کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - زیست کنکور98: تحلیل و بررسی زیست نظام جدید در کنکور تجربی

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

زیست کنکور98: تحلیل و بررسی زیست نظام جدید در کنکور تجربی

زیست کنکور 98 نظام جدید را به جای آنکه در مورد سختی و آسانی و سطح سوالاتش بحث کنیم، به ارایه آمار و اطلاعاتی در مورد سوالات آن در کنکور تجربی می پردازم که این آمار و ارقام نشان دهنده دو نکته در خصوص درس زیست شناسی نظام جدید است:
  • طراح زیست نظام جدید هیچ تغییری از نظر تیپ تستی نسبت به نظام قدیم در روند کاری خودش نداده است و قواعد طراحی تست به مانند تست های نظام قدیم می باشد.
  • زیست شناسی بازهم یک درس ترکیبی است و بایستی علاوه بر تست به مباحث هر فصل، موارد ترکیبی آن ها را نیز مسلط بود تا در کنکور از این درس، بتوان درصد بالا گرفت.
درس زیست شناسی در کنکور دارای 50 تست است، اما این 50 سوال را از زاویه های مختلف و با عینک های تحلیلی متفاوت می توان بررسی کرد که در این متن، با پرداختن به زوایای مختلف این تست ها آن ها را با ابزارهای مختلف تحلیل می کنم.
عینک و زاویه دیده اول: از 50 تست کنکور زیست شناسی، 14 تست (یعنی 28 درصد) از مبحث زیست گیاهی، 8 تست (یعنی 16 درصد) از مبحث زیست جانوری و 28 تست (یعنی 56 درصد) از مبحث زیست انسانی مطرح شده است. نکته جالب توجه در این مورد این است که با وجود آنکه مطالب زیست گیاهی نظام جدید نسبت به زیست گیاهی نظام قدیم با کاهش حجم و مطلب رو به رو بوده است اما میزان تست های طراحی شده از این مبحث در کنکور هنوز هم بالاست و نزدیک به 30 درصد نتیجه کنکور در سال 1398 در درس زیست شناسی مربوط به زیست گیاهی می باشد.
اما کاهش حجم مطالب زیست جانوری اثرش را بر تعداد تست های این مبحث در کنکور نیز گذاشته است و فقط 16 درصد از 100 درصد زیست شناسی کنکور 98 نظام جدید به زیست جانوری اختصاص داشت که با توجه به حجم بسیار کم مطالب زیست جانوری در زیست های دهم، یازدهم و دوازدهم، این 16 درصد منطقی و به اندازه به نظر می رسد.
عینک و زاویه دیده دوم: از کدام مباحث و فصل های زیست بیشترین سوال در کنکور 98 آمده است؟ برای اینکه متوجه شویم کدام مباحث بیشترین تست های زیست را به خود اختصاص داده اند و با توجه به اینکه مباحث زیست شناسی خاصیت ترکیبی شدن دارند لذا به جای آنکه فصل به فصل تست ها را بررسی کنم، با نام گذاری کلی، تعداد تست های هر عنوان را مشخص کرده ام. با این حساب، مباحث پر تست در درس زیست شناسی کنکور 98 نظام جدید به ترتیب:
1. مباحث مربوط به ژنتیک و تولید مثل: 14 تست
2. مباحث مربوط به سیستم عصبی: 7 تست
3. مباحث مربوط به گردش مواد و تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد: 5 تست
4. مباحث مربوط به چرخه ها: 3 تست
5.  مباحث مربوط به سیستم ایمنی: 3 تست
6. مباحث مربوط به حرکت: 2 تست
7.  مباحث مربوط به تبادلات گازی و تنفس: 2 تست
عینک و زاویه دیده سوم: تست های زیست شناسی را می توان در چارچوب دیگری هم بررسی کرد. آن هم اینکه برخی از تست های زیست شناسی به بررسی آناتومی (توصیف و توضیح ساختار تشکیل دهنده یک پدیده زیستی مثلا ساختار یاخته عصبی چگونه است و از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟) و برخی دیگر از تست های زیست شناسی به بررسی عملکرد (نقش یا تاثیر یک پدیده زیستی بر روی دیگر قسمت ها مثلا نقش آکسون در یاخته عصبی چیست؟) می پردازد.
