کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - چرا تست های شیمی نظام جدید خارج کشور تجربی 98 متفاوت بود؟

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

چرا تست های شیمی نظام جدید خارج کشور تجربی 98 متفاوت بود؟

روال همیشگی کنکور داخل و کشور در هر سال به این صورت بود که برای هر تست داخل کشور، یک تست معادل با آن در کنکور خارج کشور طراحی می شد ولی بررسی تست به تست شیمی نظام جدید داخل کشور در سال 98 با کنکور شیمی نظام جدید خارج کشور 98 نشان دهنده، سه تفاوت بود که می تواند چراغ های راهنمایی برای کنکور 99 باشد.
 هشدار: این مطلب فقط و فقط برای کسانی که قصد شرکت در کنکور نظام جدید را دارند، کاربردی است. لطفا افرادی که می خواهند کنکور نظام قدیم بدهند این مطلب را نخوانند.
قبلا در مطلب «شیمی کنکور98: تحلیل و بررسی شیمی نظام جدید در کنکور تجربی» به بررسی تست به تست شیمی نظام جدید داخل کشور 98 پرداخته ام، ولی در اینجا قصد دارم سه تست عجیبی که در کنکور خارج کشور تجربی 98 مطرح شده است را بررسی کنم که این سوالات می تواند روی کیفیت خواندن درس شیمی برای کنکور 99 موثر باشد. 
دقت کنید که این کنکور برای دانش آموزان نظام جدید طراحی شده است و حرف های جالبی برای گفتن دارد پس لطفا دانش آموزانی که قصد شرکت در کنکور نظام قدیم را دارند، این مطلب را مطالعه نکنند چون این مطلب فقط و فقط بر اساس مطالب درسی کتاب شیمی نظام جدید صحبت می کند.
شما می توانید برای آنکه مطلب مفید تر برایتان باشد، سوالات شیمی خارج کشور تجربی را از سایت سنجش دانلود کنید و همزمان با نگاه کردن به آن سوالات، این تحلیل را هم بخوانید تا کاربردی تر شود. 
تست شماره 240 کنکور خارج کشور تجربی، اولین سوالی است که لازم می دانم، خیلی با دقت به آن توجه کنید چون خیلی نکات ریز دارد که می تواند ملاک عمل برای کنکور 99 باشد:
این تست، یک مسئله استوکیومتری بود با این تفاوت که اطلاعات هر دو واکنش دهنده را داده بود؛ موضوعی که برای دانش آموز نظام جدید غافل گیر کننده است زیرا دانش آموز نظام جدید، عادت ندارد که اطلاعات هر دو واکنش دهنده را همزمان به او بدهند. برای اینکه بیشتر با این چالش آشنا شویم بایستی کمی به گذشته برگردیم.
در شیمی نظام قدیم، مبحثی تحت عنوان «واکنش دهنده محدود کننده و اضافی» وجود داشت که دقیقا اطلاعات مربوط به دو واکنش دهنده را می دانند و دانش آموز ابتدا باید واکنش دهنده محدود کننده را تعیین می کرد و مسئله استوکیومتری را بر اساس آن واکنش دهنده محدود کننده حل می کرد ولی این موضوع از شیمی نظام جدید حذف شده است و برای همین است که دانش آموز نظام جدید اصلا انتظار دیدن سوالی را نداشت که اطلاعات واکنش دهنده ها به طور همزمان در یک تست مورد پرسش قرار بگیرد.
البته دقت کنید که اصلا منظور طراح کنکور این نیست که دانش آموز نظام جدید باید واکنش دهنده محدود کننده و اضافی را بلد باشد بلکه طراح تست در این سوال فقط می خواست دانش آموز را کمی سَر گَردان نماید و به عبارت بهتر اگر این تست را مشاهده کنید؛ آنگاه متوجه خواهید شد که اطلاعات هر دو واکنش دهنده و همچنین ضریب استوکیومتری هر دوی آن ها با هم برابر است که این مورد، به این معنی می باشد که هیچ فرقی نمی کرد که شما با کدام واکنش دهنده تصمیم بگیرید مسئله را حل کنید زیرا اطلاعات داده شده برای هر دو واکنش دهنده برابر بود.
پس اگر طراح، در کنکور نظام جدید، بخواهد اطلاعات هر دو واکنش دهنده را همزمان با هم بدهد، آنگاه مطمین باشید که هیچ فرقی نمی کند از کدام واکنش دهنده استفاده کنید. دقت کنید که دانش آموزان نظام قدیم برایشان فرق می کند ولی افرادی که دانش آموز نظام جدید هستند یا می خواهند کنکور نظام جدید را شرکت کنند، به هیچ وجه برایشان فرقی ندارد.
موضوع دیگری که می خواهم بیان کنم این است که در این تست، هر دو عدد 5 مول داده شده بود و ضرایب استوکیومتری با هم برابر بود و خیلی زود می شد فهمید که هیچ فرقی با هم ندارند. اما طراح کنکور می تواند برای سال های بعد، شوک وارد کند. من چند نمونه تست مکمل این تست را برایتان می سازم  تا از این شوکه شدن جلوگیری کنم و انواع دیگر را با هم بررسی می کنم.
 تست مکمل برای سوال شماره 240 کنکور خارج از کشور تجربی 98:
مخلوطی از 5 مول اتانوئیک اسید و 230 گرم اتانول در مجاورت H2SO4 گرما داده شده است. اگر در پایان واکنش، 72g آب تولید شود، بازده درصدی واکنش و جرم استر تولید شده (بر حسب g)، به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟ 
(O=16, C=12, H=1: g.mol-1)
   C3HCOOH + C2H5OH -----> CH3COOC2H5 + H2O

