کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - فیزیک کنکور98: تحلیل و بررسی فیزیک نظام جدید در کنکور تجربی

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

فیزیک کنکور98: تحلیل و بررسی فیزیک نظام جدید در کنکور تجربی

فیزیک نظام جدید در کنکور تجربی 1398 داخل کشور دارای 27 تست مشابه با کنکور نظام قدیم در همین سال است و این نشان می دهد که کار کردن روی تست های فیزیک نظام قدیم در مباحث مشترک بسیار بسیار روی تسلط دانش آموزان تجربی موثر است. در نتیجه، حرف مهم این مطلب را همین ابتدا می گویم: «از تست های فیزیک نظام قدیم در مباحث مشترک، بسیار خوب کمک بگیرید».
تست های فیزیک در کنکور تجربی از تست شماره 206 شروع و به تست شماره 235 ختم می شود. در این مطلب به بررسی کیفیت طراحی سوال و میزان مشابهت این سوالات به تست های فیزیک در کنکورهای قبلی خواهم پرداخت. دقت کنید که در کل این تحلیل، ملاک تست ساده و سخت و متوسط، تست دانش آموزان نمی باشد بلکه ملاک این است که از آن مبحث آیا می شده تست سخت تر یا آسان تری مطرح شود یا خیر؟
 بنابراین ملاک سختی و اسانی هر تست در کل این تحلیل فقط مقایسه آن تست با تست های مشابه می باشد. به همین جهت شاید تستی برای شما سخت به نظر برسد ولی در این تحلیل آن تست به عنوان تست متوسط معرفی شده باشد و علت این تفاوت این است که شما بر اساس نقاط ضعف و قوت خود این تست را بررسی کرده اید و بنده در این مطلب، ملاکم این است که آیا می شده از این مبحث سوال پیچیده تری بدهند یا خیر؟ پس کل این مطلب و تحلیل درس فیزیک کنکور تجربی 98 داخل تجربی را با این زاویه دید بخوانید.
تحلیل تست های حرکت شناسی کنکور تجربی 98: تست های 206، 207 و 208 کنکور مربوط به تست های حرکت شناسی است. در کنکورهای سال های قبل، تست های حرکت شناسی عموما جزء تست های متوسط رو به بالا در کنکور حساب می شد ولی در کنکور نظام جدید هر سه تست طراحی شده از مبحث حرکت شناسی را می توان در طبقه تست های متوسط و متوسط رو به پایین در نظر گرفت.
تست 206 را کسی می توانست حل کند که یک نکته ساده را می دانست و با دانستن آن نکته به راحتی تست قابل حل بود و فقط تبدیل به تست جایگذاری اعداد می شد. نکته مورد نظر هم مربوط به دانستن این مورد بود که مساحت زیر نمودار منحنی سرعت - زمان همان جابجایی است.
تست 207 را تست آموزشی می نامیم چون فقط باید فرمول سرعت متوسط را عدد گذاری می کردید و این تست ها را در زمان آموزش فرمول سرعت متوسط می تواند یک دانش آموز حل کند و وجود این سوال در کنکور نشان می دهد که قرار نیست تصور شما از تست های کنکور یک بُت باشد.
تست شماره 208 را نیز می توان در دسته تست های مدرسه ای نام نهاد. یعنی تست هایی که معلم های مدرسه برای جا انداختن عدد گذاری در فرمول ها از آن استفاده می کنند. در نتیجه اگر کسی فرمول مربوط به این سوال را فقط حفظ می بود می توانست با جایگذاری عددها به خواسته مسئله برسد.
تحلیل تست های دینامیک کنکور تجربی 98: تست های شماره 209 و 210 و 211 کنکور امسال مربوط به تست های دینامیک بود که این مبحث نیز در کنکور سال های گذشته همیشه جزء تست های متوسط رو به بالا به حساب می آمد ولی تحلیل زیر نشان می دهد که این سوالات در کنکور امسال تجربی جزء تست های متوسط و متوسط رو به پایین می باشد.
