کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - چرا درصدهایی که در خانه می زنم بالاتر از درصدهای کنکور آزمایشی ام است؟

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

چرا درصدهایی که در خانه می زنم بالاتر از درصدهای کنکور آزمایشی ام است؟

وقتی در خانه تست می زنم همیشه درصدهایم بهتر از نتایجی است که در کنکورهای آزمایشی کسب می کنم. خانواده ام فکر می کنند که من درس نمی خوانم چون آن ها فقط نتیجه کارنامه کنکور را نگاه می کنند و درصدهای خرابم به آن ها می گوید که حتما درس نمی خوانم.
آن ها به من می گویند که در اتاقت چه کار می کنی؟ چرا هیچ وقت درصدهایت پیشرفت نمی کند و همیشه اینقدر پایین هستند، هرچقدر هم برای آن ها توضیح می دهم که درصدهایم در خانه خیلی بالاتر است باورشان نمی شود. حتی بعداز ظهر همان روزی که کنکور آزمایشی می دهم وقتی سوالات را در خانه حل می کنم به درصدهای بالا می رسم ولی نمی دانم چرا همان سوالات را در کنکور آزمایشی نتوانستم حل کنم.
خیلی از این اوضاع، تحت فشار هستم. آیا این مشکل فقط برای من رخ می دهد یا اینکه اکثر افرادی که کنکور می دهند، این مشکل را دارند. به راستی چرا درصدهایی که در خانه می زنم همیشه بهتر و بالاتر از درصدهایی است که در کنکور آزمایشی می زنم؟ 
این سوال از سوی تعداد زیادی از کنکوری ها مطرح می شود. عصر همان روزی که کنکور آزمایشی می دهند، سوالاتی را که غلط حل کرده یا اصلا حل نکرده اند را یک بار دیگر در خانه بررسی می کنند.
پس از این بررسی، متوجه می شوند تعداد زیادی از سوالات را درست پاسخ می دهند در حالیکه در کنکور آزمایشی نتوانسته اند به آن سوالات جواب بدهند. چرا اینطوری می شود؟ همیشه در خانه بهتر از کنکور آزمایشی تست می زنیم و درصدهایی که در خانه داریم بهتر از کنکور آزمایشی است؟
موارد زیر، همگی در ایجاد چنین اتفاقی دخیل هستند که یک به یک آن ها را بررسی می کنیم تا به این نتیجه برسید که چرا درصدهایی که در خانه می زنید بهتر از درصدهایی است که در کنکور آزمایشی می زنید:
1. تست هایی را در عصر همان روز، درست حل می کنید که روی آن ها مسلط بوده اید ولی با مهارت نبوده اید: قبول دارید وقتی یک تست را غلط حل می کنید یا روی آن شک می کنید و از حل کردنش منصرف می شوید در واقع روی آن اطلاعات داشته اید؟ اگر اطلاعاتی در مورد آن نداشته باشید که اصلا وقت نمی گذارید و راحت از کنارش عبور می کنید. بنابراین وقتی عصر همان روز، تستی را که شک کرده اید یا غلط حل کرده اید را یک بار دیگر می زنید این تست جزء سواد شماست و اتفاق عجیبی نیست اگر بعدا آن را حل کنید. 
تفاوت بین درصدهای کنکور آزمایشی و درصدهای خانه

منظور من این است که عصر همان روز کنکور آزمایشی، شما همه سوالات بی جواب را نمی توانید درست حل کنید بلکه فقط تعدادی از سوالاتی که غلط زده اید و یا شک کرده اید را می توانید جواب بدهید و این هم به علت سوادی است که روی آن تست داشته اید و جرقه حل مسئله اش در صبح آزمون به ذهن تان نرسیده است ولی عصر همان روز، این فرصت برای حل کردنش در ذهن تان ایجاد شده است.
