازی برای درس های دهم، یازدهم و دوازدهم است و اگر از الان به درس های خودشان توجه کنند، قطعا گام مهمی را برای کنکور برداشته اند. در این مطلب، می خواهم اهمیت پایه سازی درس علوم نهم را در کتاب های مختلف کنکور بررسی کنم و از آنجا که این نوع مطالب را نیاز اساسی دانش آموزان نهم می دانم، در طول هفته های بعد نیز به سایر درس های شان می پردازم تا دیدگاه درستی در ذهن دانش آموزان پایه نهم ایجاد شود.
در یک جمله اگر بخواهم تمام صحبت هایم برای درس علوم را خلاصه کنم به این جمله می رسم که درس علوم پیش نیاز سه درس مهم زیست، شیمی و فیزیک کنکور است. در ضمن اگر کسی رشته ای مانند داروسازی را بخواهد، درس علوم یک پایه سازی برای درس زمین شناسی هم حساب می شود. ببنید چقدر این درس، مهم است که در دل خودش، مقدمات یادگیری 1+3 درس دیگر را فراهم می کند و کسی که این درس را فراتر از کتاب بیاموزد، قطعا در سال های آینده با کیفیت بالاتری کار می کند. حالا برویم علت درستی این صحبت را بررسی کنیم.
فصل های 1، 2 و 3 مقدماتی را بیان می کنند که سال های بعد، در درس شیمی با آن ها برخورد می کنید. فصل های 4، 5، 8، 9 پایه سازی برای درس فیزیک هستند. فصل های 6 و 7 پیش نیاز زمین شناسی هستند و فصل های 11، 12، 13، 14 و 15 برای درس زیست پایه ریزی شده اند. تنها فصل علوم که برای سال های آینده کاربردی ندارد فصل 10 می باشد.
کلید واژه های شیمی کنکور که در کتاب علوم به کار رفته است و یک دانش آموز نهمی اگر آن ها را با هدف کنکوری بیاموزد می تواند کار شیمی را در سال های بعد، به راحتی تمام کند به شرح زیر است:
 فلز، نافلز، خاصیت های مس، تفاوت واکنش پذیری فلزها با یکدیگر، واکنش مس با گاز اکسیژن، شناخت اکسیژن و اوزون، سولفوریک اسید و فرمول شیمیایی آن، خاصیت گوگرد، مدل اتمی بور، تولید گاز آمونیاک، خاصیت فلوئور، خاصیت کلر، طبقه بندی عنصرها، ویژگی سدیم، ویژگی های آهن، خواص سلولز، تعریف درشت مولکول، تعریف بسپار یا پلیمر، تعریف مولکول چند اتمی، تعریف یون و ویژگی های یون ها، تشکیل پیوند یونی  و ویژگی های ترکیب های یونی، تعریف کاتیون و آنیون، قانون پایستگی جرم، پیوند اشتراکی که به آن پیوند کووالانسی هم می گویند، مدل گلوله و میله، چرخه کربن، سوخت فسیلی، خاصیت های کربن دی اکسید، تعریف هیدروکربن، خاصییت متان، دانستن فرمول مولکولی متان و بوتان و اوکتان و ایکوزان، توضیح ارتباط بین نقطه جوش هیدروکربن ها با تعداد کربن هایشان، تعریف دمای جوش و عوامل موثر بر آن، تقطیر و روش جداسازی مخلوط ها، خاصیت های اتن، نحوه تشکیل پلی اتن، واکنش شیمیایی متان با اکسیژن، آشنایی با جدول تناوبی انتهای کتاب درسی علوم
کلید واژه های زیست کنکور که در کتاب علوم به کار رفته است و یک دانش آموز نهمی اگر آن ها را با هدف کنکوری بیاموزد می تواند درک بهتری از زیست سال های بعد داشته باشد به شرح زیر است:
 گروه بندی جانوران بر اساس صفت های مشترک، انواع روش های گروه بندی جانوران، تعریف گونه، تعریف باکتری، تعریف هو هسته ای و پیش هسته ای ها، تعریف آغازیان، آشنایی با جلبک ها، تعریف قارچ ها، تعریف ویروس، تعریف گیاهان آوندی، آوند چوبی و آبکشی و کاربرد هر یک، تعریف تار کشنده، تعریف شیره خام، تعریف شیره پرورده، آشنایی با سرخس ها، شناخت بازدانگان، معرفی نهاندانگان، مثال های گیاهانی که آوند ندارند، تعریف جانوران بی مهره و مهره دار، دسته بندی جانوران به دو گروه بی مهره و مهرداران و مثال های هر کدام و معرفی تک تک مثال ها، آشنایی با کرم پهن، معرفی کرم های لوله ای، شناخت کرم های حلقوی، آشنایی با حشرات، تعریف اسکلت، معرفی خار پوستان، اطلاعات دسته بندی شده در مورد ماهی ها، تشریح ماهی ها، دسته بندی ماهی ها، تنفس پوستی چیست؟ اطلاعات مربوط به خزندگان، تعریف کسیه های هوادار، آشنایی با پلاتی پوس، تعریف بوم سازگان، انواع روابط بین جانوران، تعریف همزیستی، تعریف شکار و شکارچی، تعریف رقابت، آشنایی با گلسنگ،   
