کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - زیست جانوری در کتاب های زیست دهم، یازدهم و دوازدهم

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

زیست جانوری در کتاب های زیست دهم، یازدهم و دوازدهم

در این مطلب، تمام جانوران نامبره شده در زیست دهم و یازدهم و دوازدهم همراه با شماره صفحه هایشان نوشته شده است که اگر کسی می خواهد لیستی از این جانوران را داشته باشد بتواند خیلی سریع در کتاب ها، آن ها را پیدا کند
1. پروانه مونارک: در صفحه 1 کتاب زیست شناسی دهم، همراه با تصویری از نوزاد این پروانه، اطلاعاتی در خصوص استفاده این پروانه از یاخته (سلول) های عصبی که به آن نورون هم می گویند برای یافتن جهت خورشید در آسمان و جهت مقصد خود را بیان می کند.
از همین پروانه در صفحه 112 زیست شناسی دوازدهم، نام برده شده است. در فعالیت 2 این صفحه چنین می گوید: «پرنده ای، پروانه مونارک را بلعیده و دچار تهوع شده است. پس از چنین تجربه ای، پرنده می آموزد که این حشره را نباید خورد.» 
در این جا، نویسنده کتاب درسی قصد دارد یادگیری شرطی را به دانش آموزان نظام جدید با استفاده از پرنده و پروانه مونارک آموزش دهد.
2. مرغ و تخم مرغ: در صفحه 2 کتاب زیست دهم، از اصلاح شده بودن مرغ هایی که می خوریم صحبت به میان آورده است. در صفحه 19 زیست دهم فعالیتی با هدف چگونگی اسمز از پرده ای با تراوایی نسبی را قرار داده که در آن از پوسته تخم مرغ که خاصیت آهکی بودن دارد استفاده نموده است.
در پاراگراف آخر این فعالیت، از شما خواسته است که «تغییرات مربوط به قرار دادن تخم مرغ در سرکه برای از بین رفتن پوسته آهکی و سپس قرار دادن تخم مرغ بدون پوسه در آب نمک و بعد از آن قرار دادنش در محلول نمک غلیظ را بررسی کنید.» 
در فعالیت صفحه 25 کتاب زیست دهم، عبارت مهم «آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید، پروتئین سفیده تخم مرغ را گوارش می کند. توجه کنید که آنزیم ها در دمای ویژه ای فعالیت می کنند.» در این فعالیت از شما چرایی این مورد را خواسته است که به عنوان یک نکته مهم کنکوری به حساب خواهد آمد و این کشش را دارد که طراح کنکور در تست هایی که چند مورد درست است را بخواهد از این جمله و دلیلش استفاده کند.
در صفحه 46 کتاب درسی زیست دوازدهم، در عکس، از تخم مرغ به عنوان غذایی که فنیل آلانین بالایی دارد یاد می کند. در اینجا دانش آموز کنکوری نظام جدید، بایستی بداند که فنیل آلانین چه خاصیتی است و برای چه بیماری مضر است.
در صفحه 86 کتاب زیست دوازدهم، بیان می شود که «هیدروژن سولفید، گازی بی رنگ  است و بویی شبیه تخم مرغ گندیده دارد» که این جمله نیز به صورت چند مورد درست است می تواند در کنکور نظام جدید مورد پرسش قرار بگیرد.
در صفحه 115 زیست دوازدهم، پژوهشگری برای دریافت پاسخ این سوال که چرا کاکایی، پوسته های تخم را از لانه خود خارج می کند، از تخم های مرغ خانگی رنگ شده استفاده کرد که در این مورد نیز بایستی دانش آموز نظام جدید، این نوع آزمایش را خوب بداند و دلیل خروج پوسته ها از لانه توسط کاکایی را از طریق این مشاهده درک کند.
3. ماهی: از این نکته که ماهی ها نیز در فرآیند اصلاح ژنتیکی قرار گرفته اند و در صفحه 2 زیست دهم به آن اشاره شده است، اگر بگذریم، به صفحه 53 می رسیم که به تنفس آبششی در ماهی با رسم تصویر پرداخته است که دانش آموز کنکوری نظام جدید، حتما بایستی تنفس آبششی و ویژگی هایش را بشناسد همچنین به تفاوت جهت حرکت و آب خون در تنفس آبششی ماهی توجه کند.
در صفحه 69 زیست دهم، در مورد گردش خون در باله دم ماهی اطلاعاتی را خواسته است که تشریح این گردش خون موجب عمیق شدن سطح شواد یک داوطلب کنکور بر اساس کتاب های زیست نظام جدید می شود. مشخص کردن سرخرگ و سیاهرگ از جمله مواردی است که دانش آموز بایستی آن را انجام دهد.
صفحه 77 کتاب زیست دهم، به این مورد اشاره می کند که سیستم گردش خون از نوع گردش ساده است. پس دانش آموز یا داوطلب کنکور بایستی با تعریف و ویژگی های سیستم گردش خون ساده آشنایی کامل داشته باشد و ماهی را نیز به عنوان یکی از مثال های این نوع گردش خون در نظر بگیرد.
صفحه 78 زیست دهم برای تشریح آناتومی گردنش خون ماهی از مهم ترین صفحاتی است که در خصوص ماهی اطلاعات کنکوری و تستی زیادی ارایه می دهد. در دو تصویری که در این صفحه وجود دارد، آناتومی گردش خون ماهی همراه با نام گذاری آن به اضافه  و قلب دو حفره ای ماهی و سیستم گردش ساده آن به نمایش در آمده است که هر کدام می تواند منبع مهمی برای طراحی تست در کنکور نظام جدید باشد.
صفحه 89 و 90 زیست دهم، اطلاعات کنکوری و تست خیزی در مورد دستگاه اداری و تنظیم اسمزی در مورد ماهیان غضروفی مثل کوسه ها و سفره ماهی ها ارایه می دهد. همچنین به بیان تفاوت ها و شباهت های دستگاه ادرای ماهیان آب شور و آب شیرین می پردازد که بسیار برای کنکور حیاتی به نظر می رسد و یکی از قسمت هایی است که حتما مورد توجه طراحان کنکور برای طراحی تست های دام دار است.
دانش آموزان و کنکوری ها بایستی تشریح کامل دستگاه اداری برای هر نوع از ماهیان نام برده شده را بدانند و همچنین در مورد فشار اسمزی در هر نوع از این ماهی ها و تفاوت ها و شباهت هایشان توضیح داده و در مورد میزان مصرف آب در هر نوع ماهی اطلاعات را بیان و علت آن را نیز، تشریح کنند.
