کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - تحلیل تست های 126 تا 135ریاضی کنکور تجربی 97+ نکات طلایی برای نظام جدید

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

تحلیل تست های 126 تا 135ریاضی کنکور تجربی 97+ نکات طلایی برای نظام جدید

درس ریاضی در کنکور 97 حاوی اطلاعاتی است که می تواند راه گشای مطالعات کنکوری های نظام جدید باشد. درس ریاضی یکی از درس های رتبه ساز در کنکور تجربی است زیرا یک ضعف عمومی در بین تجربی ها در این درس دیده می شود. قطعا افرادی که در برنامه ریزی هایشان برای کنکور، در درس ریاضی وقت مناسبی را اختصاص دهند قطعا، ثمره رتبه سازی این درس را در کنکور مشاهده خواهند نمود.
در این مطلب با بررسی تست های 126 الی 135 کنکور تجربی 97 در درس ریاضی به نکات مطالعاتی حرفه ای برای تغییر در روش درس خواندن برای نظام جدید خواهم پرداخت که دانستن این اطلاعات سبب افزایش قدرت شما در درس ریاضی خواهد شد. همچنین در این مطلب، از آوردن گزینه های تست ها خود داری کرده ام زیرا هدف تحلیل صورت سوالات است و وجود گزینه ها تاثیر در این روند ندارد.
چرا در این مطلب فقط به بررسی 10 تست اول ریاضی پرداخته ام؟ چون تحلیل تست ها وقت گیر است و لذا در این مطلب فقط 10 اول تست اول ریاضی را تحلیل کرده ام و در هفته های بعدی، قطعا سوالات بعد را هم مورد بررسی قرار می دهم. 
در ضمن، چون هنوز کتاب دوازدهم نیامده است بنابراین نمی توان برخی از این تست ها را به طور دقیق آدرس داد که مربوط به کدام فصل است ولی به محض بیرون آمدن کتاب های دوازدهم آدرس تست ها را رو به روی هر تست می نویسم تا متوجه شوید کدام تست های نظام قدیم برای نظام جدید قابل استفاده است.
 تست های ریاضی در کنکور تجربی از سوال 126 شروع می شوند پس به ترتیب همان شماره گذاری کنکور به بررسی تست به تست می پردازم.
تست شماره 126: قرینه خط به معادله 3y-2x=4 را نسبت به خط y=x، خط d می نامیم، عرض از مبدا خط d کدام است؟
این تست ساده ریاضی به حساب می آید ولی به شرط اینکه کسی می دانست که منظور از قرینه یک خط نسبت به خط y=x در ریاضی یعنی همان معکوس این خط و اگر کسی این تعاریف معادل را نمی دانست آنگاه از حل این تست عاجز می شد.  از این تست چنین نتیجه می گیریم:
1. طراح کنکور به جای آنکه به طور مستقیم با گفتن معکوس خط  3y-2x=4 را خط d می نامیم از معادل تعریف معکوس که قرینه نسبت به y=x می شود استفاده کرده است. 
پس در درس خواندن هایتان برای ریاضی، حتما در جزوه های خلاصه، تعاریف معادل تمام اصطلاحات ریاضی را بنویسید تا با مرور این اطلاعات در ذهن تان باشد. به طور مثال مشتق و سرعت لحظه ای هم ارز هستند یا بیشینه مقدار با ماکسیمم هم ارز است یا انتگرال با مساحت زیر منحنی هم ارز است و این اصطلاحات معادل در ریاضی بسیار وجود دارد.
2. ممکن است طراح در سال های بعد، قرینه یابی یک خط نسبت به خط های مختلف y=a  یا x=a یا y=-x را هم مورد پرسش قرار دهد پس از همین حالا روش قرینه یابی نسبت به این خطوط را هم بدانید.
3. در این تست عرض از مبدا خط d را خواسته است اما این مورد هم می تواند به طول از مبدا یا شاید از تعریف معادلش که می شود نقطه ای که خط با محور xها برخورد می کند مورد پرسش قرار بگیرد. یا به جای همان عرض از مبدا بگوید نقطه ای که خط با محور yها برخورد کند. لذا بایستی برای هر نوع مجهول دیگری در این سوال نیز آمادگی داشته باشید. 
به طور خلاصه: در این تست، طراح قصدش این بود که متوجه شود چه کسانی تعاریف معادل ریاضی را بلد هستند پس در روش های خواندن ریاضی خود فقط به حفظ کردن فرمول ها قانع نشوید و تعاریف های معادل را نیز در جزوه هایتان یادداشت کنید.