 با این توصیف در کنکور امسال 11 تست از آناتومی و  21 تست از عملکردها اورده بودند. در نتیجه وقتی در حال خواندن زیست شناسی هستید به آناتومی و عملکرد هر پدیده توضیح داده شده در زیست شناسی توجه کنید زیرا که اگر به آناتومی و عملکردهای هر پدیده مسلط باشید یعنی در کنکور 98 می توانید به 64 درصد سوالات مسلط باشید.
عینک و زاویه دیده چهارم: مورد دیگری که در تیپ بندی تست های زیست شناسی لازم است مورد توجه قرار گیرد، تست هایی است که مرحله ای از مراحل یک پدیده زیستی را توضیح می دهد. مثلا فتوسنتز را در نظر بگیرید که این پدیده، شامل چندین مرحله است و حالا در تست های مرحله ای ممکن است در مورد یکی از مراحل آن سوال پرسیده شود. در کنکور امسال تعداد 8 تست از این نوع تیپ تست ها طراحی شده بود که نشان می دهد دانستن ترتیب هر مرحله و اقدامات آن مرحله برای طراح کنکور ارزشمند است.
عینک و زاویه دیده پنجم: تست های زیست شناسی را می توان از روی گزینه هایشان نیز تیپ بندی کرد. لازم به ذکر است که تیپ بندی تست های زیست شناسی کنکور 98 تجربی داخل کشور، به مانند تیپ بندی تست های زیست نظام قدیم بود و دارای تیپ های تستی به شرح زیر می باشد:
1. تست های عادی و روتین زیست شناسی: این تست ها به این صورت است که در مورد یک موضوع 4 گزینه می دهد که شما باید گزینه درست را از بین 4 گزینه تعیین کنید و متداول ترین تست ها از هر درس مفهومی به همین شیوه طراحی می شود و در درس زیست شناسی نیز، 21 تست از 50 تست موجود به همین روال طراحی شده است.
2. تست های جای خالی: تست های جای خالی این گونه هستند که یک جمله در صورت سوال داده شده و قسمت یا قسمت هایی از آن با نقطه چین مشخص شده که شما بایستی با استفاده از گزینه درست جای خالی را پر کنید که در کنکور تجربی سال 98 از این مدل تست ها 10 مورد طراحی شد.
3. تست های تعیین تعداد جملات درست و نادرست: این تست ها از جمله تست های ترکیبی، مفهومی درس زیست شناسی است که چند جمله در صورت سوال می دهد و از شما می خواهد مشخص کنید چند جمله از جملات داده شده درست است یا چند جمله از جملات داده شده غلط می باشد که از این تیپ نیز در کنکور امسال 6 تست دیده شد.
4. تست های چند بخشی:  این تیپ تستی به این صورت است که گزینه ها دارای دو بخش یا چند بخش هستند که با خط فاصله از هم جدا شده اند که در کنکور 98 داخل تجربی فقط 1 تست از آن طراحی شده است.
5. تست های تصاویر و نمودار زیست شناسی: عکس ها، جدول ها و تصاویر زیست شناسی همیشه مورد سوال طراحان کنکور قرار می گرد که در کنکور امسال فقط 1 تست از تصویر کتاب درسی آورده اند.
6. تست های وابسته به قیدهای کتاب درسی:  قید های کتاب درسی یکی از اهداف طراحی تست در کنکور سراسری قرار می گیرد و طراحان میزان دقت دانش آموزان و داوطلبان کنکور تجربی را با این گونه سوالات می سنجند که در کنکور امسال آمار قابل توجه 7 تست را به خودش اختصاص داد که نشان می دهد چقدر دقیق خواندن متن و توجه به قیدها برای کسب درصد بالا در زیست شناسی اهمیت دارد.