زیست یازدهم نیز به ماهی ها پرداخته است. در صفحه 33 این کتاب، هم با تصویر و هم در متن کتاب به توضیح گیرنده های جانبی در ماهی ها پرداخته است که از دانش آموز کنکوری انتظار می رود کاربرد این گیرنده های مکانیکی را بداند و بتواند روی تصویر آن را مشخص کند.
در صفحه 35 زیست یازدهم نیز نکته مهمی اشاره شده است که ممکن است برای طراحان یک لقمه چرب و نرم برای ساختن تستی باشد که اکثر کنکوری ها آن را نادیده می گیرند. در انتهای این صفحه و در حاشیه نوشته شده است که «گیرنده های الکتریکی: بسیاری از کوسه ها و برخی از پستانداران مثل پلاتی پوس (نوک اردکی)، گیرنده هایی دارند که میدان های الکتریکی را تشخیص می دهند. این جانوران از این گیرنده ها برای یافتن شکار و جهت یابی استفاده می کنند. برخی از ماهی ها برای ایجاد ارتباط با هم نوعان خود از این نوع گیرنده ها استفاده می کنند.»
بنابراین برخی از ماهی ها با هم ارتباط دارند و از طرفی این ارتباط به وسیله گیرنده های الکتریکی انجام می شود. همچنین کوسه ها و برخی از پستاندارد مثل پلاتی پوس از این گیرنده ها برای شکار و جهت یابی استفاده می کنند که سه نکته مهم این چند خط بود و انتظار می رود که دانش آموزان نگاه عمیق و حرفه ای به مطالب درسی داشته باشند، همین نکته هاست که در کنکور ظاهر می شود و اگر دقت نکرده باشید شما را غافل گیر می کند.
صفحه 36 کتاب زیست یازدهم، تصویری آناتومی از مغز ماهی، ارایه کرده است که انتظار می رود یک دانش آموز حرفه ای برای کنکورش این آناتومی را به خوبی درک و تحلیل نماید. سه سوال این فعالیت، از جمله سوالات مهمی است که می تواند دست آویز طراحان برای ساختن تست های کنکور قرار بگیرد پس روی این سه سوال و آناتومی مربوط به مغز ماهی مسلط شوید.
در صفحه 52 زیست یازدهم، این جمله بیان می شود که مهره داران اسکلت درونی دارند. در انواع ماهی ها، مانند کوسه ماهی، جنس این اسکلت از جنس غضروف است. بنابراین متوجه می شویم که اولا مهره داران اسکلت درونی دارند و برای برخی از ماهی ها این اسکلت از جنس غضروف است پس اگر در کنکور اشاره شد که در برخی از جانوران، جنس اسکلت درونی از نوع غضروف است، قطعا این جمله درست است. 
این تصور را نداشته باشید که اسکلت همیشه از جنس استخوان است. چون مثالش همین کوسه ماهی ها هستند که اسکلت درونی آن ها از جنس غضروف می باشد. هر جمله ای را که در زیست شناسی می خوانید همیشه باید بدانید که چه کلک هایی می توانند از آن جمله بسازنند. به خصوص مشاوران حرفه ای این کلک ها را در جزوه های خود در اختیار شاگردانشان بایستی قرار دهند تا سطح کیفی مطالعه زیست شناسی برای دانش آموزان تجربی افزایش یابد.
حاشیه کتاب زیست یازدهم در صفحه 56 به بیان نقش بخش میانی در ماهی ها می پردازد که از دانش آموزان انتظار می رود این مورد را به خوبی درک کنند. عملکرد این بخش می تواند در تست های جای خالی مورد تست سازی های طراح کنکور قرار بگیرد.
در صفحه 90 زیست یازدهم نیز از ماهی دوده شده به عنوان عامل محیطی که باعث ایجاد سرطان می شود اشاره می کند که این عبارت نیز می تواند به صورت درست یا غلط در کنکور مورد پرسش قرار بگیرد و خیلی از دانش آموزان با این ذهنیت که در قدیم غذاها را دودی می کردند پس دودی کردن سرطان زا نیست به اشتباه می افتند در حالیکه ماهی دودی شده باعث سرطان است.
لقاح خارجی در ماهی ها و تشریح این روند از موضوعاتی است که در صفحه 115 زیست یازدهم به آن اشاره شده است و انتظار می رود که یک داوطلب کنکور این روند را به خوبی توضیح دهد اما نکته ای که در این صفحه مهم است، مربوط به استثنای کوسه است. کوسه ها لقاح داخلی دارند. پس طراح این فرصت را دارد تا از این تناقض استفاده کند. گزینه های زیر می تواند نمونه هایی از گزینه های درست و غلطی باشد که طراح در کنکور نظام جدید، می سازد و کنکوری ها را به دام تستی می اندازد:
1. همه ماهی ها لقاح خارجی دارند.
2. برخی از ماهی ها لقاح داخلی و برخی دیگر لقاح خارجی دارند.
3. فقط کوسه در بین ماهی ها، لقاح داخلی دارد.
4. ماهی های آب شیرین لقاح خارجی دارند و ماهی های آب شور، لقاح داخلی دارند.
5. اکثر ماهی ها لقاح داخلی دارند.
6. عروس ماهی ها لقاح داخلی و کوسه ماهی ها لقاح خارجی دارند.
7. عروس ماهی لقاح خارجی و کوسه ماهی ها لقاح داخلی دارند.
8. عروس ماهی ها و کوسه ها لقاح داخلی دارند.
9. عروس ماهی ها و کوسه ها لقاح خارجی دارند.
میزان اندوخته غذایی  در تخمک ماهی ها به علت دوره جنینی کوتاه، بسیار کم است. این جمله در صفحه 117 زیست یازدهم به آن اشاره شده است. همچنین در همین صفحه در مورد پستانداران نیز به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین، این اندوخته غذایی در تخمک را کم می داند. 
حالا این دو جمله را با لقاح داخلی و خارجی ماهی ها ترکیب کنید و تعداد زیادی از گزینه های درست و غلط را می توانید بسازید. به نمونه های ترکیبی زیر توجه کنید تا این مطلب، باعث عمیق خوانی و جدی گرفتن ارتباط بین مطالب زیست شناسی شود. همان مطالبی که ساده می انگارید و از کنارش رد می شوید منبع مهمی برای طراحی تست های نکته دار کنکور سراسری است:
1. میزان اندوخته غذایی تخمک در لقاح خارجی بیشتر از اندوخته غذایی تخمک در لقاح داخلی است.
