کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - دین و زندگی کنکور98: تحلیل و بررسی دین و زندگی نظام جدید در کنکور تجربی

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

دین و زندگی کنکور98: تحلیل و بررسی دین و زندگی نظام جدید در کنکور تجربی

دین و زندگی کنکور 98 نظام جدید نیز به مانند کنکورهای سال های گذشته دارای 25 تست بود که در این مطلب می خواهم به صورت تست به تست به تحلیل و ارزیابی دین و زندگی نظام جدید در کنکور سال 1398 بپردازم. سوالات دین و زندگی کنکور را در یک تقسیم بندی کلی می توان در دو دسته زیر در نظر گرفت:
الف) سوالات مرتبط با آیه و تدبر در قرآن: در کنکور سال 1398 تعداد 12 تست از آیات و متن عربی احادیث کتاب سوال مطرح شده بود که از این تست ها، تعداد 11 سوال از متن عربی آیات قرآن موجود در کتاب درسی و 1 تست از آیه قرآن موجود در بخش تدبر در آیات مطرح شده است.
تست های 51، 55، 57، 58، 59، 60، 63، 64، 65، 67 و 73 مرتبط با آیات قرآن بودند و تست شماره 66 مرتبط با متن های عربی موجود در کتاب درسی می باشد. در عکس گیف زیر این تست را به صورت مجزا نشان می دهم که به صورت تصویری هم بتوانید آمدن تست آیه از بخش تدبر در آیات را مطابقت دهید.
تصویر گیف آمدن تست کنکور دین و زندگی سال 98 از بخش تدبر در آیات