7. تست های مقایسه ای: 4 تست کنکور تجربی داخل کشور 98 مربوط به این نوع سوالات است. این تست ها به این صورت است که دو عمل را با هم مقایسه می کند که ممکن است آن دو عمل دقیقا شبیه هم انجام شوند و یا کاملا خلاف هم باشند. برای همین توجه به عملکردهایی که شبیه به هم یا مخالف هم هستند در زمان مطالعه درس زیست شناسی باعث تسلط شما روی این گونه تست ها می شوند.
عینک و زاویه دیده ششم: از این دید هم می توان به تست های زیست نگاه کرد که چه مقدار از این تست ها مربوط به کتاب دهم، چه مقدار به زیست یازدهم و چند درصد به زیست دوازدهم اختصاص دارد. از آنجا که تست های ترکیبی در سوالات کنکور سراسری زیست وجود دارد برای همین بایستی تکلیف این تست های ترکیبی را تعیین کرد.
من با این معیار که تست ترکیبی را مربوط به فصلی حساب کردم که بیشتر آن تست مربوط به آن فصل است تا با این روش، بتوانم به صورت حدودی مشخص کنم که درصد تست های هر کتاب زیست در کنکور 98 داخل تجربی چقدر بوده است. با این حساب، 30 درصد تست ها از سال دهم، 35 درصد از سال یازدهم و 35 درصد هم از سال دوازدهم می باشد. 
نکته مهم این است که در نظام قدیم معمولا این ترکیب به این صورت بود که 30 درصد تست ها از سال دوم (معادل سال دهم نظام جدید)، 30 درصد از سوم (معادل سال یازدهم نظام جدید) و 40 درصد هم از پیش دانشگاهی (معادل سال دوازدهم نظام جدید) سوال مطرح می شد و این نشان می دهد که قالب طراحی سوالات و وزن آن ها برای کنکور نظام جدید تغییر کرده است به طوری که می شود گفت هر سه کتاب دقیقا به یک اندازه ارزش دارند.

شنبه 30 شهریور 1398 06:48 ب.ظ
سلام دیپلم تجربی دارم با معدل پایین قصد دارم در کنکور ۹۹ انسانی شرکت کنم با هدف رشته علوم قضایی از انجا که این رشته و دانشگاه شرط معدل دارد تصمیم به گرفتن دیپلم مجدد انسانی گرفتم ایا با گرفتن دیپلم مجدد میتوان آن را برای کنکور ارایه داد به جای تجربی همچنین این دیپلم به عنوان سوابق تحصیلی به جای تجربی در نظر گرفته میشود در ورود به دانشگاه پذیرش این دانشگاه معدل کتبی ۱۴ به بالا ست در اینورت معدل دیپلم انسانی در نظر گرفته میشود؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. طبق قانون سازمان سنجش شما اگر دیپلم انسانی بگیرید و در کنکور انسانی شرکت کنید می توانید اطلاعات دیپلم انسانی خود را ارایه دهید و هیچ مشکلی ندارد. در واقع سازمان سنجش می گوید کسانی که چند دیپلم دارند با همان دیپلمی در کنکور شرکت کنند که می خواهند کنکورش را بدهند. موفق ترین باشید.
چهارشنبه 27 شهریور 1398 10:47 ب.ظ
سلام.من داوطلب نظام قدیم هستم.ایا هم ترازی نظام جدید و قدیم با توجه به سخت تر بودن سوالات نظام قدیم به ضرر نظام قدیم نیست؟ واقعا ما باید چکار کنیم ؟از طرفی سالها این درس هارو خوندیم از طرفی دیگه اگه کنکور ما سختر باشه و هم تراز باشیم در حقمون اجحاف میشه .از طرفی تهیه کتب جدید هزینه برداره.از طرفی ممکن کنکور۹۹ نظام قدیم اسونتر باشه
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. سختی و آسانی کنکور کاملا به طراح کنکور بستگی دارد و چیزی نیست که من بدانم یا کسی بداند. همانطور که در طول سال های گذشته هم بارها شده یک کنکور آسان تر و کنکور دیگر سخت تر بوده است هرچیزی برای سال های بعد هم ممکن است.
به همین جهت بنده نمی توانم بگویم سال بعد کنکور چطور بیان می شود چون این موضوع به سلیقه طراح کنکور در آن سال بستگی دارد. موفق ترین باشید.