تست شماره 127: در بازه (a,b) نمودار تابع y=-x2-0.5x+4.5  بالاتر از نمودار تابع  |y=2x+|x است. طول نقطه وسط این بازه کدام است؟
این تست از نظر حل کردن، تقریبا وقت گیر به نظر می رسد ولی نکته سخت یا پیچیده ای ندارد. در واقع این تست از درس ریاضی در سال 97 از جمله تست های امتحانی است که در امتحانات کلاسی معلم ها نیز نمونه این سوال و حتی سخت تر از آن نیز دیده می شود و کاملا ساده است و کسی که مسلط به روش های محاسباتی است در حل این تست مشکلی نخواهد داشت. 
اگر طراح قصد داشته باشد سوالی را با همین کلیات طراحی کند و به تست سخت تری برسد می تواند شرایط زیر را اعمال کند:
1. استفاده از تابع های رادیکالی با فرجه زوج به جای یکی از توابعی که در صورت سوال وجود دارد، راه حل این تست را زمان برتر و محاسبات را با نکات مثبت بودن عددها در زیر رادیکال با فرجه زوج، بیشتر می کرد.
2. استفاده از توابع مثلثاتی باعث می شد تا حس تازگی از مقایسه کردن این تابع با سایر توابع در ذهن دانش آموز یا طراح کنکور ایجاد شود و مدت زمان فکر کردن شرکت کنندگان در آزمون را افزایش داده و موجب از دست رفتن زمانشان شود.
3. به جای کلمه بالاتر می توانست بگوید در بازه (a,b) نمودار تابع y=-x2-0.5x+4.5  دارای مقادیر 2 برابر مقادیر نمودار تابع  |y=2x+|x است. این روش باعث درگیر شدن فکر دانش آموزان می شود زیرا آن ها کمتر با سوالاتی به این صورت رو به رو می شوند. 
4. طراح می تواند در این سوال از مقایسه سه تابع با هم برای یافتن مجهول کمک بگیرد. به طور مثال، در بازه (a,b) نمودار تابع y=-x2-0.5x+4.5  بالاتر از نمودار تابع  |y=2x+|x و در بازه (a,c) کمتر از تابع y=cosx است. میانگین طول نقطه وسط این  دو بازه کدام است؟
همانطور که می دانید این مورد باعث سخت تر شدن تست می شود. پس طراح می تواند در سال های آینده با هر نوع تغییری باعث سخت تر شدن یا زمان بر شدن تست های کنکور شود. از همین حالا خود را به تست های سخت تر عادت بدهید تا در کنکور وقت زیادی صرف نشود.
تحلیل تست 128 ریاضی کنکور تجربی سال 97
اولین نکته ای که در این تست می شود به آن پرداخت این است که طراح کنکور تست هندسه پایه را به سوالات اول درس ریاضی منتقل کرده است و چیدمان قبلی و سال های گذشته را دچار تغییر کرده است پس می توان این انتظار را داشت که چیدمان سوالات درس ریاضی در کنکور نظام جدید بازهم دچار تغییر شود و مانند کنکورهای نظام قدیم نباشد.
این تست جزء تست های آسان کنکور است و با دانستن روابط مثلثاتی خیلی ساده قابل حل است اما آنچه از این تست می توان برای تغییر در روش مطالعه هندسه برای کنکور نظام جدید استخراج کرد موارد زیر می باشد:
1. یک دانش آموز نظام جدید، می بایست تمام ارتباط بین یک شکل هندسی با ظلع ها، وترها، قطرها و زاویه های داخلی و خارجی اش را بداند چون طراح ممکن است از ارتباط بین آن ها مثل همین تست سوال بدهد.
2. تشخیص روابط مثلثاتی و تعاریف سینوس و کسینوس و تانژانت و کتانژانت از روی شکل مثلثی و ارتباط بین ضلع رو به رو و مجاور زاویه جزء نکاتی است که طراح در این تست روی آن پافشاری کرده است پس یک داوطلب کنکور بایستی بتواند روابط مثلثاتی را روی مثلث نشان دهد.
تحلیل تست 129 کنکور 97 درس ریاضی رشته تجربی
یکی از تست های امتحانی دیگر در رشته ریاضی، همین تست است زیرا یک تست کاملا روتین و ساده می باشد که به عنوان یک تست دست گرمی هر کنکوری آن را در طول یادگیری خودش انجام می دهد و هیچ نکته پیچیده ای در این تست وجود ندارد. 