2. اندوخته غذایی در تخمک کوسه ماهی از عروس ماهی بیشتر است.
3. میزان اندوخته غذایی تخمک در عروس ماهی و کوسه ماهی از سایر ماهی ها بیشتر است.
4. اندوخته غذایی در تخمک عروس ماهی بیشتر از کوسه ماهی است.
5. ارتباطی بین لقاح خارجی و داخلی با میزان اندوخته غذایی وجود ندارد.
در صفحه دوم از کتاب زیست شناسی داوزدهم، به روند کشف اسید نوکلئیک ها از استخراج ماده سفید از اسپرم ماهی ها، پرداخته شده است که علاوه بر اهمیت یک به یک جملات این بخش می توان گفت که نام دانشمند نیز از اهمیت برخوردار است.همچنین در صفحه 46 همین کتاب به بالا بودن فنیل آلانین ماهی اشاره می کند که قبلا توضیح دادیم که چه مواردی برای فنیل آلانین در کنکور مهم است.
گونه های خیشاوند و جدا بودن غضروف ماهیان مثل کوسه از دلفین و نزدیک بودن خیشاوندی دلفین با شیر کوهی، از نکاتی است که در کنکور می تواند به عنوان یک مورد متضاد با تصورات دانش آموزان مورد سوال قرار بگیرد که این موضوع در تصویر صفحه 58 زیست دوازدهم اشاره شده است. 
بسیاری از کنکوری ها تصور می کنند که کوسه و دلفین بایستی گونه خیشاوند باشند اما در این مطلب متوجه می شوند که دلفین با شیرکوهی نزدیکی بیشتری دارد. این تضاد ذهنی، به راحتی دست مایه طراحی سوال در کنکور می تواند شود.
4. گاو: در صفحه 2 زیست دهم، به اصلاح نژاد در گاوها به عنوان یک مثال اشاره شده است. اما در صفحه 38 زیست دهم، گاو را به عنوان یک نشخوار کننده معرفی کرده است و با تصویر آناتومی گاو، به علامت گذاری دستگاه گوارشی گاو پرداخته شده است و مراحل گوارش را برای نشخوارکنندگان در متن همین صفحه توضیح داده است که می تواند مورد تست سازی های مفهومی طراح کنکور قرار بگیرد.
در صفحه 27 کتاب زیست شناسی یازدهم، از شما خواسته شده که چشم گاو را تشریح کنید. اما همان دو تصویر چشم گاو در این صفحه برای آناتومی و تشریح چشم گاو کافی است و حتما علامت گذاری های این تصویر را انجام دهید تا به عمق اطلاعات زیستی خود اضافه کنید.
مهندسی ژنتیک و کاربردش در تولید دارو، موضوعی است که در صفحه 102 زیست پیش دانشگاهی به آن پرداخته شده است و در این صفحه بیان می شود که یکی از روش های تهیه انسولین جداسازی و خالص کردن آن از لوزالمعده جانورانی مثل گاو است. لذا این مورد می تواند در کنکور به گزینه هایی موردی تبدیل شود.
در صفحه 105 همین کتاب، نیز به اهمیت تولید جانوران تراژنی اشاره می شود که از گاوهای تراژنی مثالی می زند که شیر غنی از نوعی پروتئین انسانی تولید کنند که نسبت به شیر معمولی برای انسان مفیدتر باشد.
5. گوسفند: در صفحه 2 زیست دهم از گوسفند به عنوان مثالی از اصلاح ژنتیکی یاد می شود. در صفحه 38 زیست دهم، گوسفند را یک نشخوارکننده معرفی می کند و روند گوارش این نوع از جانوران را توضیح می دهد که طبق توضیحاتی که قبلا در خصوص گاو بیان شد، همان موارد برای گوسفند نیز مورد توجه قرار گیرد.
تشریح شش گوسفند از جمله فعالیتی است که در صفحه 47 زیست دهم این مورد را از دانش آموزان خواسته است. در دل متن این فعالیت یک تصویر از شش گوسفند وجود دارد که حتما آن را علامت گذاری آناتومی کنید تا به سطح اطلاعات شما افزوده شود.
در صفحه 58 نیز، تشریح قلب گوسفند مورد فعالیت قرار گرفته است که تصاویر این فعالیت را علامت گذاری آناتومی کنید تا مطالب زیست شناسی برای شما به صورت عمیق و مفهومی جا بیفتد. از کنار این مطالب به سادگی عبور نکنید و سعی کنید دانش بصری و متنی خود را افزایش دهید تا سطح ارایه مطالب زیست شناسی برای شما آسان و قابل فهم شود.
صفحه 82، به تشریح کلیه های گوسفند اختصاص دارد. بنابراین مانند دو مورد قبلی، حتما توضیحاتی آناتومی این تصویر را کامل کنید. صفحه 14 زیست یازدهم به تشریح مغز گوسفند اختصاص دارد و خود نویسندگان کتاب به علامت گذاری های آناتومی روی تصویر اهتمام ورزیده اند.
این تصاویر، بسیار مهم هستند و هر داوطلب کنکور تجربی بایستی بتواند این تصاویر را تحلیل و علامت گذاری های آناتومی آن را بداند. صفحه 54 زیست دوازدهم به توضیح رانش دگره ای مربوط می شود و در اینجا از گله گوسفند برای توضیح این رانش کمک می گیرد.
تصویر موجود در صفحه 105زیست دوازدهم، در مورد گوسفند تراژنی و مراحل تولید پروتئین انسانی اشاره می کند که زیر نویس تصاویر و مراحل این تولید، برای طراحی تست برای کنکور نظام جدید بسیار حائز اهمیت است. در صفحه 113 کتاب درسی زیست دوازدهم به تشریح نقش پذیری در بین جانوران اشاره می کند. در همین جا از بره ای که توسط انسان پرورش می کند، یک مثال از خاصیت نقش پذیری بره گوسفند معرفی می کند.