داوطلب مرد
چهارشنبه 27 شهریور 1398 09:19 ب.ظ
سلام خیلی ممنون بابت راهنماییتون
در مورد ترمیم معدل باید ترمیم معدل انجام بدم؟ معدل پیش دانشگاهی رو میشه ترمیم کرد ؟و دروس یازدهم و دوازدهم امتحان گرفته میشه؟
برنامه ام برای کنکور ۱۴۰۰ در نظر گرفتم به اینصورت که اگه از الان شروع کنم تا کنکور ۹۹ فقط کتب درسی رو به قصد یادگیری و تشریحی بخونم وتست نزنم
واز تیر ماه سال بعد شروع کنم به تست زدن همزمان در کانون ثبت نام و طبق برنامه راهبردی پیش برم به نظرتون خوبه؟
با تشکر
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خواهش می کنم. شما برای ترمیم معدل بایستی به مدرسه بزرگسالان محل ثبت نام ازمون های ترمیم معدل باید بروید و در مورد قوانین ترمیم معدل سوال کنید. ادرس این مدرسه را به صورت تلفنی از آموزش و پرورش بگیرید.
در مورد برنامه ریزی هم بنده نمی توانم با همین اطلاعات اندک به شما بگویم خوب است یا بد؟ اصولا شما موظف هستید درس ها را در کمترین زمان یاد بگیرید، با کمترین فاصله مرور کنید، با کمترین فاصله تست بزنید و هنر آزمون را بیاموزید و رفع اشکال مرتب و منظم در برنامه تان داشته باشید. از هر طریقی این پارامترها را برآورده کنید برنامه شما اصولی و استاندارد است. موفق ترین باشید.
منتظر خورشید
چهارشنبه 27 شهریور 1398 08:52 ب.ظ
می بخشید این کار درستی است که برای همه دروس تخصصی از فیلم های سایت آلا استفاده کرد؟من با فیلم دیدن بهتر متوجه درس ها میشوم وقتی درس نامه ها را میخوانم خیلی برایم وقت گیر است.آیا بعد از دیدن فیلم ها باز هم نیاز است درسنامه بخوانم یا دیگر لازم نیست فقط تست بزنم؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. یک داوطلب کنکور باید و باید و باید تست های زیادی بزند. حتی برای درس دین و زندگی هرچقدر تست بیشتری بزنید بهتر متوجه نحوه سوال آمدن از آن درس می شوید. بنابراین یک داوطلب کنکور موظف است طوری برنامه اجرا کند که بتواند تست های بیشتری بزند.
حالا شما فکرش را بکنید که برای یک فصل خاص هیچ نیازی به دیدن فیلم ندارید و می توانید با درس نامه مختصر مستقیم وارد تست شوید ولی با وجود اینکه نیازی نداشته اید رفته اید و چند ساعت فیلم تماشا کردید. اینجا شما ضرر کرده اید چون به جای اینکه تست بزنید وقتتان صرف تماشای فیلم شده است.
اما یک وقتی هست یک فصل دیگری را اصلا بلد نیستید یا خیلی با مفاهیمش مشکل دارید و اگر فیلم تماشا کنید خیلی سریع تر آن را یاد می گیرید و زودتر به تست زنی می رسید. اینجاست که باید حتما فیلم تماشا کنید.
پس معیار ما برای اینکه نیاز به فیلم داریم یا نداریم چیست؟ اینکه کدام روش باعث می شود من زودتر بتوانم به تست زنی برسم. هیچ وقت احساس اینکه فلان فیلم خیلی خوب تدریس کرده پس بروم فیلم ببینم را نداشته باشید یا مثلا نکند فلان فیلم یک سری نکات خوب گفته باشد و من اگر تماشا نکنم ضرر کنم.
ضرر واقعی وقتی است که شما یک جزوه کامل داشته باشید ولی 10 تست زده باشید چون آنگاه فقط یک جزوه کامل دارید که به تست زنی تبدیل نشده است. خیلی ها بعد از کنکور می گویند: من درس را بلد بودم می خواهی همین الان برای تو توضیح بدهم ولی نمی دانم چرا نمی توانستم تست بزنم؟
جوابش این است که تست های کمی زده است و فقط مطالب زیادی را حفظ بوده بدون اینکه بداند چطور از آن سوال می آید. پس لطفا لطفا مسیری را برای برنامه ریزی بروید که زودتر به تست های بیشتر برسید نه اینکه احساسات و اعتیاد فیلم دیدن باعث سوخت شدن وقت تست زنی شما شود.