اگر قرار باشد تست ماتریس در کنکور سال های بعد سخت شود چطور می توان صورت این تست را تغییر داد تا به تست های سخت تری رسید؟
1. از شما بخواهند حاصلضرب ماتریس معکوسش را حساب کنید. در این صورت شما نیاز به محاسبه بیشتری خواهید داشت و تست زمان برتر خواهد شد ولی بازهم تست ساده ای از نظر روش حل خواهد شد.
2. یکی از درایه های ماتریس A را به صورت پارامتری می داد و مجموع درایه های ماتریس حاصلضرب را هم می داد و از شما مقدار مجهول را می خواست که در این صورت بازهم تست ساده بود ولی محاسبات آن دقت بالاتری را لازم داشت.
3. طراح می تواند از دو نوع ماتریس مختلف A و B استفاده کنید و مجموع درایه های معکوس ماتریس AB را بخواهد. هرچند با این تغییر بازهم یک تست ساده خواهد شد ولی کمی روی پیچیدگی محاسباتی آن کار شده است و تست وقت گیرتری می شود. در هر صورت به تست ساده ای می رسیم که در نهایت فقط می توان آن را وقت گیرتر کرد ولی در سادگی آن تست نمی توان تاثیر گذار بود.
تست شماره 130: اگر میانگین داده ها در جدول فراوانی زیر، 18باشد، درصد فراوانی نسبی این داده ها، در بازه (19.5,24.5] کدام است؟
27 22 17 12 7مرکز دسته 
 4    ? 8 5 2 فراوانی
این تست نیز یکی دیگر از تست های ساده کنکور 97 لقب می گیرد زیرا از ابتدایی ترین محاسباتی است که در تست های آمار می تواند مورد سوال قرار گیرد. اگر بخواهید از این تست یک سوال حرفه ای تر بیرون بکشید چه تغییراتی می توانید در صورت سوال اعمال کنید؟
1. اگر مجهول سوال را به این صورت تبدیل کنیم که زاویه داده ها در بازه ی مورد نظر در نمودار دایره ای چند درجه می شود؟ یا اینکه حتی بازهم سخت ترش کنیم و بپرسیم بزرگترین زاویه نمودار دایره ای دسته های جدول زیر چند درجه است؟ این فعالیت کمی ترکیبی تر و نیاز به محاسبات بیشتری دارد و اگر کسی گزینشی خوانده باشد هرگز نمی تواند به این تست پاسخ دهد.
2. در مجهول همین تست، درصد داده های موجود در دسته ای با مرکز دسته 22 را مورد سوال قرار می داد به یک تست حرفه ای تر و جدیدتر در کنکور می رسد که هرچند محاسباتش ساده است اما وجود چند درصدها برای بسیاری از داوطلبان کنکوری که کم تست زده باشند و تنوع تستی ندیده باشند، گیج کننده و غیرقابل حل خواهد شد.
3. همین سوال را می توانست دو مجهولی کند به این صورت که علاوه بر خواستن فراوانی دسته مورد نظر یک سوال هم بپرسد که در صورتی که از تمام داده ها 5 واحد کم شود، مجموع مرکز دسته های جدید را بدست آورید. بسیاری از داوطلبان کنکوری به علت ضعف در تست زنی و مفهومی نخواندن و حفظی کار کردن روی درس ریاضی، در صورت مواجه شدن با این صورت سوال، قطعا با کم شدن واحد ها و یافتن مجموع مرکز دسته های جدید دچار مشکل می شوند.
بنابراین اگر طراح بخواهد این تست را با همین اطلاعات دشوراتر کند، سه راه پیشنهادی برای او چنین است، لذا یک داوطلب حرفه ای کنکور برای نظام جدید قطعا خود را برای این مدل از تست ها آماده می کند.
تست شماره 131: میانگین طول ضلع مربع هایی 25 واحد، با ضریب تغییرات 0/06 است. میانگین مساحت این مربع ها کدام است؟
مدل این تست در سال های گذشته، بارها و بارها در کنکور، تکرار شده است و اگر دانش آموزی به کنکورهای قبلی توجه داشت به راحتی می دانست که با این تست چطور برخورد کند ولی اگر کسی تست های زیادی در برنامه اش نداشته باشد و فاصله تست زنی هایش زیاد باشد قطعا با حل این تست در گام اول دچار مشکل می شود.