6. قورباغه: در صفحه 53 کتاب زیست دهم، اشاره می کند که دوزیستان ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی مهره داران است و در ادامه به تشریح اندام های تنفسی قورباغه می پردازد. از همین پارگراف می توان چند گزینه نزدیک به هم که باعث شک کنکوری ها در روز جلسه کنکور می شود، را ساخت. این گزینه ها را بخوانید تا باعث دقت در مطالعه تان شود و بدانید که ریزه کاری های درس زیست شناسی زیاد است و بایستی در روش مطالعه تان، این ریزه کاری ها را در نظر بگیرد:
1. دوزیستان ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی را دارند.
2. قورباغه در بین دوزیستان ساده ترین ساختار را  در اندام های تنفسی دارند.
3. دوزیستان ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی را در بین مهره داران دارند.
4. دوزیستان به دلیل زندگی دوگانه در خشکی و آب، دارای ساختارهای پیچیده ای در اندام های تنفسی خود هستند.
5. قورباغه بالغ، ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی در بین دوزیستان دارد.
6. قورباغه بالغ، ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی در بین مهره داران را دارد.
7. قورباغه به علت دوزیست بودنش، ساختار پیچیده ای در اندام های تنفسی خود در بین مهره داران دارد.
هر کدام از گزینه ها می تواند باعث شک و تردید در ذهن یک داوطلب کنکور شود. اگر کسی با دقت نخوانده باشد و دام های تستی هر پارگراف زیست شناسی برایش مشخص نشده باشد قطعا دچار مشکلات شکی زیادی در تست های کنکور درس زیست می شود.
اگر شما هم در تست زنی درس زیست شناسی زیاد شک می کنید، بایستی روش مطالعه زیست شناسی را به روش مطالعه دام دارها تغییر دهید تا در این دام های تستی نیفتید. آن هایی که دام های هر پاراگراف را دارند قطعا سرعت و دقت مطالعه شان و در نهایت درصدهای کنکورشان بیشتر از کسانی می شود که فکر می کنند فقط زیست شناسی را باید حفظ کرد.
در صفحه 54 زیست دهم، به تنفس ششی و دو ساز و کار مهره داران در تهویه اشاره می کند و از قورباغه به عنوان یک مثال برای تشریح این روند استفاده می کند. پمپ فشار مثبت در قورباغه از جمله نکات برجسته این صفحه است. این مورد، می تواند با مطلب قبلی ترکیب شود و گزینه های حرفه ای از ترکیب این دو نکته ساخت که باعث شک و تردید در ذهن کنکوری ها شد و تعداد زیادی از آن ها را به گمراهی کشاند، روندی که طراح کنکور عاشقش است. به گزینه های ترکیبی زیر دقت کنید.
1. از آنجا که قورباغه، برای تهویه از دو ساز و کار بهره می برد پس ساختار پیچیده ای در اندام های تنفسی خودش نسبت به بقیه مهره داران دارد.
2. قورباغه برای تهویه بر خلاف سایره مهره داران، دو نوع ساز و کار دارد که این موضوع باعث پیچیدگی در ساختارهای اندام های تنفسی قورباغه نسبت به سایر دوزیستان شده است.
3. قورباغه بر خلاف سایر دوزیستان، از دو نوع سازو کار برای تهویه بهره می برد و برای همین است که ساختار پیچیده ای در اندام های تنفسی نسبت به سایر دوزیستان دارد.
4. دوزیستان بر خلاف مهره داران، برای تهویه از دو نوع ساز و کار بهره می برند که باعث تنوع و پیچیدگی در ساختارهای اندام های تنفسی شان شده است.
5. مهره داران ساختار تنفسی پیچیده تری نسبت به دوزیستانی مثل قورباغه دارند زیرا مهره داران برای تهویه از دو ساز و کار استفاده می کنند.
6. انسان از دو ساز و کار برای تهویه استفاده می کند ولی قورباغه از آنجا که ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی را دارد فقط از یک ساز و کار برای تهویه استفاده می نماید.
این گزینه ها، قطعا کسانی را حفظی و سطحی خوانده باشند و نگاه ارتباطی و ترکیبی به آن ها آموزش داده نشده باشد را گیر خواهد انداخت. طراح کنکور به همین سادگی گزینه های غلط را می سازد و کسانی را حفظی خوانده اند را از رسیدن به درصدهای بالا باز می دارد.
صفحه 117 کتاب یازدهم به لقاح خارجی و وجود ماده ژلاتینی اطراف تخم های قورباغه اشاره می کند که تسلط بر اطلاعات این صفحه بسیار مهم است. در ضمن اطلاعات مربوط به لقاح خارجی قورباغه نیز می تواند در گزینه هایی که در خصوص لقاح داخلی و خارجی ماهی ها گفتیم ترکیب شود و گزینه های درست و غلط ترکیبی زیر را هم بسازد:
1. اندوخته غذایی در تخمک قورباغه و کوسه از اندوخته غذایی در تخمک عروس ماهی ها بیشتر است.
2. لقاح قورباغه و عروس دریایی از نوع خارجی است برای همین است که اندوخته های غذایی تخمک در آن ها زیاد است.
3. لقاح قورباغه از نوع خارجی و لقاح کوسه ماهی ها از نوع داخلی است و اندوخته غذایی تخمک کوسه ماهی ها بیشتر از تخمک قورباغه است.
7. گنجشک: فقط در صفحه 3 زیست دهم به این مورد اشاره شده است که گنجشک غذا می خورد و از انرژی آن برای گرم نگه داشتن خود استفاده می کند.
8. یوزپلنگ: فقط در صفحه 4 زیست دهم توضیح داده می شود که هر جانداری، در تولید مثل شبیه خودش را بوجود می آورد و یوزپلنگ را مثال زده است.
9. خرس: در صفحه 4 زیست دهم، از سازگاری خرس قطبی به وسیله موهای سفید با محیط زندگی اش اشاره می کند. همچنین در زیست دوازدهم و در صفحه 108 به خواب زمستانی خرس های قطبی و در صفحه 120 به خواب زمستانی خرس های قهوه ای می پردازد.
10. گوزن: در صفحه 5 و در خلال توضیحاتی که در مورد تصویر سطوح مختلف حیات داده شده از گوزن به عنوان مثال بهره گرفته شده است. همچنین در صفحه 108 زیست دوازدهم به فرار گوزن ها از دست شکارچی و در نهایت مهم ترین مطلب در خصوص گوزن ها به مطلبی در خصوص  شاخ به عنوان صفت ثانویه جنسی گوزن های نر در صفحه 117 اشاره می کند.