فیلم دیدن وقتی توصیه می شود که باعث شود شما زودتر به تست برسید و اگر نیاز ندارید لطفا بروید و گران ترین معلم جهان که همین تست ها هستند را بزنید و بعد متوجه می شوید دست به قلم شدن و حل کردن یک تست هزار بار با ارزش تر از این است که دنیای نکته بنویسید بدون دانستن ارزش آن. موفق ترین باشید.
داوطلب مرد
چهارشنبه 27 شهریور 1398 06:50 ب.ظ
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما
با توجه به خبرهایی که در مورد قبولی کنکور میباشد مبنی بر اینکه ۷۰ درصد مربوط به مدارس تیزهوشان و مابقی مدارس غیر انتفاعی خاص و نیمه دولتی است و سهم مدارس دولتی صفر میباشد ۱-میشود در این مورد توضیح دهید؟
۲_آیا کسانی که در مدرسه دولتی عادی درس میخوانند نباید امیدی به قبولی داشته باشند با این آمار منتشر شده ؟
۳- این مدارس چه امکاناتی دارد؟
من دیپلم تجربی دارم و کاردانی نرم افزار در مدارس عادی درس خواندم و معدلم ۱۱/۹۲ میباشد در سال دوم معدلم ۱۸/۱۶ بود از سوم دچار افت تحصیلی شدم هرچند سال دوم هم نمیخواندم اما از سال سوم کلا بیخیال شدم و چهارم هم ۲درس ریاضی و فیزیک را افتادم تصمیم دارم در کنکور شرکت کنم میخواستم امکاناتی که در این مدارس میباشد را تهیه کنم به امید قبولی برای شروع باید چه کنم چه منابعی تهیه کنم چه ازمونی شرکت کنم برای یادگیری ریاضی و فیزیک ودروس تخصصی سایت آلا کفایت میکند؟
میتوان صرفا بعد از دیدن این فیلمها به سراغ کتاب کمک اموزشی رفت و تست زد ؟
یا از معلم خصوصی و dvdاموزشی باید استفاده کنم وشما چه dvdرا پیشنهاد میدهید؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. دنبال حواشی و خبرخوانی در کنکور نباشید که هر روز یک داستانی برای شما ساخته می شود. به قدر کافی تکرار کردم یک کنکوری نباید اخبار خوانی کند. مادامی که دنبال خواندن خبر باشید از هست و نیست خود ناامید می شوید و وقتی به خودتان می آیید که می بینید بقیه قبول شدند و شما تازه به فکر این هستید که فلان خبر چه بوده است؟
به جای اینکه اجازه بدهید مغزتان وقت شما را صرف این شلوغ کاری ها کند این مسیر را بروید:
1. من از این زندگی چه می خواهم؟ هدفی را انتخاب می کنم. اگر این هدفتان با درس خواندن تان است به مرحله دو بروید ولی اگر هدفتان درس خواندن نیست پس بروید آن شغل را بیاموزید که از بحث مشاوره تحصلی خارج می شود.
2. با فرض اینکه شما فهمیدید که واقعا هدفتان درس خواندن است حالا باید شرایط تحصیلی خود را مورد بررسی قرار دهید و مطابق با این شرایط برنامه ریزی کنید و مطالعه خود را شروع کنید.
3. وقتی در مسیر حرکت هستید لازم است کم کم شخصیت خود را هم تقویت کنید و سطح فکری خود را بالا بیاورید چون درس خواندن فعالیت غیر غریزی است و مغز مخالف درس خواندن است و قطعا با انواع روش ها سعی در جلوگیری از مصرف انرژی درس خواندن دارد. به طور مثال همین خبرخوانی که می کنید و بعد آن خبر را در ذهن تان بزرگ می کنید و در حالیکه بقیه دارند درس می خوانند شما دنبال امکانات مدرسه ها هستید که هیچ ربطی هم به موفقیت شما ندارد همه این ها کلک های مغز است که به صورت خیلی حرفه ای و بدون اینکه شما اصلا به کلک بودنشان شک کنید وقتتان را دارد می کشد و ناامیدتان می کند.