تست شماره 209 مربوط به محاسبه برآیند دو نیروی عمود بر هم است که با دانستن فرمول های مربوطه و عدد گذاری به راحتی قابل دست یابی و پاسخ دهی می باشد. این تست، یکی از تست های کلاسیک نیروها حساب می شود که اگر کسی فصل دینامیک را خوانده باشد قطعا با این تست های تیپ و اصلی برخورد داشته است.
تست شماره 210 تست معروف ماهواره است که دارای فرمول های شناخته شده می باشد. تست های مقایسه ای ماهواره در کنکور رایج بوده اند و این بار نیز یک تست از این مبحث در کنکور آورده شده است. این تست نیز جزء تست های ساده حساب می شود.
تست شماره 211 کنکور امسال در مورد مسئله ترکیبی جسم و فنر است. این تست را کسی می توانست پاسخ دهد که تست های زیادی از مسایل جسم و فنر حل کرده باشد تا بتواند خیلی سریع جهت نیروها را رسم کرده و خواسته مسئله را محاسبه کند. بنابراین حل تست های متنوع برای پاسخ دهی سریع به این تست نیاز است و در نتیجه تست 211 از جمله تست های متوسط کنکور حساب می شود و فقط کسانی که توانسته اند مفهوم نیروها را درک کنند قادر به پاسخ گویی آن هستند و با حفظ بودن فرمول به تنهایی قادر به حل این تست نخواهید بود.
تحلیل تست های کار، انرژی و توان کنکور تجربی 98: تست های شماره 212 و 213 از این بخش طراحی شده است که تست های کارو انرژی همیشه در سطح متوسط بوده اند و روند امسال نیز همان روند همیشگی طراحی تست را در این بخش فیزیک داشته است.
تست شماره 212، نیاز به حفظ بودن فرمول توان مفید داشت. دقت کنید که فرمول های متنوعی برای انواع توان ها در کتاب های کمک آموزشی معرفی می شود که تسلط روی این فرمول ها برای موفقیت در درس فیزیک لازم است. این سوال کنکور نشان می دهد که اگر کسی روی فرمول های فیزیک تسلط داشت و با تست های متنوع، جایگذاری عدد در فرمول ها را تمرین کرده بود به راحتی می توانست این تست مدرسه ای را حل کند. مسلم است که اگر کسی فرمول های ترکیبی را نمی دانست قطعا حل این تست، نیاز به فکر و راه حل طولانی داشت.
تست شماره 213 فیزیک کنکور، در مورد کار نیرو می باشد که جزء تست های سطح پایین و کاملا آموزشی حساب می شود. کسی که مفهوم کار را درک کرده بود و می دانست که نیروی موثر بر کار، فقط آن نیرویی است که در راستای حرکت است آنگاه فقط کافی بود دو عدد 6و 30 را در هم ضرب کند که 180 می شد و جواب تست را داده بود و فقط زحمت پر کردن گزینه را می کشید.
تحلیل تست های نوسان و موج کنکور تجربی 98: تست های شماره 214، 215، 216 و 217 از مباحث این فصل طراحی شده است. تست های موج و نوسان در کنکور سال های گذشته دارای سوالات تحلیلی و نیاز به درک عمیق مفهوم موج داشت و کسی که معنی موج را به خوبی درک نکرده بود در پاسخ دهی به تست ها مشکل پیدا می کرد. حالا برویم سراغ تست های امسال و کیفیت شان را بررسی کنیم:
تست شماره 214، مربوط به بازتاب نور است و پاسخ دهی به این تست فقط از عهده کسی بر می آمد که رسم پرتوها را به خوبی کرده باشد و با زدن تست های متنوع، به تسلط در رسم رسیده باشد در نتیجه این تست را می تواند جزء تست های مفهومی کنکور به حساب آورد که پاسخ دهی آن نیاز به تسلط روی مفاهیم و حل تست های متنوع از این بخش دارد.
تست شماره 215 فیزیک، یک تست مدرسه ای حساب می شود که فقط برای جا انداختن مفهوم دامنه موج و ارتباط بین دوره تناوب موج و فرکانس توسط معلم ها تدریس می شود و جزء مفاهیم ابتدایی موج است که با درک مختصر از این فصل به خوبی قابل جایگذاری و حل تست بود. بنابراین طراح کنکور در این تست از یک سوال آسان استفاده کرده است.