طراح کنکور با ارایه این تست فقط به دنبال این است که تشخیص دهد آیا یک دانش آموز می تواند ارتباط بین واریانس و انحراف معیار را در طول و مساحت مربع ها تشخیص دهد یا خیر. حال اگر قرار باشد تست متفاوت تری از این سوال بسازیم چه تغییراتی را می توانیم روی این تست اعمال کنیم؟
1. اگر تست به این صورت مطرح شود که میانگین مساحت های مربع های 627/25 و واریانس 2/25 باشد آنگاه میانگین طول ضلع ها و ضریب تغییرات طول ضلع ها کدام است؟ همانطور که مشاهده می کنید کاملا تست را برعکس تست اصلی طراحی نمودم و این تست سخت تر و پیچیدگی بیشتری دارد و نیازمند آن است که داوطلب کنکور به خوبی مفاهیم آماری و ارتباط آن با طول و مساحت را درک کرده باشد.
2. اگر در همین تست با آوردن میانگین طول قطرهای مربع ها به جای میانگین طول ضلع ها، کمی تست ترکیبی تر می شود و برای حل کردنش، دانش آموز باید بداند که رابطه فیثاغورث را بداند و اول از طریق آن بتواند به میانگین طول ضلع ها برسد و سپس مسئله را حل کند.
3. اگر قرار باشد یک تست ساده به مانند خود همین تست بدهیم که تازگی بیشتری داشته باشد می توان به جای ضریب تغییرات در صورت سوال از انحراف معیار یا واریانس استفاده کرد. در این صورت یک تست ساده ولی بدون نمونه قبلی خواهیم داشت.
آیا با این تغییرات، قدرت حل تست های جدید را دارید؟ اگر بله، قطعا برنامه درسی تان درست و با تنوع تستی بالاست و اگر در حل این تست ها مشکل دارید، قطعا در روش برنامه ریزی خود، تغییر ایجاد کنید تا بتوانید از پس تیپ بندی های جدید تست ها برای کنکور نظام جدید برآیید.
تست شماره 132: دو تاس را با هم می اندازیم، احتمال آن که مجموع دو عدد رو شده مضرب 4 باشد، کدام است؟
بارها و بارها، صورت این سوال را حتی در امتحانات کلاسی معلم های مدرسه ها نیز مشاهده نموده اید و یک تست کلاسیک کنکور محسوب می شود که طراح کنکور ریاضی در کنکور 97 با گشاده دستی این تست آسان از احتمال را تقدیم کنکوری ها نموده است. در این تست هیچ پیچیدگی جز نوشتن فضای نمونه ای و تعداد فضای پیشامد خواسته شده و سپس تقسیم تعداد فضای پیشامد بر تعداد فضای نمونه ای ندارد. یعنی یک روش همیشگی و پایه ای در حل تست های احتمال.
حال نوبت به ساختن تست های پیچیده تر بر مبنای همین تست است. پس می توان به پرسش های زیر رسید که کمی پیچیده تر از تست شماره 132 کنکور تجربی در سال 97 می باشد.
1. به این صورت سوال دقت کنید: یک تاس و سکه سالم را با هم می اندازیم، احتمال آن که عدد رو شده مضرب 2 و پشت سکه آمده باشد چقدر است؟ یا همین صورت تست را به این صورت باز نویسی می کنیم:  یک تاس و سکه سالم را با هم می اندازیم، احتمال آن که عدد رو شده مضرب 2 یا پشت سکه آمده باشد چقدر است؟
وجود حروف «و» یا «یا» به تست های احتمال تنوع و پیچیدگی بیشتری می دهد و حداقل دانش آموز را مجبور به انجام محاسبات بیشتری می کند.
2.دو تاس را با هم می اندازیم، احتمال آن که عدد رو شده مضرب 4 و مضرب 6  باشد چقدر است؟ یا دو تاس را با هم می اندازیم، احتمال آن که عدد رو شده مضرب 4 یا مضرب 6  باشد چقدر است؟
این تست در عین سادگی، به زمان بیشتری برای حل کردنش نیاز است. در ضمن نوشتن حالت های پیشامدها برای دانش آموزان نیازمند نوشتن بیشتر حالت ها است. پس نتیجه می گیریم که می شود همین تست را وقت گیرتر کرد، هرچند روی سادگی آن نمی توان اثر گذاشت.