 80، 35280، 264  90، 35290، 264  

اگر دقت کنید در این تست مکملی که تالیف کرده ام، به جای 5 مول اتانول، از عدد 230 گرم استفاده کرده ام. اما اگر شما 230 گرم را بر جرم مولی اتانول تقسیم کنید آنگاه دوباره 5 مول اتانول بدست می آید. پس در این تست، سعی کردم ظاهر مسئله را تغییر دادم که دانش آموز یا داوطلب کنکور نظام جدید فکر نکند که قرار است همیشه عددهای داده شده به ظاهر با هم برابر باشند بلکه طراح می تواند ظاهر اعداد را متفاوت کند ولی در اصل با تبدیل به مول، یکسان می شوند. اما کار هنوز تمام نشده، به تست بعدی که برایتان ساخته ام، توجه کنید:
 تست مکمل برای سوال شماره 240 کنکور خارج از کشور تجربی 98:
4/8 گرم فلز منیزیم  و نیم لیتر محلول 0/8 مولار هیدروکلریک اسید، با هم واکنش داده اند. اگر در پایان واکنش، 2/5 لیتر گاز تولید شود، بازده درصدی واکنش کدام است و مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها نسبت به مجموع ضرایب استوکیومتری چه وضعیتی دارد؟ (چگالی این گاز در شرایط انجام واکنش برابر با 0/08 گرم بر لیتر می باشد).
(Mg=24, Cl=35/5, H=1 : g.mol-1)
Mg+ HCl-----> MgCl2+ H2