تست شماره 216 نیز مربوط مفاهیم موج می باشد و کسی که مفاهیم ابتدایی موج را بلد باشد به خوبی می توانست پاسخ سوال را از بین چهار گزینه انتخاب کند و این تست مسئله نبود بلکه طراح قصد داشت بداند که چه کسی توانسته مفهوم موج را درک کند؟ این تست را نیز در دسته تست های آسان کنکور می دانیم.
تست شماره 217 در مورد صوت بود که جزء تست های متوسط رو به بالای کنکور امسال حساب می شد به طوری که نیاز به درک و تصویر سازی اطلاعات مسئله داشت. 
تحلیل تست های فیزیک اتمی و هسته ای کنکور تجربی 98: تست های شماره 218، 219 و 220 مربوط به تست های این بخش است. تست های فیزیک اتمی و هسته ای همیشه در کنکور جزء تست های متوسط و آسان کنکور بوده است که همین روند در کنکور امسال نیز تکرار شده است.
تست شماره 218، را می توان جزء تست های امتحانی مدرسه حساب می شود و کسی که فقط مطالب حفظی این بخش را حفظ کرده بود به راحتی گزینه درست را انتخاب می کرد چون تست 218 تست مسئله ای نبود و فقط باید حفظ باشید این تست را پاسخ می دهید؛ پس این تست جزء سوالات آسان حساب می شود.
تست شماره 219، یک تست مدرسه ای حساب می شود زیرا معلم های مدرسه از این مدل تست ها برای جا انداختن فرمول های فیزیک استفاده می کنند و کسی فقط فرمول های این بخش را حفظ بود به راحتی با یک جایگذاری می توانست این تست را بزند در نتیجه این تست را می توان در دسته تست های آسان کنکور قرار داد.
تست شماره 220 کنکور فیزیک نیز جزء تست های مفهومی کنکور حساب می شد و نیاز به درک عمقی تر مباحث اتمی هسته ای داشت و اگر کسی این مباحث را درک کرده بود کار ساده ای داشت به شرط اینکه تحلیل های درس نامه ها + حل تست می داشت در نتیجه می توان این تست را جزء تست های متوسط کنکور برشمرد.
تحلیل تست های الکتریسه ساکن و مدارهای جریان مستقیم و مغناطیس و القای الکترومغناطیس کنکور تجربی 98: تست های شماره 221، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228 و 229 مربوط به این مباحث می باشد. در کنکور سال های گذشته این بخش ها دارای هر سه مدل تست ساده، متوسط و وقت گیر را داشته است و حالا ببنیم که در کنکور امسال وضعیت این مباحث به چه صورت است؟
تست شماره 221، را می توان جزء تست های متوسط رو به پایین حساب کرد زیرا بایستی یک دانش آموز می دانست که برآیند نیروی F چطور از روی مولفه های i , j قابل حساب کردن است و اگر همین مورد را می دانست آنگاه فقط باید عدد بدست آمده را در فرمول میدان قرار می داد و آن را حساب می کرد.
تست شماره 222 را فقط کسانی می توانند بزنند که تست های متنوعی از این مبحث حل کرده باشند. یک تست تکراری کنکور و حتی سوالات امتحانی مدرسه می باشد و خلاقیت خاصی ندارد اما برای حل کردنش نیاز است که قبلا تست های متنوعی حل کرده باشید که سرعت عمل در حل آن داشته باشید در نتیجه این تست را جزء تست های متوسط رو به پایین کنکور می توان بر شمرد.
تست شماره 223 فیزیک، نیز جزء تست های متوسط  حساب می شود زیرا نیاز دارد که یک دانش آموز بتواند یک تحلیل انجام دهد و تشخیص دهد که وقتی 25 درصد ظرفیت خازن افزوده می شود یعنی چه و چطور باید این اعداد را در فرمول تغییر اندازه ولتاژ جایگذاری کرد، بنابراین درک مفهوم در حل این تست نقش اساسی بازی می کرد.
