کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - آیا از تست های فصل2 شیمی دوم می شود برای کنکور نظام جدید استفاده کرد

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

آیا از تست های فصل2 شیمی دوم می شود برای کنکور نظام جدید استفاده کرد

جدول زیر، نشان می دهد که مطالب فصل 2 شیمی 2 دبیرستان با مطالب کتاب های شیمی نظام جدید ارتباط دارد، پس بررسی روند تغییرات تست های کنکورهای 90 تا 96 در این فصل می تواند، معیار روشنی از چگونگی طراحی سوال در کنکور 98 از فصل اول شیمی دهم و فصل اول شیمی یازدهم را در اختیار دانش آموزان نظام جدید قرار دهد و در واقع جدول زیر نشان می دهد که تست های کنکور نظام قدیم فصل دوم شیمی دوم دبیرستان برای کنکور 98 و کتاب شیمی نظام جدید قابل استفاده است.
فصل دوم شیمی دومفصل های مرتبط از شیمی نظام جدید
 بخش 2: خواص تناوبی عنصرها
اساس شکل گیری جدول تناوبی در فصل اول شیمی دهم آمده است.
خاصیت های تناوبی جدول دوره ای در فصل اول شیمی یازدهم آمده است.
در ادامه با تحلیل تست های فصل دوم شیمی دوم در کنکورهای 90 تا 96 می توانیم روند تغییرات این تست ها را بدست آورده و تاثیر آن را بر تست های شیمی در کنکور 98 بررسی کنیم. دقت کنید برای آنکه تحلیل درستی ارایه دهیم، از یک روش خلاقانه استفاده کرده ایم و آن هم بررسی سخت ترین تست های هر سال از فصل دوم شیمی دوم دبیرستان است و سخت ترین تست ها را مقایسه می کنیم تا به این صورت متوجه تغییرات اصلی، طراح کنکور شویم و بتوانیم دستور العملی برای کنکور 98 بدست آوریم که چگونه فصل های اول شیمی دهم و یازدهم را برای کنکور 98 بخوانیم که نتیجه بگیریم. دقت کنید که در انتخاب سخت ترین تست کنکور در هر سال، هم به تست های شیمی رشته ریاضی- فیزیک و هم تست های رشته تجربی را ملاک قرار داده ایم زیرا کتاب شیمی دهم و یازدهم نظام جدید بین این دو رشته یکسان است.
سخت ترین تست فصل 2 شیمی دوم در کنکور 90: با بررسی تست هایی که در این سال از این فصل طراحی شد، به این نتیجه رسیدیم که تست زیر، در بین آن تست ها، به عنوان سخت ترین تست انتخاب شده است. 
- شکل رو به رو، روند تغییرات کدام خاصیت فلزهای قلیایی را نسبت به افزایش عدد اتمی آن ها نشان می دهد؟
نمودار تغییرات خاصیت فلزهای قلیایی
 1) چگالی2) شعاع اتمی
 3) نقطه ذوب4) واکنش پذیری
دقت شود که این تست در بین تست هایی که در کنکور سال 1390از فصل دوم شیمی دوم آمده بود به عنوان سخت ترین انتخاب شده است در حالیکه این تست، به خودی خود یک تست آسان است و این نشان می دهد که سطح سوالات طراحی شده این فصل در این کنکور، در حد آسان بوده است.
سخت ترین تست فصل 2 شیمی دوم در کنکور 91: در بین تست های کنکور این سال، تست زیر به عنوان سخت ترین تست از فصل دوم شیمی 2 را انتخاب کردیم. 
در کدام گزینه از راست به چپ، نخستین عنصر، بیشترین الکترونگاتیوی بین عنصرها، دومین عنصر، بیشترین انرژی نخستین یونش بین عنصرها و سومین عنصر، بیشترین شمار الکترون های جفت نشده را بین عنصرهای دوره ی چهارم دارد؟
 1) 25Mn, 10Ne, 9F2) 24Cr, 2He, 9F
 3) 24Cr, 2He, 8O4) 25Mn, 10Ne, 8O
این تست نشان می دهد که در این کنکور نیز سوالات فصل دوم شیمی دوم در سطح متوسط قرار دارد و نکته پیچیده ای در آن ذکر نشده است.