 80، بیشتر 80، کمتر 50، بیشتر 50، کمتر

در این تست، عددهای صورت سوال با هم برابر نیست و همچنین بعد از موازنه واکنش داده شده، ضریب های استوکیومتری واکنش دهنده ها نیز با هم فرق دارند ولی آنچه اهمیت دارد این است که وقتی مسئله استوکیومتری را با هر کدام از واکنش دهنده ها حل کنید، فرقی در جواب نهایی مسئله ندارد.
 بنابراین، کلیه افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی نظام جدید را دارند، لازم است این نکته را بدانند که اگر طراح کنکور، اطلاعات واکنش دهنده ها را به طور همزمان به شما بدهد، هیچ فرقی نمی کند که مسئله را با کدام واکنش دهنده حل کنید. امیدوارم این کلک تستی را آموخته باشید و در دام و شک کردن سرجلسه کنکور نیفتید.
تست شماره 243 کنکور خارج کشور تجربی 98 دارای دو نکته مهم است: 1. در این تست، واکنش های انجام شده را نداده بودند و خود داوطلب کنکور نظام جدید، باید واکنش را می نوشت. دقت کنید که چون مبحث واکنش نویسی از مبحث درسی شیمی نظام جدید، حذف شده است در نتیجه انتظار می رود که در تست های کنکور نیز همه واکنش ها را برای دانش آموزان نظام جدید بدهند که در این تست، چنین رفتار نشده است. بنابراین متوجه می شویم که طراح کنکور انتظار دارد، واکنش های معرفی شده در کتاب درسی را بلد باشید و بتوانید آن ها را بنویسید.
 2. در این تست از کلید واژه «نمک بدون آب» استفاده کرده بود که می توانست برخی ها را با این سوال مواجه کند که منظورش چیست؟ دقت کنید که این کلیدواژه فقط برای شک انداختن طراحی شده است و شما کافی است واکنش را به صورت معمولی بنویسید و مسئله استوکیومتری را حل کنید و درگیر این کلیدواژه نباشید.
تست 244، عجیب ترین و مهم ترین تست کنکور تجربی خارج کشور 98 می باشد که لازم است در مورد آن صحبت کنیم که در ادامه، نکات مربوط به این تست را بیان می کنم:
1. در این تست عدد، طراح کنکور از عدد اضافی استفاده کرده بود. اگر صورت این تست را بخوانید و مسئله استوکیومتری آن را حل کنید آنگاه متوجه می شوید که عدد 50 میلی لیتر ذکر شده در این تست، یک عدد کاملا اضافی است که هیچ تاثیری در حل مسئله ندارد. پس همین موضوع باید برای ما یک تلنگر باشد.
بله، شیوه جدید طراحان کنکور درس شیمی این است که عدد اضافی در صورت تست قرار می دهند که البته اگر کسی نسبت های استوکیومتری را بلد باشد به راحتی می تواند این عدد اضافی را کشف کند. وظیفه مشاوران تحصیلی است که خیلی سریع، اقدام کرده و به دانش آموزانشان یاد بدهند که چطوری این اعداد اضافی را به کمک نسبت های استوکیومتری به راحتی تشخیص دهند زیرا این روش طراحی ممکن است در سال های بعدی هم تکرار شود.
لازم به ذکر است که در کنکور داخل کشور تجربی 98 نیز همچین مدل طراحی را داشتیم. در واقع تست شماره 248 کنکور داخل کشور تجربی نیز دقیقا عدد 50 میلی لیتر اضافه بود پس متوجه می شویم برای دانش آموزان نظام جدید، هم در کنکور داخل و هم در کنکور خارج از تکنیک عدد اضافه در صورت سوال برای سخت تر کردن مسئله استفاده شده است.
2. در این تست، طراح کنکور واکنش را نداده است و انتظار دارد خود دانش آموز این واکنش را انجام دهد در نتیجه، شما بایستی الگوهای واکنش نویسی کتاب درسی تان را بلد باشید چون طراح  در کنکور تجربی خارج کشور نظام جدید، واکنش را در این سوال نداده بود. پس لطفا برای آنکه خود را در بالاترین سطح برای کنکورهای بعدی آماده کنید، روندهای واکنش نویسی را بلد باشید که در این مدل از تست ها که بقیه به دلیل واکنش نخواندن، سوال را حل نمی کنند، شما بتوانید خیلی راحت از عهده حل این تست ها بر آیید.
3. این تست و چند سوال دیگر در کنکور داخل و خارج کشور نظام جدید به ما نشان می دهد که شما باید ترکیب های شیمی را هم بشناسید. مثل وقتی گفته می شود «نقره نیترات»، «منیزیم کلرید»، «اتانول»، «استون» و ... شما بایستی بتوانید آن ها را به صورت فرمول های شیمیایی یا فرمول های مولکولی بنویسید. در نتیجه کلیه ترکیب هایی که در کتاب درسی تان آمده است را باید بلد باشید.
آنچه در این مطلب بررسی شد، وجود سه تست حساس در کنکور خارج کشور بود که حاوی نکاتی برای کنکورهای سال های آینده می باشد و بایستی با دقت روی آن ها تمرکز کنید تا نسبت به سایر رقبای خود، جلو بزنید. دانستن همین چراغ های راهنما است که باعث تفاوت شما با سایر رقبایتان می شود.

فاطی
چهارشنبه 27 فروردین 1399 05:48 ب.ظ
سلام استاد
بنظرتون کنکور به تعویق می افته
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. این مورد را بایستی مسئولین سازمان سنجش اعلام رسمی نمایند و نظر بنده یا سایرین هیچ اهمیتی ندارد و فقط باعث پراکنده شدن شایعه می شود. به همین جهت به شما توصیه می کنم با همان تاریخ های قبلی محکم و قوی درس بخوانید زیرا اگر کسی با فرض اینکه همان تاریخ های قبلی است، درس بخواند آنگاه در هر صورت از زمانش بیشترین بهره را برده است. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.