چند مورد مهم در مورد سوالات آیات موجود در دین و زندگی کنکور نظام جدید 98 وجود دارد که به آن ها می پردازم:
1. آیات چند بخشی بسیار مورد توجه طراح کنکور 98 قرار گرفته است. آیات چند بخشی به آیاتی گفته می شود که در مورد دو یا چند گروه مختلف یا دو حالت مختلف صحبت می کند. به طور مثال دو حالت «اگر به خدا ایمان بیاورند و اهل تقوا باشند چه سرنوشتی دارند و اگر اینطوری نباشند چه سرنوشتی دارند؟» همانطور که در مثال بیان شد، دو حالت مختلف باهم مقایسه می شوند. 
2. آیات مرتبط و ترکیبی در کنکور 98 هدف طراحی تست بوده است. آیات مرتبط به آیاتی گفته می شود که به نوعی با هم ارتباط نتیجه ای یا ارتباط مترادفی دارند. به طور مثال «کدام آیه رابطه میان نافرمانی خداوند با دوستی و محبت او را بیان می کند و این مفهوم، توسط کدام آیه تبین و روشن می شود؟»
در اینجا ابتدا بایستی آیه ای که نتیجه نافرمانی خداوند و دوستی و محبت او را نشان می دهد را مشخص کنید و سپس بگویید کدام آیه است که کلا در مورد نافرمانی خداوند و دوستی و محبت او صحبت می کند.
این آیات ارتباطی نشان می دهد که صرفا حفظ کردن مفهوم آیه دیگر نقش اصلی در موفقیت در تست های دین و زندگی را ندارد و یک دانش آموز بایستی بتواند روابط بین آیات و نتیجه های هر آیه را نیز بداند.
3. ترکیب متن فارسی با آیه قرآن در کنکور 98 مورد سوال قرار گرفت. این مدل تست ها با بهره گیری از متن فارسی کتاب سعی می کنند ارتباطی بین آیه و متن فارسی برقرار کنند برای همین دانش آموزان، موقع مطالعه درس دین و زندگی دایما به این سوال پاسخ دهند که آیا این جمله فارسی با آیه های درس ارتباط معنایی دارد یا خیر؟ این روش مطالعه تاثیر زیادی در عمیق شدن این درس دارد.
4. در کتاب درسی برای برخی از آیات مشخص کرده است که این آیه در چه زمانی نزول یافته است. این مورد در کنکور 98 در یک تست مورد پرسش قرار گرفته؛ به همین جهت برای آیاتی که در کتاب درسی زمان و یا شرایط نزول مشخص شده حتما روی آن ها مسلط باشید.
5. پیام آیات هنوز هم در کنکور ارزش و اعتبار دارند. به مانند تمام کنکورهای سال های گذشته، باز هم پیام آیه و دانستن اینکه یک آیه در مورد چه چیزهایی صحبت می کند مورد هدف طراحان کنکور است و از ارزش بالایی برخوردارند. برای همین بایستی یک دانش آموز یا داوطلب کنکور روی مفهوم و پیام آیه نیز مسلط باشد.
6. ارتباط بین آیات و احادیث مرتبط با آن ها نیز در کنکور مورد هدف طراحان بود. در هنگام مطالعه کتاب درسی لازم است که دقت کنید آیات و احادیث مرتبط را با هم بخوانید تا یکنواختی و همبستگی اطلاعات برایتان ایجاد شود. 
7. ارتباط آیه قرآن با شعرهای موجود در کتاب درسی، شیوه دیگری از طراحی تست آیات بوده است. آنچه اهمیت دارد این است که طراح دین و زندگی کنکور 98، به خوبی توانسته  است که از انواع تیپ بندی های تست ایات استفاده کند و یک کنکور کامل و متنوع از تست های آیات در کنکور بسازد.
8. تست معنای آیه قرآن نیز در کنکور 98 دیده شد. تست شماره 71 کنکور به صورت مستقیم معنای آیه قرآن را هدف طراحی سوال قرار داده است و این نشان می دهد که فقط دانستن پیام کافی نیست بلکه بایستی خود معنای آیات نیز کار شوند به خصوص آیاتی که نتیجه گیری یا نشان دهنده یک واقعه یا نشان دهنده یک اتفاق و یا صحبت گروه خاص یا فرد خاصی هستند را حتما مورد توجه قرار بدهید.
به طور مثال در تست شماره 71 کنکور نظام جدید سال 98 این مورد را پرسیده بود: «مطابق آیات قرآن شیطان در روز قیامت چگونه پاسخ گناهکاران را می دهد؟»
بنابراین در کنکور 98، تست پیام آیه، تست آیات چند بخشی، تست آیات مرتبط، تست زمان و شرایط نزول آیه، تست مرتبط با احادیث، تست مرتبط با اشعار و تست مرتبط با متن فارسی، تست معنای آیه قرآن را به خوبی مورد استفاده قرار داده است.
لازم به ذکر است که تنوع دیگری نمی شود از تست های آیات داشت زیرا تمام حالت هایی که ممکن است یک آیه مورد پرسش قرار بگیرد در کنکور 98 به خوبی مورد پوشش قرار گرفته است.
ب) سوالات مرتبط با متن فارسی کتاب دین و زندگی: 13 تست کنکور در درس دین و زندگی به طور مستقیم فقط و فقط به متن کتاب درسی ارتباط داشت و این نشان می دهد که 52 درصد دین و زندگی در کنکور به تسلط دانش آموزان روی متن فارسی بستگی دارد.
به این جمله دقت کنید: «52 درصد سوالات کنکور دین و زندگی در سال 98 به صورت مستقیم به متن فارسی و در 20 درصد تست های آیات دین و زندگی نیز تسلط به متن فارسی کتاب دین و زندگی اهمیت دارد.»
بنابراین کسانی که فقط و فقط تمرکز خود را روی آیات قرآن گذاشته اند این را بدانند که 70 درصد اهمیت درس دین و زندگی در متن فارسی و ارتباط های متن فارسی با آیات و احادیث می باشد. در نتیجه در کنار اینکه روی آیات قران مسلط می شوید، بایستی به متن فارسی دروس دین و زندگی نیز با دقت فراوان به تسلط برسید.
در مورد سوالات مستقیم مرتبط با متن فارسی کتاب دین و زندگی، چند مورد وجود دارد که به آن ها اشاره می کنم:
1. سوال تحلیلی در متن فارسی کتاب دین و زندگی مورد سوال قرار گرفته است. برای توضیح بیشتر این نکته را اشاره می کنم که مثلا وقتی «رابطه طولی و عرضی» را می آموزید این انتظار که فقط از مثال های کتاب درسی استفاده شود را نداشته باشید.
بلکه شما لازم است بتوانید با تحلیل بیشتر، هر نوع رابطه طولی و عرضی را کشف و در موردش صحبت کنید. این مدل از سوالات را سوال تحلیلی دین و زندگی می نامیم.
2. مفهوم بیت و ارتباط بیت ها با متن فارسی در کنکور 98 در درس دین و زندگی مورد سوال بوده است. همانطور که در بخش آیات هم اشاره شد، ارتباط بین آیه و شعر در کنکور استفاده شده و حالا در متن فارسی تست ها نیز، از دانش آموز خواسته بودند که بداند ارتباط بین این شعر با کدام مفهوم کتاب درسی می باشد.
دقت کنید که بیت ها در کتاب های درسی دین و زندگی، موجود هستند و بیت های خارج از کتاب مورد سوال قرار نمی گیرد.
3. از متن کتاب درسی نیز تست آمده است و سعی کنید روی قیدهای کتاب مسلط باشید. مثلا «برترین عبادت» که در این کنکور از آن تست آمده بود. در مورد تست های متن دروس دین و زندگی نکته خاصی وجود ندارد و تست های روان و معمولی هستند.