سخت ترین تست فصل 2 شیمی دوم در کنکور 92: تست زیر، به عنوان تست سخت این فصل از بین تست های کنکور 92 انتخاب شده است. 
باتوجه به جدول روبه رو، که بخشی از جدول تناوبی است، کدام گزینه درست نیست؟
جدول تناوبی
 1) E ، بیشترین الکترونگاتیوی را دارد.
 2) شعاع اتمی F از شعاع اتمی D بزرگتر است.
 3) واکنش پذیری G در مقایسه با B ، بیشتر است.
 4) شمار الکترون های جفت نشده ی اتم های C و E برابر است.
این تست نیز در سطح آسان قرار دارد و اگر کسی فقط روندهای تناوبی جدول دوره ای را بلد باشد می تواند به این تست پاسخ دهد بنابراین در کنکور 92 نیز، تغییری در سطح سوالات نسبت به کنکورهای 90 و 91 مربوط به فصل 2 شیمی 2 نداریم.
سخت ترین تست فصل 2 شیمی 2 در کنکور 93: با بررسی سوالات این فصل در کنکور 1393 تست زیر را به عنوان سوال سخت مربوط به فصل دوم شیمی دوم انتخاب کرده ایم.
کدام گزینه درباره ی عنصرهای اکتینید درست است؟
 1) عدداتمی این عنصرها از 57 تا 70 می باشد.
 2) نخستین عنصر آن ها، آکتینیم است و همگی هسته ی ناپایداری دارند
 3) در دوره ی هفتم جدول تناوبی جای دارند و زیرلایه ی 4f اتم آن در حال پرشدن است.
 4) مهم ترین آن ها اورانیوم است که پایدارترین ایزوتوپ آن نزدیک به 4/5 میلیارد سال پایدار است.
در کنکور 93 با بررسی تست فوق به این نتیجه می رسیم که سوالات طراحی شده از فصل دوم شیمی دوم نسبت به کنکورهای سال قبلش تغییر خاصی نداشته است و سوالاتی که مربوط به جدول تناوبی است همچنان در سطح آسان و متوسط قرار دارد.
سخت ترین تست فصل 2 شیمی 2 در کنکور 94: در این کنکور می توانیم تست زیر را به عنوان سخت ترین تست طراحی شده در سال 94 از این فصل، انتخاب کنیم.
با توجه به موقعیت عنصرهای  A ، E ، X ، D و Z در جدول تناوبی  همانطور که ملاحظه می کنید، زیر، کدام گزینه درباره ی آن ها درست است؟
جدول تناوبی شیمی
 1) شعاع اتمی A در مقایسه با Z و D ، کوچکتر است.
 2) مولکول D2Z ساختاری مشابه مولکول CS2 دارد.
 3) عنصر X با 29Cu در جدول تناوبی هم گروه است و در گروه 9B جای دارد.
 4) آرایش الکترونی لایه ی آخر اتم عنصر E به صورت 4sو زیرلایه 3d آن نیم پر است.
در این تست موردی که به چشم می خورد وقت تر شدن تست فصل دوم شیمی دوم در کنکور 94 نسبت به کنکورهای سال های قبل تر است. این تست نیاز به تحلیل بیشتر و شناخت مفهومی تر جدول تناوبی دارد. بنابراین می توان گفت که طراح در کنکور 94 سعی کرده است تا کمی از اطلاعات حفظی به سمت اطلاعات تحلیلی در فصل دوم شیمی دوم دبیرستان حرکت کند.
سخت ترین تست فصل 2 شیمی 2 در کنکور 95: تست های فصل دوم شیمی دوم در کنکور 95 تست های با کیفیت و 
- اگر تفاوت الکترونگاتیوی عنصرهای دوره دوم جدول تناوبی با هیدروژن نسبت به عدد اتمی رسم شود نمودار تقریبی به کدام صورت است؟
نمودار الکترونگاتیوی
 این تست در ظاهر سخت به نظر می رسد در حالیکه فقط یک سوال خلاقانه از اطلاعاتی است که قبلا به صورت حفظی بیان می شد و در اینجا طراح کنکور قصد داشته است تا اطلاعات دانش آموزان و کنکوری ها را از زاویه دیگری مورد بررسی قرار دهد تا متوجه شود که آیا داوطلبان کنکور می توانند اطلاعات خود را به صورت های دیگری نیز آنالیز کنند یا فقط به جملات کتاب عادت کرده اند و به صورت حفظی مطالب را خوانده اند.