تست های  شماره 224، 225 و 226 مربوط به مدارهای الکتریکی می باشد که حل این تست ها نیاز به مهارت دارد و همیشه این تست ها را می توان در رده تست های متوسط و متوسط رو به بالا حساب کرد زیرا تسلط روی حل آن ها نیاز به حل تست های متنوع دارد و نیاز است که با مدارهای مختلف کار کرده باشید تا بتوانید خیلی سریع به مجهول سوال پاسخ دهید. حل تست های تالیفی برای تسلط به این بخش بسیار توصیه می شود.
تست شماره 227 نیز یک تست ساده حساب می شود زیرا تعیین جهت بردارها در میدان های الکتریکی و مغناطیسی جزء مفاهیم اولیه این مباحث حساب می شود و حتی برای گرفتن نمره امتحانی در درس مدرسه هم دانستن آن لازم بوده است.
تست های شماره 228 و 229 کنکور فقط دو تست آموزشی هستند که برای تمرین جایگذاری عددها در فرمول برای اولین بار یادگیری مناسب است که قطعا این تست ها را بعد از فرمول میدان مغناطیسی سیملوله و نیروی محرکه القایی متوسط در پیچه، دیده اید و هیچ خلاقیتی برای حل آن ها وجود ندارد و فقط باید یک عدد گذاری می کردید تا به پاسخ تست برسید. این تست، یک سوال ابتدایی و ساده حساب می شود.
تحلیل تست های ویژگی های فیزیکی مواد کنکور تجربی 98: تست های 230 و 231 این کنکور مربوط به ویژگی های فیزیکی مواد می باشد. این بخش ها در کنکورهای قبلی دارای تست های وقت گیر و متوسط رو به بالا بوده است. در کنکور 98 وضعیت این دو تست به شرح زیر می باشد.
تست شماره 230 که مربوط به لوله های U شکل می باشد جزء تست های درک کردنی کنکور حساب می شود. این تست را یک تست متوسط می توان به حساب آورد زیرا حل این تست نیاز به حل تست های متنوعی دارد تا درک عمیقی از مفهوم فشار در لوله های Uشکل برای دانش آموز کنکوری شکل گرفته باشد.
تست شماره 231 یک تست نکته ای بوده است. اگر کسی روی نکات درس نامه ای مسلط باشد با یک تست ساده و جایگذاری طرف است. در نتیجه این تست را یک تست عدد گذاری می دانیم.
تحلیل تست های دما و گرما کنکور تجربی 98: تست های 232 و 233  و 235 در کنکور فیزیک امسال مربوط به این مبحث بوده است. این مبحث در کنکور سال های گذشته دارای تست های متوسط بوده اند و روند این مباحث در کنکور امسال به شرح زیر است.
تست شماره 232 که تست تکراری کنکور در سال های اخیر است که معروف به تست های کلاسیک کنکور می باشد. این تست را جزء تست های متوسط کنکور حساب می کنیم زیرا برای حل آن نیاز است که قبلا تست های متنوعی حل کرده باشید که به تسلط رسیده باشید.
تست شماره 233 فقط یک تست ساده مقایسه ای از روی فرمول معروف گرما می باشد.
تست شماره 235 سال ها بود که در کنکور مورد سوال قرار نمی گرفت و در کنکور 1398 دوباره از این مبحث سوال آمده است و این نشان می دهد که ما نباید فکر کنیم اگر چند سال از یک مبحث سوال نیامد پس دیگر هیچوقت نخواهد آمد. این تست برای کسی که فرمول را حفظ می بود فقط یک مسئله جایگذاری حساب می شد. در نتیجه تست های دما و گرما در کنکور امسال تجربی، در سطح متوسط و ساده ارزیابی می شوند.
تحلیل تست فیزیک و اندازگیری کنکور تجربی 98: تست 234 کنکور از این فصل طراحی شده بود که فقط یک سوال حفظی در مورد تشخیص نوع کمیت از نظر اصلی و فرعی می باشد و کسی که یک دور روخوانی هم کرده بود می توانست این سوال را پاسخ گو باشد.
جمع بندی کلی تحلیل فیزیک کنکور تجربی سال 1398 داخل کشور نظام جدید:
1. در کل کنکور فیزیک تجربی در سال 1398 یک کنکور متوسط رو به پایین است.