3. اگر قرار باشد یک تست کاملا جدید و سطح بالا از روی همین تست ساخت می توان آن را به احتمال شرطی تبدیل کرد و روی پرتاب ها شرط گذاشت. اگر به صورت تست دقت کنید، طراح می گوید که تاس ها را با هم می اندازیم و حالا روی این جمله کار می کنیم و همین تست را به سوال حرفه ای زیر تبدیل می کنیم که حل کردنش فقط از عهده کسانی بر می آید که تست زنی زیادی در برنامه شان داشته باشند.
یک تاس را می اندازیم و اگر عدد رو شده، زوج باشد آنگاه تاس دوم را می اندازیم. با کدام احتمال مجموع اعداد رو شده مضرب 4 می باشد؟ همانطور که ملاحظه می کنید این تست حرفه ای تر از تست اصلی کنکور است. پس دست طراح کنکور برای طراحی سوالات پیچیده تر باز است.
البته بازهم می توان این تست را پیچیده تر کرد و تست زیر برای کسانی است که به دنبال رسیدن به درصدهای بالا در درس ریاضی هستند:
5. یک تاس را می اندازیم اگر عدد رو شده زوج باشد یک سکه و تاس دیگر را می اندازیم. با چه احتمالی مجموع عددهای رو شده دوتاس مضرب 4 و پشت سکه آمده باشد؟ این سوال، ترکیبی از تمام تغییراتی است که روی صورت اصلی تست کنکور دادم. اگر کسی خواهان رشد در درس ریاضی باشد بایستی بتواند به تمامی این تست ها مسلط شود و روش حل این مدل از سوالات را به خوبی درک کرده باشد.
تست شماره 133: به ازای کدام مقادیر m، معادله درجه دوم x2-2mx-3=0و(m-6)  دارای دو ریشه حقیقی منفی است؟
اگر بازهم بگوییم با یک تست امتحانی و معمولی در کنکور رو به رو هستیم، بیراه نگفته ایم و هدف طراح از طراحی این تست فقط این است که بداند آیا داوطلبان کنکور تجربی، می دانند در چه شرایطی یک معادله درجه دوم، ریشه حقیقی منفی دارد یا خیر؟ 
در واقع کل راز این تست در منفی بودن دو ریشه است که اگر کسی برنامه تست زنی متوسطی هم داشته باشد این نکته را قطعا در درس نامه ها و تست هایی که می زند مطالعه کرده است و نکته اش را می داند. حال می توان تغییرات زیر را به تست اصلی داد.
1. به ازای کدام مقادیر m، معادله درجه دوم x2-2mx-3=0و(m-6)  دارای دو ریشه حقیقی منفی و یکی از ریشه ها دو برابر ریشه دیگری است؟ با اضافه شدن عبارت «یکی از ریشه ها دو برابر ریشه دیگری» کمی در پیچدگی فرمول هایی که باید یک دانش آموز برای حل این تست به کار ببرد اضافه کرده ام. 
اگر قرار باشد تستی با همین موضوع ولی بسیار حرفه ای تر طراحی کنیم به صورت سوال زیر می رسیم که در آن اطلاعات مفهومی بیشتری را از یک دانش آموز طلب می کند.
2. به ازای کدام مقدار m، حاصل ضرب ریشه های معادله درجه دوم x2-2mx-3=0و(m-6)  دو برابر حاصل جمع ریشه های معادله mx2+x+2m+3=0 می باشد. حالا تست نیاز به دقت و تحلیل و همچنین اطلاعات مفهومی بیشتری برای حل است. پس می توان یک تست ساده را به تست سخت تر نیز تبدیل کرد. حتی در جواب این تست ها یکی از گزینه هایی که می شود اضافه کرد این است که بگوییم به ازای هیچ مقدار m یعنی هیچ مقداری وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
تحلیل تست 134 کنکور ریاضی رشته تجربی سال 97
طراح هدفش از این تست در این بود که ایا یک دانش آموز یا داوطلب کنکور، به فرمول های بسط دادن روابط مثلثاتی آشنایی و تسلط دارد یا خیر؟ اگر کسی می دانست که سینوس چطور روی کمان های حاصل جمع و حاصل ضرب دو زاویه  اثر می گذارد به راحتی  از پس این تست بر می آمد. 