سخت ترین تست فصل 2 شیمی 2 در کنکور 96: در کنکور 96 نیز تغییری از نظر سختی نسبت به کنکورهای سال های قبل ایجاد نشده است ولی نوع طراحی سوال، خلاقانه تر شده است. تست زیر به عنوان سخت ترین تست فصل دوم شیمی دوم دبیرستان در این کنکور به عنوان یک سوال وقت گیر خلاقانه معرفی شده است.
- ترتیب: Si<P<S<Cl  درباره چند مورد از خواص بیان شده برای این عنصرها درست است؟
  • نقطه جوش
  • انرژی نخستین یونش
  • شمار الکترون های لایه آخر
  • شمار جفت الکترون های ناپیوندی در ترکیب با هیدروژن
1)  12) 23) 34) 4
آنچه از تحلیل اطلاعات بدست آمده از سخت ترین سوالات فصل 2 شیمی 2 در کنکورهای 90 تا 96 متوجه شدیم این است که سطح سوالات در حد متوسط است اما طراح کنکور در سال های 94 تا 96 سعی کرده است که خلاقیت در طراحی سوالات داشته باشد تا کمی ذهن دانش آموزان و کنکوری ها درگیر کرده و بتواند تست های وقت گیرتر طراحی کند.
از تحلیل های فوق به چند نکته بسیار مهم  برای کنکور 98 و دانش آموزان نظام جدید که قرار است بر اساس کتاب شیمی پایه دهم و یازدهم کنکور دهند را مشخص می کند:
1. روند طراحی تست های فصل دوم شیمی به صورتی است که طراح علاقمند است تا اطلاعات را از حالت حفظی به حالت مفهومی که نیاز به فکر و تحلیل بیشتر داشته باشد، تبدیل نماید بنابراین در فرایند خواندن اطلاعات مربوط به جدول تناوبی علاوه بر اینکه این اطلاعات را مسلط هستید بایستی بتوانید آن ها را ترکیبی نیز درک کنید.
یکی از تمرین های خوبی که در این زمینه می توان به دانش آموزان و کنکوری ها معرفی کرد این است که هر روز چند عنصر جدول تناوبی را به دلخواه انتخاب کرده و آن ها را از نظر خواص مختلف بررسی کنند. به طور مثال روند تغییرات، مقایسه نقاط جوش و ذوب، واکنش پذیری و... این تمرین عالی می تواند باعث مفهومی شدن آموزش های تان در خصوص جدول تناوبی باشد و بتوانید به تسلط مفهومی در این زمینه برسید. قطعا کسانی که این تمرین را به صورت مستمر انجام دهند به نتیجه موفقیت آمیزی در سوالات این قسمت از فصل های اول شیمی دهم و یازدهم خواهند رسید.
2. طراحان کنکور در تست های این فصل بیشتر تمرکز خود را روی دوره های پنجم و ششم جدول و عناصر واسطه گذاشته اند زیرا اکثر دانش آموزان و داوطلبان کنکور توجهی به عناصر این دو دوره از جدول تناوبی را ندارند و بیشتر آن ها فقط عنصرهای گروه های اصلی و 36 عنصر اول را در ذهن دارند. 
طراحان در سال های اخیر با پرسش های متعدد در خصوص عناصر واسطه و همچنین کلیه عناصر دوره پنجم و شش جدول ثابت کرده اند که به دنبال غافل گیر نمودن دانش آموزان و داوطلبان کنکور هستند و اگر کسی می خواهد از تست های این قسمت نیز به سلامت عبور کند بهتر است، تمرینی که مورد اول بیان شد را برای عناصر واسطه و عناصر دوره پنج و شش جدول دوره ای نیز با تکرار بیشتری انجام دهد تا روی این عنصرها نیز مسلط باشد.
3. موارد استثنایی جدول بیش از پیش اهمیت دارند اما نه فقط به صورت حفظی و اگر کسی می خواهد از این مدل تست ها نتیجه بگیرد بهتر است دلیل این استناعات را در سطح کتاب درسی بداند تا بتواند از پس سوالات مفهومی آن نیز برآید.