2. طراح کنکور علاقه زیادی به ارایه سوالات مفهومی از متن درس داشته است لذا حتما متن درس ها و نکات آن ها را مسلط باشید.
3. حل کردن تست های کنکورهای سال های گذشته در مباحث مشترک را حتما در دستور کار خود قرار دهید. سطح سوالات نظام قدیم از این سوالات بالاتر بوده است و قطعا کار روی آن تست ها باعث افزایش درصد و بالا رفتن نتیجه شما می شود.
4. دقت کنید که سطح این کنکور ملاک خواندن شما برای کنکور سال بعد نباشد. حتما حتما روی حل تست های استاندارد و کمی سخت تر از سوالات کنکور وقت بگذارید و تنوع تستی خود را افزایش دهید و در باد این نخوابید که سال بعد هم آسان می اید. یادتان باشد میزان سادگی و سختی سوالات به طراح کنکور بستگی دارد و قانونی ندارد.
5. تسلط روی فرمول ها، حل تست های متنوع از مباحث فیزیک و حفظ بودن مطالب حفظی کتاب درسی، سه عامل نتیجه گیری بی نظیر در کنکور فیزیک نظام جدید سال 1398 بود که این سه قاعده را می توان برای کنکور 1399 نیز به کار برد.
6. تست های پرتکرار کنکورهای سال های گذشته بارها در کنکور فیزیک امسال تکرار شده است و این انگیزه خوبی برای حل تست های سال های قبل است.
  دقت کنید که سختی یا آسانی کنکور در سال های بعد به سلیقه طراح کنکور مربوط می شود و ممکن است کنکور سال های بعدی سخت تر یا آسان تر باشند و این تحلیل به هیچ وجه در مورد سال های بعد، صحبتی نمی کند بلکه فقط در مورد میزان سختی و اسانی کنکور 98 در درس فیزیک صحبت کرده است.
دانش آموز یا داوطلب کنکور باید خودش را برای سخت ترین سوالات آماده نماید. هدف از تحلیل سوالات کنکور فقط ارایه راهبردها برای بهتر درس خواندن است. مبادا کسی بگوید چون کنکور 98 آسان بوده پس کنکور سال های بعدی هم آسان است. 

چهارشنبه 10 مهر 1398 03:25 ب.ظ
سلام به دلیل بی علاقگی به رشته تحصیلیم دچار افسردگی شدم رشتم کامپیوتر و قبل از اینکه بیام این رشته اطلاعاتم بیشتر بود از کامپیوتر به تجربی علاقه دارم تغییر رشته بدم یا همینو ادامه بدم ؟
در صورت تغییر رشته چطور با افکار منفی و افسردگی برای کنکور تجربی بخونم؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. این موضوعی نیست که در یک پاسخ چند خطی بتوان به آن پرداخت. ولی مواردی که لازم است را بیان می کنم:
1. اصولا چیزی به اسم افسردگی را بنده درک نمی کنم. افسردگی یک حالت امتیازگیری شما از خود یا دیگران است. یعنی به نفع شماست که در حالتی فرو می روید و به آن افسردگی می گویید. برای همین افسردگی را خودتان چون به نفع تان است و مثلا به کمکش می توانید خود یا خانواده را مجبور کنید تصمیم شما را بپذیرند از آن استفاده می کنید پس خودتان هم می توانید آن را کنار بگذارید.
2. فکر منفی در مورد چه چیزی؟ وقتی شما متوجه شده اید باید به یک مسیر تازه بروید دیگر فکر منفی ندارد. ترس شاید داشته باشد ولی فکر منفی یعنی چه؟ به همین خاطر شما از اصطلاحاتی استفاده می کنید که در مورد شرایط شما سازگاری ندارد.
توصیه می کنم این مراحل را طی کنید:
1. آیا واقعا مطمین هستم که می خواهم به رشته تجربی بروم؟
2. دلایل منطقی من برای این تغییر چیست؟
3. از کجا فهمیده ام علاقه دارم؟
4. سختی های تغییر رشته چییست؟
5. سختی های بعد از تغییر رشته و ورود به رشته تجربی چیست؟
6. آیا من حاضرم این سختی را قبول کنم؟
این شش مرحله را اگر درست طی کنید و پاسخ های درست بدهید قطعا از این حالت خستگی و ترس و نگرانی خارج می شوید. چون با یک چشم باز انتخاب می کنید. انسان وقتی با چشم باز انتخاب کند حاضر است سختی هایش را به جان بخرد و وقتی سختی ها بپذیرد آنگاه به موفقیت می رسد. موفق ترین باشید.