سوالی مهم: اینطوری که نمی شود، اگر در کنکور واقعی هم جرقه حل سوالات به ذهن مان نرسد که خیلی بد است و قبولی مان به خطر می افتد حالا چکار باید کنیم که اینطور نشود؟ بله سوال بسیار خوبی است. پاسخ این سوال به نوع تستی که این اتفاق برایش رخ داده بستگی دارد:
الف: اگر روی تست های مفهومی دچار این مشکل شده اید که سرجلسه کنکور آزمایشی نمی توانید پاسخ دهید یا غلط می زنید ولی در خانه به راحتی از پس آن بر می آیید: در این صورت بدانید که تجزیه و تحلیل کردن هایتان ضعیف است. یعنی در روند مطالعاتی خود علت هر جمله یا پارگراف و ارتباط آن جمله را با موارد دیگر را بیان نمی کنید.
کسانی که روی مباحث مفهومی به صورت تجزیه و تحلیلی درس نخوانند، به زمان بیشتری برای تفکر نیاز دارند برای همین است که در جلسه کنکور آزمایشی آن تست را یا غلط می زنند یا اینکه شک می کنند و بی جواب رهایش می کنند در حالیکه با خودشان می گویند: «من این مطلب را خوانده بودم، خیلی حیف شد تستش را نزدم.»
اگر می خواهید روی تست های مفهومی این اتفاق برایتان رخ ندهد نیاز جدی به تغییر روش مطالعه تان دارید و بایستی از سطحی خوانی و حفظ کردن درس نامه های حاضر و آماده ای که خیلی ذوق می کنید برای نوشته شدن تمام نکات مفهومی و ارتباطی به سراغ چرایابی و تحلیل کردن علت و ریشه تمام ارتباطات و ترکیبی ها بروید. در غیر اینصورت بازهم درصدهای کنکورهای آزمایشی تان از درصدهایی که در خانه می زنید بهتر است.
ب:  اگر روی تست های مسئله ای دچار این مشکل شده اید که سرجلسه کنکور آزمایشی نمی توانید پاسخ دهید یا غلط می زنید ولی در خانه به راحتی از پس آن بر می آیید: به این جمله توجه کنید: «هر کسی تست مسئله ای بیشتری حل کند، ایده های حل کردن بیشتری هم دارد و خیلی زود جرقه های حل یک مسئله به ذهنش خطور می کند.»
متاسفانه افرادی که برای کنکور درس می خوانند، بیشتر وقت خود را صرف خلاصه نویسی و تهیه جزوه های کامل می کنند و درس خواندن هایشان تا اسفندماه یا حتی بدتر، تا اردیهشت و خرداد که فقط دو ماه به کنکور مانده است طول می کشد.
این افراد معمولا با برنامه ریزی کنکورهای آزمایشی درس می خوانند برای همین تعداد تست ها و مرورهایشان خیلی کم است. این تست های کمی که می زنند باعث می شود تا جرقه حل مسئله در روز کنکور برای تعدادی از تست ها به مغزشان خطور نکند و با اینکه روی فرمول ها و مطالب آن مسلط هستند اما نمی توانند تست را بزنند.
برای همین است که وقتی عصر به منزل می آیند، به دلیل دوباره دیده شدن همان تست، به خوبی می توانند فرمول گذاری کرده و مسئله را حل کنند. راه حل مشخص است، اگر  در برنامه درسی تان، فرصت به تست های متنوع نمی رسد و اگر قرار است که فقط به حل چند تست کنکور اکتفا کنید از همین حالا بایستی منتظر درصدهای پایین در درس های مسئله ای مثل ریاضی و فیزیک و شیمی باشید.
اولویت اول برای فردی در این شرایط، تغییر ریشه ای برنامه ریزی کنکورش است. برنامه ای که تکلیف خلاصه های درس ها را در کمترین زمان مشخص کند تا شما فرصت کافی برای حل تست های متنوع داشته باشید. هرچه بیشتر تست بزنید، جرقه های حل تست های بیشتری هم در سرجلسه کنکور آزمایشی به ذهن تان خطور می کند.