4. تست های هر دو رشته ریاضی- فیزیک و تجربی در سال ها 1385 تا 1396 به طور صد در صدی قابل استفاده برای کنکور 98 است و دانش آموزان نظام جدید با دقت و تمرکز بالا این سوالات را تحلیل کنند.
اگر به این توصیه ها عمل شود، دانش آموزان نظام جدید می توانند از پس تست های مربوط به این قمست در فصل اول شیمی دهم و فصل اول شیمی یازدهم را در کنکور 98 بر آیند.


یکشنبه 28 مهر 1398 02:12 ب.ظ
سلام خسته نباشید انرژی نخستین یونش در نظام جدید وجود داره یا نه لطفا پاسخ بدید
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خیر وجود ندارد. موفق ترین باشید.
زهرا
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:31 ق.ظ
سلام آقای جدیدی خسته نباشید نماز روزه هاتون قبول انشالله ... آقای جدیدی من یه سوال دارم چون تو سایتای تخمین رتبه جواب نگرفتم مزاحم شما شدم چون سایت های تخمین رتبه سهمیه هایی به غیر از سهمیه های منطقه هم اعمال کردن... استاد یه فکری ذهنم رو درگیر کرده من امسال سومین کنکورم هستش توی درس های ریاضی و فیزیک خیلی ضعیف بودم و میشه گفت هستم اما خب کمی پیشرفت داشتم الان درصد ریاضی فیزیک من از 0به 30رسیده من واقعا صفر بودم ولی درصدهای عمومیم بالای 80هست و زیست و شیمیم هم بالای 70 میخواستم ببینم امکان قبول شدن با این درصدهای پایین ریاضی فیزیک توی رشته پزشکی دانشگاه ایران هستش یا نه?و اینکه من 5درصد سهمیه ایثارگران دارم لطفا جوابم رو بدید و اینم بگم که درصد زیست و شیمیم گاها بالا تر هم شده و هنوز 30روز وقت دارم و میتونم افزایشش بدم اما ریاضی فیزیک رو نمیتونم...ممنونم که خوندید پیامم رو استاد عزیز منتظر جوابتون هستم
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. روی تخمین رتبه نمی توان خیلی مانور داد و مطمین بود که نتیجه چه می شود. همین 30 درصد ریاضی و فیزیک نیز خیلی درصد خوبی بحساب می آید و می توان گفت اگر کنکور 97 کنکور سختی باشد و شما بازهم در کنکور سخت بتوانید این درصدها را بزنید امکان قبولی پزشکی در دانشگاه ایران را دارید ولی اگر کنکور متوسط باشد و این درصدها را بزنید خیر. موفق ترین باشید.
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 08:07 ب.ظ
سلام آقای جدیدی
ازتون یه سوالی داشتم شما فکر میکنید قبول شدن در رشته های تاپ تجربی به امید پولدار شدن روش درستی هست؟
اینکه در آینده با پزشک شدن یا رشته های مشابه میشه ثروتمند شد اصلا واقعیت داره یا هیجانات دوران نوجوانی هست که در نتیجه جو جامعه بوجود اومده؟
من در یک خانواده با سطح مالی کاملا معمولی بزرگ شدم و نیاز دارم که در آینده کیفیت زندگی خودم رو از وضعیت الانم به مراتب بهتر کنم اینکه بخوام با تحصیل در اینگونه رشته به این هدف دست پیدا کنم راه درستیه؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. این واقعیت را نمی توان کتمان کرد که رشته هایی مثل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی رشته های پردرامدی هستند و افرادی که در این رشته ها تحصیل می کنند به شرط داشتن سواد کافی و همچنین وقت گذاشتن روی کار و دست یافتن به شهرت در عمل های جراحی به درامدهای بالایی می رسند اما دقت کنید که به طور مثال یک پزشک خیلی سختی در طول مسیر می کشد تا به آن درآمد برسد. اول از همه سختی رقابت کنکور برای قبولی، دوم 7 سال درس خواندن سخت و سنگین و همه ماهه حتی در تابستان و عید نوروز در دانشگاه، پذیرش شیفت های سخت حتی در بهترین ایام سال و تعطیلات، گذراندن طرح و سختی مطالعه همزمان با شیفت های بیمارستانی، قبولی در آزمون های مختلف 7 ساله عمومی، قبولی در آزمون دستیاری، سختی بیش از 15 سال درس خواندن و همچنین رقابت بالا در هر گرایش پزشکی و نیاز به مطرح شدن و شهرت و هزینه های بالای مطب زدن و نیاز به کار کردن با قیمت کمتر برای درمانگاه ها و بیمارستان ها و کلینیک ها همگی جزء سختی هایی است که از بیرون قابل مشاهده نیست ولی یک پزشک آن سختی را در طول مسیر می کشد.