شنبه 6 مهر 1398 09:20 ب.ظ
سلام یعنی من کتاب میکروطبقه بندی گاج رو تهیه کردم اگر در ازمون قلمچی شرکت کنم باید کتاب فیزیک آبی قلمچی رو هم بگیرم؟ نمیشه فقط از همون کتاب گاج استفاده کنم ؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. نیازی به تهیه هیچ کتابی ندارید. با همان کتاب گاج درس بخوانید و جلو بروید. همانطور که عرض کردم کنکور آزمایشی هیچ ربطی به منبع تستی شما ندارد. شما باید خودتان را برای کنکور آماده کنید پس دغدغه معرفی کتاب از سوی موسسه ای خاص را نباید داشته باشید. موفق ترین باشید.
شنبه 6 مهر 1398 05:57 ب.ظ
با سلام و خسته نباشید
کدام آزمون آزمایشی شرکت کنیم بین قلمچی وگاج؟

و درصورت تهیه کتب کمک درسی گاج میتوان از این کتب در آزمونهای قلمچی استفاده کرد و کتابهای آبی قلمچی را نگرفت؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. هر آزمونی مشکلات و کاستی های خودش را دارد ولی اگر معیارتان کیفیت سوالات باشد فعلا آزمون گاج شرایط بهتری نسبت به بقیه دارد. استفاده از کتاب های کمک آموزشی هیچ ارتباطی به کنکور آزمایشی شما ندارد. موفق ترین باشید.
منتظر خورشید
شنبه 6 مهر 1398 08:57 ق.ظ
سلام.شما تا زمان باقی مانده به کنکور امسال خرید کتاب تست جامع را پیشنهاد میدهید یا پایه به پایه؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. شما خیلی درگیر کتاب های رنگارنگ کنکور شده اید. موضوع اصلا اینطوری نیست که شما به آن فکر می کنید. شما باید تست های زیادی بزنید که شامل تست های کنکور + تست های تالیفی با کیفیت + تست های کنکورهای آزمایشی موسسات مختلف بایستی باشد و اصلا فرقی نمی کند کتاب جامع بخرید، کتاب پایه بخرید و خودتان را درگیر ظواهر این کتاب ها نکنید. موفق ترین باشید.
منتظر خورشید
شنبه 6 مهر 1398 06:26 ق.ظ
سلام.وقت بخیر . خواهشمندم پاسخ سوالات من را بدهید. در دروس تخصصی کتابی هست که هم سوال های کنکور را داشته باشد هم موسسات مختلف را؟اگر هست لطف کنید و معرفی بفرمایید برای هر درس را . اگر هم چنین کتابی نیست لطفا نحوه تهیه سوالات آزمایشی موسسات مختلف را ذکر بفرمایید.لطفا راهنمایی بفرمائید خیلی برایم مهم است. خیلی از شما سپاس گزارم .خداوند اجرتان دهد.
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. چنین کتابی وجود ندارد. در مورد تهیه کنکورهای آزمایشی می توانید به نمایندگی ها مراجعه و یا در اینترنت جست و جو کنید. حتما پیدا می کنید. موفق ترین باشید.
حمید
پنجشنبه 4 مهر 1398 12:13 ب.ظ
سلام آقای جدیدی به نظر شما اگر کسی از الان (اول مهر) برای کنکور ۹۹شروع کند اصلا احتمال قبولی در سه رشته تاپ تجربی را دارد؟؟ بعضی ها میگن چون رقابت سنگینه باید طرح دو ساله بریزی و این یعنی ۹۹هیچی و هدفمون کنکور ۱۴۰۰باشه؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. اصولا بنده با پرسیدن این سوال موافق نیستم. یعنی کلا می گویم چرا باید یک دانش آموز این سوال را بپرسد که اگر از فلان موقع شروع کنم به هدفم می رسم یا نمی رسم؟ اصولا لزوم پرسیدن این سوال را درک نمی کنم. چرا؟
چون دو حالت برای یک داوطلب کنکور وجود دارد:
1. آن داوطلب کنکور هیچ هدفی جدی برای یک رشته خاص ندارد ولی دلش می خواهد کاش یک رشته خوب قبول شود. او اگر یک رشته خوب قبول شود خوشحال می شود ولی اگر هم قبول نشود در زمان انتخاب رشته، به سراغ رشته های دیگر می رود و خلاصه اینکه هدف خودش را دانشگاه رفتن در هر رشته ای می داند.