کلید واژه های فیزیک کنکور که در کتاب علوم به کار رفته است و یک دانش آموز نهمی اگر آن ها را با هدف کنکوری بیاموزد می تواند مطالعه فیزیک سال های بعد را با پیش زمینه قوی تری شروع کند به شرح زیر است:
 تعریف مسافت طی شده و جابه جایی، درک تفاوت بین مسافت طی شده و جابه جایی، تعریف بردار جابه جایی، تعریف و فرمول تندی متوسط، تعریف و فرمول سرعت متوسط، تعریف تندی لحظه ای، تعریف سرعت لحظه ای، تعریف حرکت یکنواخت روی خط راست، تعریف شتاب متوسط، تعریف نیروهای متوازن، نیروی اول، دوم و سوم نیوتن، رابطه بین نیرو و شتاب، یکای نیرو، تعریف و فرمول وزن جسم، تعریف نیروی کنش و واکنش، تعریف نیروی عمودی تکیه گاه، تعریف نیروی اصطکاک و انواع آن، تعریف و فرمول فشار، یکای فشار، فشار در مایعات، اصل پاسکال، قانون فشار در هیدرولیک ها، فشار در گازها، تعریف و فرمول گشتاور نیرو، اندازه نیروی کار، 
کلید واژه های زمین شناسی کنکور (مخصوص دانش آموزانی که هدفشان رشته ای مانند داروسازی است) که در کتاب علوم به کار رفته است و یک دانش آموز نهمی اگر آن ها را با هدف کنکوری بیاموزد می تواند به درصد بهتری در درس زمین شناسی برسد به شرح زیر است:
 حرکت قاره ها، نظریه زمین ساخت ورقه ای (صفحه ای)، پدیده همرفتی، تعریف ورقه اقیانوسی، تعریف ورقه قاره ای، فرضیه گسترش اقیانوس ها، علت آتشفشان ها و زلزله ها، انواع حرکت ورقه های سنگ کره، تعریف سونامی، تعریف گسل و درزه، تعریف فسیل، عوامل موثر بر تشکیل فسیل، روش های تشکیل فسیل

یک کتاب 168 صفحه ای، این همه کلیدواژه مهم از 1+3 درس دارد که این درس ها همگی در کنکور، به عنوان درس های تخصصی شناخته می شوند و همگی ضریب های بالایی در موفقیت یک دانش آموز کنکوری دارند. حالا تصور کنید که یک دانش آموز با یک طرز تفکر غلط با خودش می گوید که درس های کنکور از سال دهم شروع می شوند پس نیازی نیست که پایه نهم را خوب بیاموزم و با بی تفاوتی از مطالب کلیدی و مهم پایه نهم عبور می کند.
این جمله را بخاطر داشته باشید که پایه نهم، سال پایه سازی درس های متوسطه دوم است. درسی مثل علوم 1+3 درس دوره دوم متوسطه را پوشش می دهد. تک به تک کلیدواژه هایی که در جدول های بالا به شما معرفی شد، همگی در صورت و گزینه های تست های کنکور سراسری دیده می شوند و یک دانش آموز حرفه ای پایه نهم، قطعا روی یادگیری عمیق و کار کردن فراتر از حد کتاب، تمرکز می کند تا خودش را از سایر رقبا جلو بیندازد. 
آوینا
یکشنبه 15 دی 1398 07:46 ق.ظ
سلام وقت بخیر.من دانش اموز کلاس هشتم هستم و دوست دارم هدفم رو پیدا کنم.میشه راهنماییم کنید چطور هدفم را پیدا کنم؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. هدف پیدا کردن بسیار بسیار ساده است. فهرستی از آنچه باید در زندگی تان باشد و نیست را تهیه کرده و بعد به دنبال مسیری باشید که این نیازها را برطرف کند. همان مسیر هدف شماست. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.