11. کرم کدو: در صفحه 36 به این نکته پرداخته می شود که کرم کدو فاقد دهان و دستگاه گوارش است و مواد مغذی را از طریق پوست خود جذب می کند. این جمله ساده می تواند به ساخت گزینه های حرفه ای  و غلط ختم شود. به طور مثال: 
1. هیچ جانداری فاقد دستگاه گوارش نیست.
2. جذب از طریق پوست مواد غذایی ممکن نیست.
3. کرم کدو به دلیل اینکه فاقد دهان است، مواد مغذی را از طریق پوست جذب می کند و با دستگاه گوارش ساده ای که دارد، آن ها را هضم می کند.
4. کرم کدو به دلیل اینکه فاقد دستگاه گوارش است، مواد مغذی را می بلعد و از طریق پوست دفع می کند.
12. پارامسی: گوارش تغذیه پارامسی در صفحه 36 زیست دهم مورد بررسی قرار گرفته است. عبارت های مهمی در این پاراگراف درسی اشاره شده است که هر کدام می تواند در طراحی و ساخت گزینه های غلط و حتی گزینه های ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرد. نمونه های زیر، برخی از این گزینه های حرفه ای غلط است. در ضمن دقت کنید که در همین صفحه، تصویری از گوارش درون یاخته ای با علامت گذاری آناتومی برای پارامسی ارایه شده است که یک داوطلب کنکور می بایست آن را بداند.
1. در پارامسی، منفذ دهانی و دفعی یکسان می باشد.
2. پارامسی نیز مانند کرم کدو فاقد آنزیم های گوارشی است.
3. حرکت موجک ها در پارامسی موجب دفع مواد گوارش نیافته می شود.
4. کرم کدو و پارامسی دارای کریچه های گوارشی هستند.
در صفحه 88 کتاب دهم، در خصوص نحوه دفع پارامسی توضیحاتی می دهد که می تواند با اطلاعات قبلی ترکیب شود و گزینه های غلط زیر را بسازد. تصویر کریچه های انقباضی دفعی نیز در همین صفحه کتاب کشیده شده است.
5. کریچه های انقباضی دفعی در پارامسی به کمک حرکت موجک ها موجب دفع مواد گوارش نشده می شود.
6. در پارامسی، آبی که در نتیجه اسمز وارد می شود از طریق حرکت موجک ها به بیرون انتقال داده می شود.
13. مرجان و هیدر: گوارش مرجان ها را در صفحه 36 زیست دهم به طور کامل توضیح داده است که از این پاراگراف نیز می توان کلی گزینه حرفه ای غلط برای کنکور طراحی کرد که هر گزینه می تواند باعث سردرگمی یک داوطلب کنکوری شود که زیست را فقط حفظ کرده است و دسترسی به اطلاعات حرفه ای نداشته است. در ضمن دقت کنید که در همین صفحه تصویر آناتومی گوارش هیدر که نوعی مرجان است را رسم کرده که بسیار برای کنکور مهم است. 
به گزینه های غلط زیر دقت کنید تا سطح کیفی مطالعه زیست شناسی تان را افزایش دهید و در دام این گزینه ها نیفتید، گزینه هایی که خیلی غلط بودنشان واضح نیست مگر برای کسانی که اصولی و ترکیبی درس خوانده باشند. 
1. گوارش مرجان ها نمونه ای از ساده ترین گوارش در بین بی مهرگان است.
2. مرجان ها به دلیل اینکه برای گوارش از کیسه های منشعبی بهره می گیرند پس راه های ورود غذا به این کیسه ها بسیار متنوع است.
3. در هر انشعاب کیسه گوارش مرجان ها، ورود و خروج غذا رخ می دهد و در هر انشعاب گردش مواد مشاهده می شود.
4. فرآیند گوارش در مرجان ها از نوع برون یاخته ای می باشد.
در صفحه 76 زیست دهم، به ارایه توضیحاتی در خصوص حفره گوارشی مرجانیان مثل هیدر آب شیرین می پردازد. که می توان از مطلب یک خطی این صفحه در ترکیب با اطلاعات بالا به گزینه غلط زیر رسید.
5. کیسه گوارشی در هیدر آب شرین وظیفه گردش مواد را بر عهده دارد و گوارش در هیدر به صورت درون یاخته ای است.
در صفحه 52 زیست دهم، نحوه تنفس هیدر با تصویر تشریح شده است که انتظار می رود یک داوطلب کنکور نظام جدید روی آن مسلط باشد. در صفحه 18 کتاب زیست یازدهم به این جمله اشاره می کند که ساده ترین ساختار عصبی مربوط به ساختار عصبی هیدر است. 
این جمله را طراحان کنکور می توانند به صورت ساده ترین ساختار گوارشی مربوط به هیدر است تبدیل کنند و کسانی که سطحی خوانده باشند را دچار مشکل کنند. پس خیلی نیاز به حرفه ای خواندن دارد تا اطلاعات را با هم جا به جا نخوانید.

تصویر ماهی و ملخ و پرنده دانه خوار در زیست نظام جدید برای کنکور

14. ملخ: آناتومی گوارش ملخ به خوبی و دقت زیاد، در صفحه 37 زیست دهم تشریح شده است که سوالات زیاد و متنوعی را می توان از این قسمت به صورت سوال چهار گزینه ای برای کنکور طراحی کرد. مراحل گوارش ملخ را به خوبی بیاموزید. همچنین در صفحه 18 کتاب یازدهم آناتومی عصبی ملخ رسم شده است که می توان انتظار داشت که این تصویر در کنکور مورد سوال قرار گیرد.
15. کرم خاکی: آناتومی کرم خاکی نیز در صفحه 37 زیست دهم ترسیم شده که منبع خوبی برای ارایه سوال می باشد به خصوص در مقایسه کرم خاکی با کرم روده و اختلاف این دو کرم که موارد مناسبی برای به شک انداختن کنکوری ها به شمار می رود.
تنفس پوستی کرم خاکی در صفحه 52 زیست دهم، بیان شده است و علت زندگی این موجود در محیط های مرطوب را توضیح می دهد. ساده ترین گردش خون بسته در کرم خاکی و تشریح آن، موضوعی است که در صفحه 77 با رسم شکل و آناتومی آن به آن پرداخته شده است که منبع بسیار مناسبی برای طراحی سوال کنکور نظام جدید می باشد.
در صفحه 88 زیست دهم نیز روند دفع در کرم های حلقوی مانند کرم خاکی و همچنین تولید مثل کرم خاکی در صفحه 116 زیست یازدهم بیان می شود که از سایر اطلاعاتی است که در خصوص کرم خاکی در کتاب وجود دارد و می تواند منبع سوال قرار گیرد.