به لحاظ استفاده کردن از روابط بسط مثلثاتی می توان گفت این تست، جدید بود ولی اگر کسی بسط ها را کار کرده بود قطعا از پس این تست ساده بر می آمد. آن مطلب مهمی که از این تست متوجه می شویم فقط به این نکته بر می گردد که دانش آموزان بایستی روی کل فرمول های ریاضی مسلط باشند و این طور نباشد که فقط روی فرمول های اصلی تمرکز کند.
در واقع اگر کسی برای کنکور نظام جدید می خواهد کنکورش را شروع کند از این تست می تواند به این نتیجه برسد که نکات استفاده نشده تا به امروز، این شانس را دارند که در کنکورهای بعدی بسیار مورد استفاده قرار بگیرند. زیرا طراح این اشتیاق را در این تست کنکور به خوبی از خودش نشان می دهد.
پس در روش درس خواندن هایتان برای درس ریاضی در کنکورهای نظام جدید، حتما حتما روی نکاتی که تا به حال از آن ها تست طراحی نشده است متمرکز شوید و با شیوه تست سازی از این مطالب نیز تست های متنوع حل کنید. یک کتاب تست حرفه ای نیز کتابی است که رویکرد تست سازی تالیفی اش روی این حوزه معطوف شده باشد که از نکاتی که تا به حال در کنکور نیامده است تست های متنوع طراحی کند که متاسفانه این خلا وجود دارد پس مشاوران وظیفه دارند این تست ها را بسازند و در اختیار شاگردانشان قرار دهند زیرا یک دانش آموز وقت ندارد و حتی آن تسلط را هم ندارد که تست های نیامده در کنکور را شناسایی و از آن تست طراحی کند.
خب اگر قرار باشد، همین تست را به شکل های دیگر طراحی کنیم به تست های زیر می رسیم که از نظر درجه سختی فرقی با تست اصلی ندارد ولی تنوع تستی شما را افزایش می دهد.
1. همین صورت سوال را در نظر بگیرید با این شرط که بجای مقدار تانژانت، از شما مقدار کتانژانت را بخواهد. در این شرایط، روش حل تغییری نمی کند فقط بعد از بسط دادن روابط مثلثاتی باید همه را تقسیم بر سینوس کنید و آنچه باقی می ماند کتانژانت خواهد بود.
2. در صورت همین سوال می تواند به جای سینوس از کسینوس استفاده کند و تانژانت را بخواهد پس ما باید بسط روابط مثلثاتی برای کسینوس ها را هم بلد باشیم. تغییر بعدی هم قابل حدس است. در صورت تست، به جای سینوس از کسینوس استفاده کند و کتانژانت را بخواهد.
3. بسط مثلثاتی می تواند برای تانژانت هم باشد، پس در صورت سوال به جای سینوس ها می تواند تانژانت بدهد و مقدار کتانژانت، سینوس یا کسینوس را بخواهد.
4. بسط مثلثاتی را می تواند برای کتانژانت نیز ارایه شود پس در صورت این تست به جای سینوس ها می توان کتانژانت را قرار داد و مقدار تانژانت، سینوس یا کسینوس را خواست.
تست شماره 135: اگر 4x2-14x+13=و(2x-3)وf  باشد، ضابطه f کدام است؟
یکی از تست های تکراری کنکور 97 که بارها و بارها در کنکورهای سال های قبل از این تیپ مورد پرسش قرار گرفته است و لذا برنامه ای که به تست های کنکور سال های گذشته بسیار اهمیت می دهد، از این تست می توان فهمید چرا یک برنامه استاندارد و اصولی است.
در واقع این تست ها با یک جایگذاری خیلی ساده به جای x قابل حل است و لذا فقط نیاز دارد که شما قبلا حل این تست ها را دیده باشید. اگر قرار باشد همین تست را کمی سخت تر کنیم، به تغییرات زیر خواهیم رسید:
1. اگر 4x2-14x+13=و(2x-3)وf  باشد، مجموع حاصل جمع و حاصل ضرب ریشه های تابع f کدام است؟ با این دست کاری که روی تست انجام دادم باعث شد تا دیگر یک داوطلب کنکور با جایگذاری نتواند تست را حل کند و حتما مجبور است که تست را فهمیده باشد و با یک حرکت ساده باعث شدم تا هرکسی که فقط فرمول های تستی را حفظ کرده است کیش و مات شود.
این خطری است که آن دسته از دانش آموزانی را که فقط با فیلم ها و دی وی دی ها به دنبال حفظ کردن روش های تستی هستند را تهدید می کند. حالا بیایید و بگویید با کدام فرمول تستی می توانید این تست را با جایگذاری حل کنید؟ این همان مفهومی شدنی است که بارها از آن یاد می کنم.