پس کسب درآمد در چنین مسیر سختی قابل درک است. من به شخصه معتقدم اگر همین میزان سختی را در هر رشته ای بکشید قطعا به موفقیت مالی و اجتماعی می رسید اما باید قبول کنیم که اکثر دانشجوهای کشورمان هرگز سختی های یک پزشک را در طول مسیر به جان نمی خرند و برای همین با واقع بینی به این نتیجه می رسیم که اکثر دانشجویان جدای از بحث کار داشتن یا نداشتن، سواد لازم را ندارند و اکثر دروس را شب امتحانی پاس کرده اند و حتی روی نرم افزارهای رشته خود به تسلط نرسیده اند.
اگر در هر رشته ای سختی های مسیر پزشکی را به جان بخرید و با همان جدیت رفتار کنید قطعا جزء موفق های رشته خود می شوید. بسیاری از مشاغل هستند که درآمدی بالاتر از رشته پزشکی دارند ولی به چشم نمی آید و کسی باورش نمی شود.
اگر می بینید رشته هایی مثل پزشکی دندان و دارو اوضاع شان خوب است بزرگترین دلیلش سختی های این مسیر است که در سایر رشته ها به این شدت نیست. به هر حال در پاسخ به سوال شما باید بگویم اگر با جان و دل به یک رشته علاقمند نباشید هرگز در آن رشته موفق نمی شوید. همین الان در شهر شما چند پزشک است که معروف است؟ چند پزشک است که در مطبش کسی وارد نمی شود؟ چند پزشک است که باید برای ویزیت چندماه صبر کنید؟ چند پزشک است که هر وقت بخواهید ویزیت شوید هیچ کسی جلوی شما نیست از بس آن پزشک معمولی است؟
همه این ها نشان می دهد که شغل هایی مثل پزشکی و دندان و دارو هم باعث نشده تا همه افرادی که وارد این رشته می شوند خوشبت شوند. چه بسا پزشکانی داریم که نمی توانند درآمدشان را به دو میلیون در ماه برسانند و چه کسانی را داریم که در رشته های دیگری درس خوانده اند و ماهیانه چندین میلیون درآمد دارند.
رشته های تاپ تجربی همه را پولدار نکرده است فقط همان درصدی را به شکوه رسانده که جانشان را برای این رشته ها می داده اند و علاقمند به آن بوده اند. موفق ترین باشید.
روشنک
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 06:42 ب.ظ
سلام اقای جدیدی امروز مطلب خیالپردازی وقت و انرژی شما را میگیرد رو میخوندم
به موضوعی رسیدم که دلم میخواست در میون بذارم باهاتون
من در طول روز و قبل از خواب خیلی خیالپردازی میکنم از بچگی هم اینجوری بودم همش تو خیالاتم اتفاقاتی که دلم میخواد برخورد با ادما و کلی چیزای
دیگه
خصوصا در رابطه با کنکور و اهدافم
اینکه مغز تخیل و واقعیت واسش تفاوتی نداره و در هرحالت دوازده ناحیه رو فعال میکنه واسم جالب بود
چون الان که رفتار خودم رو بعد از خیال پردازی بررسی میکنم میبینم که انگار مغزم این حس رو تولید میکنه که به هدفم رسیدم و میلم رو برای عملگرایی خیلی کاهش میده و این حس رو دارم که خواسته م رو محقق شده میدونم
میخواستم بدونم واقعا درسته دلیل این حالت یا اینکه دلیل دیگه ای داره؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. بله دقیقا تمام آن مطلب نیز می خواهد همین موضوع را اثبات کند بنابراین شما خیلی دقیق و درست به نتیجه رسیده اید. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.