2. تست زدن در خانه، شبیه تست زدن در روز کنکور نیست: خیلی از کنکوری ها و دانش آموزان وقتی می خواهند تست بزنند، اصلا توجهی به روز کنکور ندارند. به طور مثال اگر الان تست ریاضی بزنند، پشت سرش تست فیزیک یا زیست نمی زنند بلکه استراحت می کنند، بعد از مدتی و حتی بعد از خواندن درس نامه و با فاصله به سراغ تست درس بعدی می روند.
این افراد فکر می کنند، کنکورهای آزمایشی برای عادت کردن به چیدمان درس های کنکور و بدون فاصله تست زدن و رعایت زمان کافی است. بگذارید یک حساب سر انگشتی کنیم، اگر یک داوطلب کنکور، هر جمعه هم آزمون بدهد کلا 52 آزمون می شود چون در طول یک سال 52 جمعه داریم. 
در حالیکه همان داوطلب باید 365 روز برای کنکور درس بخواند. بیایید عدد 52 را بر 365 تقسیم کنیم و حاصل را در 100 ضرب کنیم تا متوجه شویم چند درصد از زمان یک کنکوری، صرف تمرین آزمون می شود. اگر این محاسبه را انجام دهیم به عدد 14% می رسیم. 
آیا واقعا 14% روزهایتان را شبیه کنکور تست بزنید برای موفقیت در کنکور کافی است؟ تازه یادتان باشد این 14% در صورتی بود که شما همه جمعه ها را آزمون بدهید. در حالیکه تعداد آزمون های آزمایشی یک موسسه از اول تابستان تا روز کنکور کمتر از 19 مرحله است. 
به عبارت دیگر اگر کسی فقط بخواهد شبیه سازی روز کنکور را به کمک کنکورهای آزمایشی انجام دهد، تنها 5% وقتش را مانند کنکور تست زده است و این مقدار اصلا برای عادت کردن به روند تست زنی در روز کنکور کافی نیست. یک داوطلب کنکور می بایست سعی کند که تست زنی های روزانه اش در خانه را هم با چسباندن درس ها به یک دیگر به مانند روز کنکور شبیه سازی کند.
این روند چسباندن تست زنی ها در کنار هم رامی توانید با دو به دو کردن درس ها شروع کنید و بعد از یک هفته سه به سه تست بزنید و همین روند را هر هفته ادامه دهید تا جایی که بتوانید تمام درس های کنکور را در کنار هم تست بزنید. این قدرتی است که برای عادت کردن به جلسه کنکور و تست زنی بدون فاصله نیاز دارید تا ذهن تان بتواند در چنین شرایطی هم کلید حل مسئله را در اختیارتان قرار بدهد. 
در واقع وقتی عادت به کنار هم تست زدن درس ها نداشته باشید، آنگاه جرقه های تستی هم دیرتر به ذهن تان می رسد و گاه در شوک اطلاعاتی فرو می رود و نمی تواند اطلاعات را جمع بندی کرده و خروجی بدهد پس برای اینکه اینطور نشود روند دو به دو و سه به سه چسباندن درس ها را شروع کنید.
3. فقط مبحثی تست زدن، قدرت حل مسئله و تجزیه و تحلیل را از داوطلب کنکور می گیرد: عادتی که اکثر کنکوری ها دارند همین است که در خانه فقط تست های مبحثی می زنند. دقت کرده اید اکثر کتاب های کمک آموزشی، قبل از اینکه تست ها را شروع کنند، فرمول ها و نکته های تستی مربوط به آن مبحث را در بالای تست ها نوشته اند؟
وقتی شما قبل از حل تست، نکات و فرمول ها را می خوانید، خب مشخص است که مسایل لو می روند؛ چون با خودتان می گویید بالاخره با یکی از این 5 فرمول حل می شود. این جمله یعنی از بین رفتن قدرت حل مسنله و از بین رفتن همان جرقه هایی که به آن نیاز دارید.
با این شرایط در خانه شروع به تست زنی می کنید و بهترین درصدها را کسب می کنید و دچار توهم آموزشی می شوید که خیلی اوضاع تان خوب است در حالیکه مسایل را با فرمول هایش حل کرده اید. تازه از این قضیه که بگذریم حل کردن چند تست از یک مبحث پشت سرهم خود به خود باعث می شود تا ذهن تان گرم شود و این توهم بیشتر هم شود و معلوم است که تست های زیادی را درست حل می کنید.