وقتی می گویم کسی فکر نکند که با حفظ کردن چند روش تستی و تماشای فیلم و سی دی می تواند به موفقیت برسد یعنی همین که طراح می تواند با یک تغییر خیلی ساده روی تست کاری کند دیگر کسی با جایگذاری نتواند تست را حل کند. این موضوع هم در کنکور 97 و هم در تمام کنکورهای بعد از سال 90 به خوبی مشاهده شده است.
الان کسانی که مفهوم را درک کرده باشند و بتوانند همه تست ها را علاوه بر روش تستی با روش تشریحی هم حل کنند در کنکور موفق می شوند. این فقط یک تغییر ساده روی تست بود که تمام فرمول های تستی را از کار انداخت.
2. اگر 4x2-14x+13=و(2x-3)وf  باشد، آنگاه تابع f مینیم دارد یا ماکسیمم و مقدارش کدام است؟ این تست، علاوه بر اینکه تمام روش های تستی را از کار می اندازد، کاملا هم ترکیبی است و باعث می شود که اگر کسی بخواهد ریاضی را گزینشی بخواند و برخی از فصل ها را حذف کند دچار مشکل شود. 
بنابراین یکی دیگر از اهدافی که طراح کنکور می تواند در کنکور نظام جدید آن را دنبال کند، این است که با طراحی تست های ترکیبی در درس ریاضی، مانع از نتیجه گرفتن کسانی شود که فقط برخی از فصل ها را می خوانند و برخی دیگر از فصل ها را اصلا نگاه هم نمی اندازند.
نتیجه ای که می گیریم این است که یک دانش آموزی که در رشته تجربی می خواهد خودش را برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی یا داروسازی آماده کند بایستی از حذف کردن فصل ها خودداری کند و بتواند به تست های ترکیبی نیز پاسخ دهد.
حالا باز هم می توان تست ترکیبی تری از همین تست ساده کنکور بیرون کشید که اگر کسی این تست را هم بتواند بزند و از عهده اش برآید کاملا مشخص است که عمیق ترین مفهوم را در درس ریاضی کسب کرده است.
3. اگر 4x2-14x+13=و(2x-3)وf  باشد، آنگاه نرخ تغییرات تابع مساحت f کدام است؟ این تست بازهم باعث خنثی شدن تمام راه حل های تستی می شود و دانش آموز باید از نظر تشریحی بتواند همین تست را حل کند، علاوه بر این مطلب، بایستی به این نکته هم توجه کنید که این سوال ترکیبی از مفهوم تابع و انتگرال است. 
یک دانش آموز فوق حرفه ای کسی است که بتواند روی این تست های ترکیبی کار کند. یکی از وظایف اصلی مشاوران برای کنکور نظام جدید، طراحی این تست های ترکیبی است که دانش آموزانش بتوانند از پس هر نوع تستی با هر نوع ترکیبی برآیند. اگر کسی در منزل این مدل از تست ها را حل کند آنگاه تست های کنکور برایش مشکلی نخواهد داشت.
دقت کنید در تمام این 10 تستی که کار کردیم، هیچگاه از سطح کتاب درسی خارج نشدم و اینطور نبود که بخواهم سوالات ریاضی به المپیاد ریاضی تبدیل کنم. بلکه این تغییرات همگی در سطح کنکور و کتاب درسی است و لذا این تست ها اگر برایتان سخت به نظر می رسد بایستی در برنامه ریزی درسی خود تغییر ایجاد کنید.

سید محمدحسین
جمعه 19 مرداد 1397 12:19 ق.ظ
سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد عزیز آقای جدیدی سوالی داشتم آیا میشود دو رشته را ب صورت همزمان خواند یکی در دانشگاه دولتی و دیگری در دانشگاه آزاد?
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. بله می شود ولی در کنار رشته های دکتری عمومی پزشکی و دندان و دارو و دامپزشکی نمی شود رشته دیگری را خواند.
شما در صورتی که دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یک رشته باشید و معدل حداقل دو ترم تان بالای 17 شده باشد و همچنین یکی از شرایط زیر را هم داشته باشید می توانید در کنار رشته اول تان یک رشته کارشناسی دیگر را هم بخوانید:
1. داشتن نمره کل با انحراف معیار 2.5 در کنکور سراسری که توسط سازمان سنجش بایستی تایید شود.