بنابراین در طول مسیر رسیدن به هدف باید شخصیت خود را ارتقا دهید. و کم کم از پس مغزتان برآیید و مطالعه را جلو ببرید. و خلاصه اینکه متناسب با تلاش تان و صرف زمان بالاخره به هدفتان می رسید. برای همین لازم است بپذیرید که برای هدفتان باید زمان و انرژی مناسب بگذارید تا به آن برسید.
در مورد اینکه آلان خوب است یا خیر؟ بله آموزش های رایگان این سایت عالی است و می توانید برای آموزش مفهومی از آن استفاده کنید ولی همیشه این را بدانید هیچ معلمی بهتر از تست زدن نیست. شما هزار هزار فیلم ارزان و گران هم بخرید آخر سر باید تست بزنید.
هزارساعت فیلم ریاضی دیدن هیچوقت جای یک ساعت تست زدن را نمی گیرد. پس اگر واقعا پایه ضعیفی دارید و نیاز است که فیلم تماشا کنید تا به صورت تشریحی دروس را بیاموزی و بعدا تست زنی کنید و اگر در بقیه دروس نیازی به فیلم ندارید خب سریع تر خود را وارد تست زنی کنید.
بنابراین تهیه فیلم آموزشی اصلا اجبار نیست. امیدوارم اولا هدفتان را محکم انتخاب کنید دوما برنامه ریزی کنید سوما شخصیت خود را متناسب با هدفتان رشد بدهید که اسیر کلک های حرفه ای مغز نشوید.
یادتان باشد اگر هدفی انتخاب کردید باید در مسیر آن هدف تلاش کنید. من اگر تصمیم بگیرم کفاش باشم آنگاه هر روز در مسیر کفاش شدن گام بر می دارم و هر کاری لازم باشد برایش می کنم. دیگر وقتی کفاش می شوم به قیمت کفش و واردات و صادرات توجه نمی کنم چون من به این نتیجه رسیدم باید کفاش باشم.
حالا وقتی تصمیم گرفتید کنکوری باشید دیگر باید دست از خبر و تحلیل خبر و منظور خبر و سایت خبری و مصاحبه فلانی و اخبار آنجا و... بردارید و فقط سر روی کتاب بخوانید بخوانید بخوانید تا به آن برسید.
بارها گفته ام کاش سال 80 بودیم کاش سایت های خبری نبودند. کاش تلگرام نبود. کاش همان کتاب های دسته دوم قلمچی تنها کتاب های کنکور بود که این همه دغدغه فکری برای کسی تولید نمی شد. هر ساله صد مدل شایعه، خبرهای بی ارزش و بی ربط، مصاحبه و... تولید می شود و متاسفانه اکثر کنکوری ها گول مغز خود را خورده و درگیر خبرخوانی می شوند. امید است متوجه باشید که ما کنکوری هستیم و فقط باید روی برنامه مان متمرکز باشیم.
اگر هدفتان این شد که درس بخوانید توصیه می کنم زودتر شروع کنید وگرنه مغز استاد این است که شروع کردن را عقب بیندازد و تا به خودتان بیایید متوجه می شوید که عمرتان رفت و وقتتان سوخت. هرچقدر شروع کردن برایتان سخت تر شود مغز راحت تر بر شما حکومت میکند. موفق ترین باشید.