مسعود
چهارشنبه 6 شهریور 1398 09:30 ق.ظ
سلام آقای جدیدی به نظر شما کسی که قصد شرکت در کنکور ۱۴۰۰داشته باشد واز همین شهریور شروع کند بهتر است در فضای رقابتی کنکور ۹۹باشد و در آزمون سراسری شرکت کند یا مستقل و با برنامه جداگانه درس ها رو پیش ببرد؟؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. متاسفانه یک طرز تفکر غلط وجود دارد که می گوید: اگر هدفت کنکور 1400 است بهتر است برای کنکور 99 بخوانی تا تحت فشار باشی و اینطوری بیشتر درس می خوانی.
این طرز تفکر می گوید: اگر تحت فشار باشی درس نمی خوانی. آیا شما اگر تحت فشار نباشید درس نمی خوانید؟ اگر اینطور است پس انسان هدفمندی نیستید و مسیر زندگی تان را اشتباه آمده اید.
اگر هم اینطوری نیست پس واقعا چه فرقی می کند که چطور باشد؟ وقتی تصمیم شما برای کنکور 1400 است سعی کنید این روند را طی کنید:
1. درس هایتان را در کمترین زمان ممکن ببندید و خلاصه ها اماده باشد.
2. چرخه مرورتان با کمترین فاصله از هم چیده شود تا مطالب فراموش نشود.
3. چرخه تست زنی تان با کمترین فاصله باشد تا مهارت هایتان در سطح مطلوب باقی بماند.
4. روش تست زنی و تیپ های تستی را بشناسید و هنر آزمون دادن را بیاموزید.
5. در برنامه تان رفع اشکال داشته باشید.
این 5 مرحله را باید طی کنید. پس هرچه زودتر به این 5 مورد برسید. موفق ترین باشید.
سمیرا
سه شنبه 5 شهریور 1398 06:08 ب.ظ
سلام.ایا ازمون های سنجش که زودتر درس هارو حمع میکنن و از عید دوره میکنن بهتر نیستن نسبت به ازمون های دیگه؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. به طور کلی درس خواندن با برنامه کنکور ازمایشی اشتباه است که در مطلب مربوط به کنکورهای ازمایشی در موردش صحبت کرده ام و توضیح دادم که فاصله مرورها زیاد است درس ها دیر بسته می شود و فرصت رفع اشکال وجود ندارد و اینکه اگر یک آزمون جا بمانید کل نظم برنامه ای تان بهم می ریزد و توصیه کردم شما بایستی همیشه جلوتر باشید تا بتوانید فرصت برای مرورهای بیشتر تست های با فاصله کمتر و رفع اشکال داشته باشید و درس هایتان را زودتر ببندید.
با این حال اگر شما تصمیم دارید با کنکور آزمایشی درس بخوانید نظر شما درست است برنامه سنجش از جهت زود تمام کردن از بقیه بهتر است اما بایستی دقت کنید که از آنطرف هم مشکلاتی مثل اینکه پاسخ نامه ضعیف دارد و فاصله ازمون هایش زیاد است و... را دارد.
برای همین به طور کلی هیچ آزمون کامل نیست و کلا اگر خودتان بتوانید مستقل از آزمون درس ها را ببندید بهترین مدل کاری برای کنکور است. موفق ترین باشید.
سحر
سه شنبه 5 شهریور 1398 04:34 ب.ظ
سلام ممنون از وبلاگ عالی و پرمحتواتون.خداقوت
میخواستم بدونم فیزیک نظام جدید چ تغییراتی نسبت ب قدیم داشته یعنی بجز حذف آینه ها وعدسی ها و بردارها بازم حذفیات داشته؟؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بهیر و نیکی. خواهش می کنم. قسمت هایی از لوله های صوتی و موج مکانیکی نیز حذفیات داشته است. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.