16. پرندگان: گوارش پرنده دانه خوار در صفحه 37 زیست دهم بیان شده و در صفحه 54 همین کتاب، به چرایی این موضوع پرداخته که چرا پرندگان به اکسیژن بیشتری نسبت به سایر مهره داران نیاز دارد و تنفس در آن ها چگونه است که همین جمله می تواند دست مایه ساخت گزینه های ابهام دار شود و طراح کنکور می تواند با واژه مهره دارن در جمله گفته شده بازی کرده و آن را تغییر دهد.در ضمن آناتومی این پرندگان در همان صفحه رسم شده است که آن را تحلیل نمایید.
قلب و سامانه های گردشی در پرندگان و اطلاعات کامل آن در صفحه 78 بیان شده است که طراح کنکور قطعا به صورت مقایسه ای بین جانداران می تواند از این بخش تست های را طراحی نماید. خزندگان، پرندگان و پستانداران پیچیده ترین شکل کلیه را دارند که متناسب با واپایش تعادل اسمزی مایعات بدن آن هاست، جمله ای است که خوراک طراحی سوالات شک دار برای طراحان کنکور است که این جمله در صفحه 90 زیست دهم به تفصیل، آورده شده است.
صفحه 18 زیست یازدهم نیز، به بیان جمله ای نکته دار و قابل طراحی برای کنکور اشاره می کند. در آنجا چنین می گوید: «در بین مهره داران، اندازه نسبی مغز پستاندارن و پرندگان (نسبت به وزن بدن) از بقیه بیشتر است.» قطعا با روشی که در طول این متن آموخته اید، الان می توانید گزینه های ترکیبی درست و غلط زیادی را طراحی کنید.
در صفحه 91 زیست یازدهم به آناتومی انگشتان پای پرندگان و در صفحه 117 تولید مثل آنان اشاره می کند که از جمله مواردی است که می بایست یک داوطلب کنکور روی آن مسلط باشد. به خصوص تولید مثل پرندگان که می تواند با لقاح مقایسه شود و تست های ترکیبی از آن در کنکور نظام جدید ارایه گردد.
17. اسب: تفاوت گوارش اسب با گاو و گوسفند موضوعی است که در صفحه 38 کتاب زیست دهم به آن پرداخته شده است. این تفاوت ها یک منبع مناسب تست سازی برای طراحان کنکور سراسری به حساب می آید. همچنین در جدول حاشیه صفحه 80 زیست یازدهم، تعداد کروموزم های این حیوان بیان شده است.
18. کرم پهن: تنفس کرم پهن در صفحه 52 زیست دهم مورد بررسی قرار گرفته است که شبیه هیدر آب شیرین می باشد و همین شباهت می تواند در تست های کنکور نظام جدید، مورد توجه قرار بگیرد. ساز و کار این نوع تبادل گازی را بررسی کنید.  
در صفحه 76 زیست دهم، پلاناریا به عنوان کرم پهن آزادزی معرفی شده و به تشریح حفره گوارشی آن می پردازد. سامانه دفع در پلاناریا، در صفحه 88 کتاب زیست دهم، در صفحه 18 کتاب زیست یازدهم، ساختار عصبی این کرم پهن توضیح داده شده است.
19. ستاره دریایی: تنفس آبششی ستاره دریایی در صفحه 53 کتاب درسی با رسم شکل های آناتومی مورد تحلیل قرار گرفته است و جمله ساده ترین آبشش ها، برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی هستند مثل ستاره دریایی یکی از آن جملاتی است که می تواند بارها در کنکور مورد سوال قرار بگیرد.
20 . حلزون: تنفس ششی حلزون در صفحه 54 زیست دهم مورد بررسی قرار گرفته است. در صفحه 52 زیست یازدهم نیز از حشرات و حلزون به عنوان جاندارانی با اسکلت بیرونی یاد می کند که ساز و کار این اسکلت بیرون در آنجا توضیح داده شده است. 
21. لیسه یا همان حلزون بی صدف: تنفس ششی لیسه در صفحه 54 زیست دهم تنها نکته ای است که در خصوص این جاندار در کل کتاب های زیست شناسی بیان شده است.
22 . اسفنج: اسفنج ها از گروه بی مهرگان هستند و سامانه انتقال ویژه برای گردش مواد دارند که در صفحه 76 زیست دهم  با رسم شکل آناتومی که منبع مهم کنکوری می باشد، در موردش توضیح داده شده است. 
22 . خزندگان: برای قلب و سامانه گردشی خزندگان در صفحه 78 زیست دهم دو مطلب مهم کنکوری آورده شده است؛ اول آنکه جدایی کامل بطن ها در خزندگانی مثل کروکودیل رخ می دهد و در مورد این حالت بیشتر توضیح می دهد و نکته دوم که از نکته اول مهم تر و کنکوری تر است چنین می گوید: در سه گروه خزندگان (مارها، لاک پشت ها، سوسمارها) قلب چهار حفره ای است ولی دیواره بین دو بطن کامل نشده است. 
طراح کنکور به خوبی می تواند از این دو نکته در گزینه سازی برای تست های کنکور نظام جدید بهره بگیرد. همچنین در صفحه 90 زیست دهم این جمله آورده می شود:  خزندگان، پرندگان و پستانداران پیچیده ترین شکل کلیه را دارند که متناسب با واپایش تعادل اسمزی مایعات بدن آن هاست که خود این جمله نیز، توانایی طراحی تست های شک دار را دارد.
در همین صفحه، در خصوص دفع نمک توسط غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان در برخی از خزندگان توضیحاتی می دهد. در صفحه 117 زیست یازدهم در خصوص تخم گذاری خزندگانی مانند لاک پشت اطلاعاتی را بیان می نماید. 
23 . میگو و خرچنگ: در صفحه 89 زیست دهم در خصوص غدد شاخکی و کاربردش در  میگو و خرچنگ اطلاعات داده و  در صفحه 118 کتاب زیست دوازدهم در مورد غذایابی خرچنگ ها و تمایل آن ها به صدف های متوسط توضیح می دهد. 