یکی از هوشمندی های برنامه ریزی یک داوطلب کنکور همین است که تست های درهم و ترکیبی و بدون مبحث را بزنید تا ذهن تان جهت گیری نداشته باشد. در واقع تسلط روی یک مبحث زمانی مشخص می شود که یک داوطب کنکور بتواند از بین تست های متنوع، روش حل تست های آن مبحث را تشخیص و در زمان استاندارد، حل کند و به جواب درست برسد.
پس اگر درصدهایی که در خانه می زنید خیلی بالاتر و بهتر از درصدهای کنکور آزمایشی است، یکی از دلایلش این است که درصدهای خانه واقعی نیست چون مبحثی است. از این به بعد در برنامه درسی تان علاوه بر تست های مبحثی، تست های ترکیبی و درهم و بدون موضوع را هم گزینش کنید.
این یکی از مهم ترین وظایف مشاوران تحصیلی است که تست های ترکیبی و درهم و بدون مبحث را در طول هفته و در روزهای مختلف در اختیار شاگردانشان قرار دهند تا آن ها را محک جدی بزنند. اگر در برنامه ریزی تان این فاکتور را رعایت نکنید قطعا درصدهای خانه غیر واقعی و بهتر از آن چیزی است که باید باشد و در صورت شرکت در کنکور آزمایشی به ظاهر دچار افت می شوید در حالیکه افت حساب نمی شود زیرا درصدی که در خانه می زدید واقعی نبوده است.
4. عادت نداشتن چشم به کلید واژه های تست ها، تازه وقتی یادتان می افتد که عصر روز آزمون است: وقتی تست های آموزشی را در خانه محدود به یکی دو مورد کنید، اتفاقی که رخ می دهد، ضعیف شدن شما روی کلید واژه های تست ها است. برای همین اکثر اوقات با کلیدواژه های مورد پرسش طراحان کنکور ناآشنا هستید و مدت زمانی را برای درک آن ها تلف می کنید.
البته این روی خوش ماجراست چون ممکن است که اصلا آن را نتوانید پاسخ دهید یا روی آن شک کنید و به گزینه ای نرسید. افرادی که به صورت آموزشی و تحلیلی تست نمی زنند، افت عملکرد تستی، کاهش سرعت و قدرت یادگیری و از همه مهم تر عدم عادت کردن چشم به درک کلید واژه ها و سرازیر کردن اطلاعات تستی در مغز، برای آن ها رخ خواهد داد. 
پس در این مطلب متوجه شدیم که اگر دانش آموز یا داوطلب کنکور، در خانه بهتر از کنکور آزمایشی تست می زند و درصدهایی که در خانه می زند بالاتر از درصدهای کنکورش است چهار دلیل زیر را دارد. برای هر کدام راه حل ارایه دادم تا این مشکل هم حل شود:
1. کم تست زدن روی مسایل و تحلیلی درس نخواندن روی مفاهیم
2. عدم تست زنی پشت سر هم
3. عدم تست زنی جامع و در هم
4. عدم تست زنی آموزشی برای عادت کردن چشم روی کلید واژه های تست ها و سرازیر کردن اطلاعات تستی در مدت زمان کوتاه.

مهرداد
شنبه 3 شهریور 1397 02:40 ب.ظ
سلام خیلی درسته همین دیروز این مشکلو داشتم الان فهمیدم وقتی مقالتونو خوندم مو به مو کارایی بود که انجامش ندادم فک میکردم بخاطر استرس از جلسه ازمونه ولی الان فهمیدم برنامم تست کمی داره به قول شما وقتی با کنکور ازمایشی درس بخونی افت میکنی ممنون که مطالبتون ادمو بیدار میکنه
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خواهش می کنم لطف دارید. بله دقیقا، تعداد مرورها و تست زنی ها برای کسانی که با کنکور آزمایشی برنامه ریزی می کنند خیلی کم است و افت درصد کاملا طبیعی است. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.