چهارشنبه 27 شهریور 1398 02:07 ب.ظ
سلام من کاردانی کامپیوتر دارم متولد۷۷ هستم قصد دارم برای کنکور تجربی بخونم اما از این که این کارو انجام بدم احساسی شرمندگی میکنم اینکه بخوام به مدت حداقل دو سال شبانه روزی برای کنکور تجربی بخونم تو خونه باشم و هیچکار دیگه ای انجام ندم
تو ازمونهای ازمایشی شرکت کنم با بچه های کوچکتر از خودم که ترازشون بالاتر از من باشه از تراز ۴۰۰۰ باید شروع کنم و مطمئنا سرعت رشد تراز هم کم خواهد بود بهم احساس سرخوردگی و شرمندگی میده به نظر شما با این وجود این کار عاقلانه است چون همین الان احساس میکنم از زندگی عقب افتادم با این احساسات .چطور میشه مقابله کرد؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. در کنکور تجربی حدود 700 هزار نفر شرکت می کنند و تعداد دانش آموزان هر سال یعنی کسانی که سال آخر دبیرستان هستند و به مدرسه می روند و دفعه اولشان است که می خواهند کنکور دهند حدود 250 هزار نفر است.
به عبارت دیگر هر سال در کنکور تجربی حدود 450 هزار نفر شرکت می کنند که سن شان از دانش آموزی گذشته است و حتی خیلی ها لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکتری یک رشته را دارند و می خواهند از اول کنکور بدهند.
این آمار و ارقام نشان می دهد که قرار نیست همه در زمان دانش آموزی به هدفشان برسند و مهم این است که انسان به هدفش برسد حتی اگر چند سال دیرتر باشد بهتر از این است که راه و مسیر زندگی اش را از راه و مسیر هدفش جدا کند. پس تا به اینجا متوجه شدیم در هر سال حدود 450 هزار نفر هستند که بزرگتر از شما هستند و کنکور می دهند.
همچنین احساس شرم شما باید تحلیل شود. بایستی بررسی شود که چرا شما شرمنده هستید و خاطراتی که در گذشته دارید و سبک طرز تفکرتان باید بررسی شود. اما اگر یک جمله بخواهم بگویم این است که: انسان هدفمند باید سرش را بالا بگیرد و با افتخار برای هدفش تلاش کند حتی اگر هزار هزار بار شکست بخورد چون شکست خوردن مخصوص انسان های هدفمند است و شکست نشانه انسان هدفمند است در حالیکه اکثر افراد شکست را نشانه ضعف می دانند.
یادتان باشد اگر روی زمین بنشینید هرگز زمین نمی خورید ولی اگر راه بروید احتمال دارد زمین بخورید. بپذیریم شما موظف هستید به هدفتان برسید حتی اگر بارها شکست بخورید. نکته آخری که لازم می دانم به شما بگویم این است که سن شما اصلا برای کنکور بالا نیست و اتفاقا بنده معتقدم شما در سن کم در حال کنکور دادن هستید چون من تجربه کار با افراد 30 سال به بالا را دارم و شما هنوز در اول راه هستید و زیاد روی این جمله تاکید دارید که 2 سال از خودتان کوچکتر رقابت باید کنید در حالیکه شما نسبت به میانگین سن کنکور دهندگان خودتان هم چزء کم سن ها هستید. موفق ترین باشید.
فائزه
دوشنبه 25 شهریور 1398 10:33 ب.ظ
سلام آقای جدیدی . خواستم یکم راهنماییم کنین . میخام برای کنکور شروع کنم . تجربی ام . این روز ها مغزم فقط یه بهونه داره . یه بهونه که اتفاقا نقطه ضعف منه . هدفم رو میزارم پزشکی . از اینکه بهش میرسم یا نه نمیترسم . مغزم منو از بعدش میترسونه . از اینکه هدفم درسته یا نه . نمی دونم این فکر و ترس ناشی از چیه . ?! هیچی مث این شک و تردید نمیتونه آدم رو فلج کنه!
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. بیایید فرض کنیم هدف شما اشتباه باشد. خب راه حل شما برای جایگزین کردن هدفتان با هدف دیگر چیست؟ موضوع این نیست که هدف شما درست است یا غلط موضوع این است که چه راه هایی پیش روی شماست؟
همه این راه ها را بررسی کنید تا متوجه شوید کدام یک باید مسیر زندگی تان باشد. اینطوری جواب کوبنده ای به مغزتان می دهید. یادتان باشد مغزتان همیشه صورت مسئله را چیز دیگری برایتان در نظر می گیرد که سرگرم باشید و وقتتان تلف شود ولی شما باید هوشمندانه رفتار کنید مثل الان که مغزتان در مورد درستی یا نادرستی صحبت می کند در حالی که من از شما خواستم تمام راه ها را بررسی کنید و یک بار برای همیشه جواب محکمی به مغزتان بدهید. موفق ترین باشید.