23 . مگس: در جدول حاشیه ی صفحه 80 زیست یازدهم، تعداد کرومزوم های مگس خانگی که را 12 عدد معرفی کرده است. در صفحه 33 همین کتاب، گیرنده های شیمیایی پای مگس و در صفحه 78 در خصوص ایمنی مگس، همچنین آزمایش چارگاف روی مگس سرکه در صفحه 6 زیست دوازدهم کل مطالبی است که با کلید واژه مگس در کتاب های زیست سه ساله دبیرستان مطرح شده است.
24 . زرافه: فقط به بیان تعداد کروموزوم های آن در جدول حاشیه کتاب در صفحه 80 زیست یازدهم اشاره شده است.
25 . گربه: تعداد کروموزم های آن که در جدول حاشیه صفحه 80 زیست یازدهم است و همچنین استفاده از فرومون ها برای تعیین قلمروشان در صفحه 62 زیست یازدهم و اشاره به دست گربه به عنوان اندام همتا در صفحه 58 زیست دوازدهم کل اطلاعاتی است که بایستی در مورد گربه بدانید.
26 . موش: تعداد کروموزوم های موش در جدول صفحه 80 زیست دهم، آزمایش گریفیت روی موش و نتایج آن در صفحه 2 زیست دوازدهم، ژن B و اثر آن بر روی موش ها در صفحه 108 زیست دوازدهم، رفتار غریزی موش مادر در مراقبت از فرزند در صفحه 109 همین کتاب و شرطی شدن فعال و طراحی آزمایش اسکینر روی موش در صفحه 111 کتاب زیست دوازدهم تمام آن چیزی است که بایستی در مورد موش ها برای کنکور نظام جدید بدانید.
چند جاندار دیگر هم در کتاب درسی زیست وجود دارد که اطلاعات یک خطی در مورد آن ها ذکر شده است. هدف از این مطلب دو نکته مهم بود:
1. آموزش روش دسته بندی جانداران برای زیست های دهم و یازدهم و دوازدهم  برای کنکور نظام جدید
2. آموزش روش به دام انداختن و ساختن گزینه های غلط ترکیبی از زیست در قسمت مربوط به جانداران

مائده
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:43 ق.ظ
سلام.وقت بخیر.استاد من کنکوری ۹۹هستم ومنطقه ۳هستم وبه رشته روانشناسی خیلی علاقه دارم و تصمیم گرفتم برم رشته روانشناسی.ولی فقط در حد کلی اطلاعات درباره این رشته دارم. میشه ی کم درباره این رشته و مزایای این رشته تو ضیح بدید؟ ممنون میشم. واینکه با چه رتبه ای میتونیم ی دانشگاه خوب بریم در این رشته؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خواهش می کنم مطلبی که از بنده می خواهید خیلی نیاز به توضیح دارد ولی الان در اوج کار کنکوری هستیم چون تابستان است و فشار برنامه ریزی خیلی زیاد است اگر امکان دارد در مهرماه به بنده یک پیام بدهید تا در یک مطلب به طور مفصل به زیر و بم رشته روانشناسی بپردازم. موفق ترین باشید.
الهام
یکشنبه 4 شهریور 1397 11:21 ق.ظ
سلام دوباره خیلی ممنون که پاسخ دادین
استاد کسیکه وضع مالی انچنانی نداشته باشه میتونه از پس مخارج دانشگاه دولتی رشته پزشکی بربیاد؟!
چون من هر چی عکس فالوو کردم دانشجوی پزشکی اکثرا معلوم بود وضع انچنانی دارن ما که اینطور نیستیم چ کنیم
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. لطفا حاشیه های زندگی تان را جمع کنید. من فکر می کنم شما از پس مخارج بر می آیید چون خرج چندانی ندارد. ولی راستش را بخواهید کسی که در شبکه اجتماعی دنبال فالوو کردن عکس باشد اصلا آیا پزشکی قبول می شود؟ این سوالی است که من از شما می پرسم. امیدوارم با واقعیت رو به رو شوید آن هایی که برای پزشکی درس می خوانند در شبکه های اجتماعی دنبال تماشای عکس نیستند. از همین حالا شبیه پزشک زندگی کنید تا به پزشکی برسید. موفق ترین باشید.
الهام
یکشنبه 4 شهریور 1397 12:34 ق.ظ
سلام خسته نباشید جناب
ببخشید یه سوال!
کنکور سال 98 چجوریه بره بچه های نظام قدیم؟! یعنی ما باید بره کنکور98 کتاب های بچه های نظام جدید رو بخونیم؟
اقای جدیدی من سال93 کنکور دادم میخوام بدونم چقدر از کتابامون فرق کرده ؟

ممنونم ازتون
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. برای کنکور 98 دو مدل کنکور برگزار می شود و شما همان کتاب های نظام قدیم را بایستی بخوانید. یعنی کتاب فیزیک اول دبیرستان چاپ 93 و کتاب های دوم دبیرستان سال 94 و کتاب های سوم دبیرستان سال 95 و کتاب های پیش دانشگاهی چاپ 96 بایستی باشد. موفق ترین باشید.
زهرا
چهارشنبه 31 مرداد 1397 01:16 ب.ظ
سلام استاد عزیز وقتتون بخیر اقای جدیدی من میخوام واسه دانشگاه بدون کنکور انتخاب رشته کنم اما کد رشته تو شهرای مختلف مشابه هست مثلا حقوق تهران و مشهد و غیره همه یک کد هست ?چرا ایتجوریه و باید چیکار کنم ?
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. لطفا شماره صفحه هایی که می گویید مشکل دارد را بفرستید تا بررسی کنم. موفق ترین باشید.
چهارشنبه 31 مرداد 1397 01:01 ب.ظ
سلام استاد خسته نباشید ؛ممنون میشم به سوالم جواب بدین آیا حتما باید از مهر ماه تو آزمون آزمایشی ثبت نام کنیم ؟و بهترین زمان برای شرکت در آزمون آزمایشی چه موقعی هستش ؟ یعنی باید روی تمام دروس تسلط داشته باشیم و آزمون بدیم یا نه ؟؟؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. برای تعیین بهترین زمان شرکت در آزمون بیایید کل کنکوری هایی که در آزمون شرکت می کنند را دسته بندی کنیم و ببنیم کدام بهتر است تا شما هم همان کار را کنید:
دسته اول: برنامه شان بر اساس آزمون ها چیده شده است و با آزمون ها پیش می روند: کسانی که اینطوری درس می خوانند، دیرترین موقع درس هایشان جمع می شود، کمترین مرور را دارند، کمترین تست زده شده، فاصله زمانی زیاد بین مرورها و تست زنی هایشان که باعث فراموشی می شود و برنامه بدون رفع اشکال دارند. بعد از هر آزمون هم زودی به فکر آزمون بعدی هستند.