2. داشتن نشان طلای المیپاد کشوری
3. داشتن رتبه اول جشنواره خوارزمی یا رازی
4. دانشجوی استعداد درخشان باشد یعنی جزء 5 درصد بهترین معدل های رشته دانشگاهی تان باشید.
دقت کنید فقط یکی از شرایط 1 تا 4 کافی است. موفق ترین باشید.
سمیرا
سه شنبه 16 مرداد 1397 03:27 ب.ظ
سلام آقای جدیدی رشته حقوق چند ساله هست? درجه سختی اون چقدر هست ? من رشته م تجربیه میتونم از تجربی برم حقوق دانشگاه ازاد بخونم ? شهریه ش چقدر هست? و اینکه شهریه رشته ها در شهر های مختلف و منطقه های مختلف فرق میکنه یا نه?
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. اگر منظورتان در دانشگاه ازاد بدون کنکور است بله می توانید بخوانید و مشکلی ندارد البته معدل شما بررسی می شود و 80 درصد معدل شما برای پذیرش تان موثر است و لذا در صورت کسب نتیجه می توانید وارد این رشته شوید.
رشته حقوق 4 سال طول می کشد که از بخش کلیه مطالب کلبه مشاوره می توانید مطلب اختصاصی که در مورد حقوق نوشته ام و کتاب های این رشته و سایر مواردی که باید بدانید حتما به آنجا مراجعه کنید.
شهریه دانشگاه آزاد برای این رشته حدود 900 هزار تومان برای هر ترم است. هرکسی دانشگاه ازاد را می زند در شهر یا نزدیک ترین محل به سکونتش می زند زیرا دانشگاه ازاد تعهدی برای خوابگاه ندارد و در ضمن شهریه دانشگاه ازاد از نظر شهری فرقی نمی کند. موفق ترین باشید.
سمیرا
دوشنبه 15 مرداد 1397 01:20 ب.ظ
سلام و خسته نباشید آقای جدیدی دانشگاه آزاد تهران روانشناسی بدون کنکور هم میگیره ? اگه نه بگید رتبه مورد نیاز واسه آزاد روانشناسی چقدره ?و اینکه شهریه روانشناسی چقدر هست ?
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه ازاد هر ساله به صورت اختصاصی اعلام می شود و هنوز اعلام نشده است اگر می خواهید زودتر آگاهی کسب کنید با شماره 4743-021 واحد سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد تماس بگیرید و بپرسید.
برای شهریه هم هر ساله کمی بالا می رود ولی به طور میانگین برای روانشناسی ترمی 750 تا 900 هزار تومان می شود. موفق ترین باشید.
حامد
شنبه 13 مرداد 1397 02:02 ب.ظ
خیلی خوشحالم که ذهن منو خوندید حالا من از مهر میخوام برم کلاس و دقیقا گارد که شما میگید در ذهن خودم دارم.به نظر شما چگونه میتونم اونو از بین ببرم
پاسخ رضا جدیدی :
لطفا مطلب «خاطره ای درس نخوانیم» را بخوانید به طور مفصل در این خصوص توضیح داده ام. با مراجعه به فهرست مطالب می توانید این مطلب را بخوانید یا به لینک زیر بروید. موفق ترین باشید.

kolbeyemoshavere.mihanblog.com/post/1224
حامد
شنبه 13 مرداد 1397 01:03 ب.ظ
سلام.خسته نباشید به نظر شما کسی که هدفش کنکور 99 هست در درس زبان مشکل پایه ی دارد برای حل این مشکل بره کلاس زبان بهتر یا کلاس زبان کنکوری بهتره
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. قطعا کلاس زبان در بیرون نتیجه بهتری از کلاس کنکور برایش رقم می زند زیرا با ورود به کلاس های زبان و تعیین سطح شدن می تواند از پایه درس زبان را یاد بگیرید و در ضمن با پیوسته کار کردن روی همین زبان می تواند مدرکش را هم گرفته و دیگر در دانشگاه از نظر زبانی مشکل نداشته باشد.
اما قبل از اینکه به کلاس زبان بروید، باید ذهنیت و خاطرات تلخ خود از زبان را فراموش کنید و گارد در مقابل این درس نداشته باشید. زیرا اگر با گارد وارد یادگیری در این درس شوید قطعا هیچ کلاس و معلمی نمی تواند به شما کمک کند. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.