اگر اینطور باشد که خب این داوطلب واقعا چه فرقی برایش می کند که از الان می شود به آن رشته رسید یا نمی شود؟ او فقط باید تا می تواند درس بخواند و تا می شود رتبه بهتری بگیرد تا در یک رشته بتواند دانشجو شود. چون او اصلا برایش چه فرقی می کند چه رشته ای باشد؟ بله او دوست دارد رشته بهتری قبول شود ولی هدفی که برایش ندارد.
2. داوطلب کنکور فقط و فقط روی یک رشته هدفمند شده است زیرا نیازهایی که دارد توسط آن رشته تامین می شود و فقط با ورود به آن رشته می تواند به نیازهای خودش پاسخ مناسب بدهد. این داوطلب به خوبی درک می کند که ورود به سایر رشته ها، دردی از او دوا نمی کند و فقط و فقط باید در رشته مورد نظرش قبول شود تا نیازهایش را پاسخ دهد.
این داوطلب چون به این درجه از درک رسیده که باید رشته مشخصی را با نیازهای معین خودش بخواند برای همین آنقدر می خواند تا آن رشته را قبول شود. حالا چه فرقی می کند که بپرسد آیا از الان می شود یا نمی شود؟
او باید به رشته اش برسد ولو 10 سال بعد. او جز این رشته هر رشته دیگری بخواند نیازهایش برطرف نمی شوند پس او متمرکز روی این هدف است و کاری ندارد چه موقع قبول می شود. او فقط و فقط روی وظیفه اش تمرکز می کند و کار و برنامه اش را انجام می دهد.
بنابراین چنین فردی اصلا دنبال این نیست که دیگران در مورد رسیدن یا نرسیدن به هدف چه می گویند؟ یک ساله، دوساله، سه ساله یا هزار ساله. او هدفش مشخص است.
بنابراین یا باید جزء آن کسانی باشید که هر رشته ای شد بروید درس بخوانید یا باید در صف کسانی باشید که به این نتیجه رسیده اند فقط در یک رشته خاص نیازهای انسانی شان پاسخ داده می شود.
جالب است در هر دسته ای که باشید بازهم این پرسش بی معنا می شود چون چه دسته اول چه دسته دوم، اصلا برایشان طرح این پرسش ضروری نیست. بنابراین تکلیف خودتان را مشخص، برنامه خود را معین و عملگرایی خود را آغاز کنید و وارد پرسش های بی قاعده مغز که برای سرگرم کردن شما و گرفتن زمان تان طراحی می کند، نشوید. موفق ترین باشید.
چهارشنبه 3 مهر 1398 12:30 ب.ظ
سلام و خسته نباشید اقای جدیدی ممنون میشم راهنماییم کنین
تو درسی مثل زیست شناسی یک کتاب تست رو چند بار بزنم یا اینکه چند تا کتاب تست رو یک بار بزنم میخواستم ببینم کدوم بهتر هستش ؟
و اینکه واسه اینکه تو درک مطلب های زبان انگلیسی تا کنکور به یک درجه خوبی برسم چیکار کنم ؟ چه متنهایی و از چه منبعی کار کنم ؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. چند تا کتاب بزنید که حدود 80 درصد تست هایشان مشابه است. شما فکر نکنید اگر کتاب تست جدید خریدید یعنی 100 در 100 با تست های جدید رو به رو هستید. برای همین یک کتاب تست بخرید + پاسخ دادن به تمام آزمون های آزمایشی موسسات. موفق ترین باشید.