دسته دوم: کسانی که عقب تر از آزمون ها هستند و هیچگاه به بودجه بندی نمی رسند. این ها هم تکلیف شان مشخص است.
دسته سوم: کسانی که تمام درس های کنکور را بسته اند، خلاصه ها آماده است، تست های جامع و ترکیبی کار کرده اند و بدون اینکه به بودجه بندی آزمون توجه کنند آماده شرکت در هر نوع کنکوری هستند. البته این دسته برنامه ریزی حرفه ای دارند و کار هرکسی نیست. ولی خب آن ها آنقدر حرفه ای درس خوانده اند که دیگر به بودجه بندی آزمون ها کاری ندارند زیرا آماده هر نوع آزمونی هستند.
این مورد باعث می شود تا آن ها وقت کافی برای مرورهای نزدیک به هم، تست های متنوع و نزدیک به هم، رفع اشکال، تست های تمرینی زیاد و از همه مهم تر تمرین هنر آزمون در خانه را داشته باشند.
حالا شما باید برنامه تان را مشخص کنید. معلوم است که بهترین زمان برای شرکت در کنکور آزمایشی وقتی است که فرد یک برنامه حرفه ای را اجرا کرده باشد و تمام درس هایش را بسته باشد و بعد بدون توجه به بودجه بندی سر جلسه آماده شود. البته به شرطی که درس هایش را در زمان کوتاه و با بهترین کیفیت و درست ترین روش مطالعه بسته باشد.
هرچه از این برنامه دورتر شوید مرورها، تست ها و تنوع و رفع اشکال و هنر آزمون دادن تان کم و کمتر می شود. پس ببنید برنامه تان چه می گوید؟ اگر برنامه تان ضعیف باشد آزمون دادن یا ندادن هیچ فرقی ندارد. آزمون به درد برنامه ای می خورد که قوی و حرفه ای باشد و شما را از بقیه جلو بیندازد.
همیشه این سوال را می پرسم آیا 30 روز برای همه کنکوری ها یکسان است؟ آیا همه کنکوری ها از 30 روز به یک اندازه استفاده می کنند؟ پس برنامه تان را بررسی کنید و مطمین شوید که برنامه تان قدرت بالایی دارد. اگر برنامه تان در کوتاه مدت درس ها را جارو می کند و خلاصه ها آماده می شود بلافاصله در کنکور آزمایشی شرکت کنید که بهترین برنامه را دارید ولی اگر قرار است تا اسفند یا اردیبهشت یا حتی بعد از آن درس هایتان طول بکشد راستش را بخواهید فرقی نمی کند کنکور بدهید یا نه؟ چون چیزی به شما اضافه نمی شود.
در مورد بخش بعدی سوالتان بایستی بگویم که هدف از شرکت در آزمون چیست؟ هدف این است که شما به این شش قسمت برسید:
1. چه سوالاتی را غلط زده ام
2. چه سوالاتی را با شک زده ام ولی جواب درست بوده است
3. چه سوالاتی را با شک زده ام ولی جواب غلط شده است.
4. چه سوالاتی را شک کرده ام و نزده ام
5. چه سوالاتی را وقت کم آورده ام وگرنه بلد بودم حل کنم
6. چه سوالاتی را در خانه می توانستم حل کنم ولی سر جلسه نشد حل کنم.
خب برای این 6 سوال قطعا باید سرحال و آماده آزمون دهید تا این سوالات به صورت واقعی جواب داده شوند. خب معلوم است کسی که نصفه نیمه خوانده باشد ممکن است خیلی چیزها را شک کند یا غلط بزند یا در خانه راحت جواب بدهد. پس مشخص است که باید مسلط باشید و سر آزمون بروید تا جواب این 6 سوال به صورت واقعی و دقیقا بر اساس شرایط شما مشخص شوند. موفق ترین باشید.
حامد
دوشنبه 29 مرداد 1397 11:53 ب.ظ
سلام استاد من شماره این صفحه هایی که دادید رو پرینت بگیرمو به هم بچسبونو بخونم به طور جداگانه به نظرتون کار خوبیه؟راستی خیلی حیف شد که دیر شما رو پیدا کردمو ظرفیتتون پر بود خیلی شما خوبید ممنون از مطالبی که میزارید و هوای مارم دارید
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. بله فکر خیلی خوبی است و می توانید این کار را کنید. با مراجعه به سایت نشر و توزیع کتاب های درسی می توانید کتاب ها را دانلود کنید و صفحه های ذکر شده را پرینت بگیرید و در برنامه درسی تان برای زیست جانوری وقت جداگانه بگذارید. این ایده خیلی خوبی است و آفرین بر شما که اینقدر دنبال بهتر درس خواندن هستید.
واقعا معذرت می خواهم که نمی شود با تعداد بیشتری کار کنم. ببخشید بازهم ولی امیدوارم مطالبی که درکلبه مشاوره هر شنبه ساعت 12و 30 منتشر می شود باعث بهتر شدن زندگی تان شود. موفق ترین باشید.
منیره
یکشنبه 28 مرداد 1397 02:42 ب.ظ
سلام اقای جدیدی من فهمیدم خیلی زیستم حفظیه اصن نتونستم بعضی از گزینه غلط رو بفهمم چرا غلط شده اقا نمودار درختی ها و روش یادگیری زیست شما رو میخوام میشه بابت این موضوع بهتون زنگ بزنم بخدا روزی 3 تا 4 ساعت زیست میخونم اکثر اینا رو گیر کردم تازه اینا فقط جانوریه بقیه زیستو نمیدونم چطوری خوندم همش فقط از روش خوندم شما خیلی دقیق مشخص کردین اقای جدیدی من تست سازی های شما رو میخوام اونقد مسلط گزینه ساختید که ادم تستاتون رو کار کنه قوی میشه توروخدا بهم کمک کنین
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خب خیلی خوب است که این مطلب باعث کمک به شما شده تا متوجه اشتباهات در مطالعه تان شوید و از این جهت بایستی خیلی خوشحال باشید چون فرصت زیادی برای اصلاح دارید. اگر صحبت با بنده می تواند باعث کمک به شما شود هیچ مشکلی نیست و می توانید با ارسال پیامک وقت بگیرید تا اولین فرصت خالی به شما داده شود. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.