هانا
دوشنبه 25 شهریور 1398 01:12 ب.ظ
سلام.متشکر از مطالب خوبتون. من نظام قدیم بودم درصد های عمومیم خوب بودن اما درصداهای اختصاصی نه.پایه درسیم خوبه معدلم بالاس.اما متاسفانه برای کنکور تلاشم رو نکردم.الان بعداز چندسال میخوام دوباره کنکور بدم با توجه به اینکه میگن امسال نظام جدیدا خوب قبول شدن من دچار تزلزل شدم
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. آیا شما نظام قدیم که درصدهای لازم برای قبولی زده باشد و قبول نشده باشد می شناسید؟ بنابراین میگن و میگن و میگن ها خیلی از کنکوری ها را نابود کرده است. ای کاش شبکه اجتماعی نبود ای کاش مثل سال های 80 تا85 همه حتی از همکلاسی خود بیرون از مدرسه بی خبر می ماندند. آن موقع ها خبری از شایعه نبود. همه درس می خواندند و بهتر قبول می شدند. خواهش می کنم در سال کنکور به وظیفه تان تمرکز کنید نه به میگن ها. موفق ترین باشید.
یکشنبه 24 شهریور 1398 03:02 ب.ظ
سلام.ببخشید سوالم به بحث ربطی نداره به نظرتون مطالعه در ابتدای روز به مطالعه در شب برتری داره.چرا همه میگن صبح زود باید شروع کرد. من صب وقتی زود از خواب بیدار میشم.اگه حتی خوب خوابیده باشم بازم سرم گیج میره و اگه حتی شروع کنم مطالعه رو بعد نیم ساعت دوس دارم بازم بخوابم.و همش خمیازه میکشم
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. مطالعه کردن ربطی به صبح و شب و عصر ندارد. مثلا اگر کسی فلان فصل زیست را شب خوانده باشد و یادش گرفته باشد حالا تست هایش را می زند یا نمی زند؟ نکند سازمان سنجش می گوید چون شب یاد گرفته ای پس حق نداری تست هایش را بزنید؟
این مسایل جایی در علم یادگیری ندارد. شما بروید دانشجوی پزشکی را ببنید. آیا شب و روز می شناسد؟ بنابراین مطالعه روز بهتر مطالعه شب بدتره و... همگی به عادت های آن شخص بستگی دارد.
البته سرگیجه نشانه خوبی نیست باید به پزشک مراجعه کنید و حتما آزمایش انجام بدهید که چرا سرگیجه می گیرید. اما در مورد مطالعه هرکسی به هر زمانی عادت کند در آن زمان به نظرش مطالعه راحت تر است.
حالا اینکه شما بخاطر اینکه کنکور در صبح برگزار می شود و بخاطر اینکه کلا در دانشگاه کلاس ها اکثرا صبح است و برای اینکه بتوانید خود را با زمان اداری عادت بدهید بایستی ارام ارام به سمت مطالعه صبح پیش بروید.
پس اگر من می گویم کم کم به سمت مطالعه صبح بروید فقط برای هماهنگی با جو کنکور و دانشگاه و اداره است نه بخاطر اینکه صبح بهتر یاد می گیریم شب بدتر یاد می گیریم. موفق ترین باشید.
مریم
شنبه 23 شهریور 1398 04:52 ب.ظ
سلام خسته نباشید . به نظرتون توی دو درس زیست و شیمی میشه از تست های کنکورسالای گذشته واسه نظام جدید استفاده کرد ؟ توی مسائل شیمی چطور ؟!
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. برای درس زیست و تست های وابسته به متن شیمی استفاده نکنید چون متن ها تغییرات کلمه ای دارند و در این دو درس کلمات هم مهم هستند در نتیجه استفاده نکنید. ولی برای مسایل شیمی در مباحث مشترک خیلی خیلی راحت می توانید استفاده کنید. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.