محمد
یکشنبه 31 شهریور 1398 10:50 ق.ظ
سلام به نظر شما کسی که بنیه ضعیف درسی داشته کار درستی است که در سن بالا بخواهد ادامه تحصیل دهد و در کنکور شرکت کند یکی از مشاورها گفت کسانی که رزومه ی خوبی دارند اگر در سن بالا کنکور شرکت کنند منطقی است مثلا کسی که پرستاری قبول شده بعد از گرفتن لیسانس مثلا در سن ۲۸ ۲۷ بخواهد کنکور دهد مشکلی ندارد ولی کسی که درس خوبی نداشته و در دبیرستان اصلا درس نخوانده خیلی کار عاقلانه ای نیست
۲۱ سال دارم و دبیرستان درس نخوانده ام اگر در کنکورشرکت کنم ۳ سال پشت کنکور خواهم ماند مهارتی ندارم و برسر دو راهی هستم که به کسب مهارت بپردازم و وارد بازار کار بشم یا کنکور توصیه شما چیست ؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. از من و دیگران می پرسید که با زندگی خود چکار کنید؟ من فقط برای یک نفر در این دنیا هدف گذاری می کنم و آن هم خودم هستم. من برای خرید فرش و لباس و ... با دیگران مشورت می کنم ولی هیچوقت برای اینکه با زندگی خودم چکار کنم با کسی مشورت نمی کنم.
عاقلانه بودن یا عاقلانه نبودن را چه کسی می تواند تشخیص دهد؟ این حرف ها چیست؟ شما باید نیازهای انسانی زندگی خود را مشخص کنید و بعد از خودتان بپرسید از چه راهی به این نیازها می توان پاسخ داد؟
شاید اصلا نیازهایتان را نوشتید و فهمیدید درس خواندن به این نیازها کمکی نمی کند و برعکس شاید به این نتیجه رسیدید که باید 10 سال هم شده درس بخوانید تا این نیازها پاسخ داده شوند. تا مادامی که از دیگران می پرسید با زندگی تان چکار کنید آنگاه مجبورید با افکار آن ها زندگی کنید. افکاری که ممکن است ناشی از ترس، خاطرات منفی، ذهنیت بد و... باشد.
شاید بگویید می خواهم از تجربه مشاور استفاده کنم. این را بدانید تجربه مشاور هیچ تاثیری در انتخاب هدف شما ندارد. تجربه مشاور مربوط به زندگی آدم هایی است که با آن ها کار کرده است. خب اینکه یک آدم با زندگی اش چطور برخورد کرده چه تاثیری بر شما دارد؟
شما یک انسان هستید. یک لیست از نیازها دارید. باید این لیست را پاسخ دهید. از چه راهی؟ این مسیر را باید خودتان بروید نه اینکه از دیگران بپرسید ببخشید من با زندگی ام چکار کنم؟
مشورت کنید برای خرید ماشین فرش لباس مواد غذایی و... ولی مشورت نکنید برای اینکه من با زندگی ام چکار کنم؟ آیا عاقلانه است کنکور بدهم؟ عاقلانه بودن را نیازهای انسانی شما معین می کند نه تجربه مشاور.
فکرش را بکنید انیشتین سراغ یکی از دوستانش می رفت و می گفت: هی پسر! به نظر تو من کل عمرم را بگذارم و فرمول نسبیت را بدهم؟ و فکرش را کنید مثلا دوستش می گفت: نه، مگر احمق شدی اصلا عاقلانه نیست.
به نظر شما چه می شد؟ یا برعکس فکر کنید دوستش می گفت: آفرین، آره آره حتما تو می توانی. فکر می کنید در این وضعیت چه می شد؟ مطمین باشید بعد از چند روز باز هم انیشتین کاری انجام نمی داد. چرا؟
چون انسان باید خودش راهش را برود نه با حرف دیگران درستی و نادرستی چیزی را تشخیص دهد. امید است این پاسخ بنده باعث شود هیچگاه هدف زندگی تان را که همه تفاوت شما با بقیه است را در نظر سنجی از دیگران و به اسم مشورت، انتخاب نکنید. بلکه بر اساس فهرست نیازهای تان بدانید که کجا باید بروید. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.