کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - آیا از تست های فصل 1 شیمی دوم می شود برای کنکور نظام جدید استفاده کرد

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

آیا از تست های فصل 1 شیمی دوم می شود برای کنکور نظام جدید استفاده کرد

آیا می توان از تست های کنکوری های نظام قدیم برای کنکور 98 و بعد از آن استفاده کرد؟ در این مطلب به بررسی این پرسش در خصوص فصل اول درس شیمی دهم می پردازیم و به این نتیجه می رسیم که هرچند ظاهر و ساختار  این فصل نسبت به نظام قدیم تغییر کرده است اما مطالب اساسی و مفاهیم آن مشابه است و تغییرات فقط در بخش حفظی های کتاب رخ داده است و به خوبی می توانید از سوالات کنکورهای سال های قبل در درس شیمی استفاده کنید. 
 
  اگر قصد دارید در مورد تغییرات کتاب ها در پایه دهم بیشتر بدانید مطلب «تغییرات کتاب های درسی قدیم و جدید در پایه دهم» را بخوانید

جدول زیر، ارتباط بین مفاهیم موجود در کتاب شیمی دهم را با کتاب نظام قدیم مشخص می کند بنابراین بر اساس این شباهت ها می توان به راحتی بر اساس تحلیل سوالات کنکور 90 تا 96 در مورد کنکور 98 به قضاوت پرداخت و این اطلاعات نشان می دهد که تست های کنکورهای نظام قدیم برای کنکور 98 قابل بررسی و حل کردن هستند و اینطور نیست که کسی گمان کند با تغییر نظام آموزشی، دیگر نمی توان از تست های نظام قدیم استفاده کرد.
 فصل اول کتاب شیمی پایه دهم  فصل های مرتبط از شیمی نظام قدیم 
 فصل اوّل: کیهان زادگاه الفبای هستی
فصل 1و 2 شیمی دوم دبیرستان 
                
صفحه 48 تا 54 فصل سوم شیمی دوم
              
                       صفحه 72 تا 74 فصل چهارم شیمی دوم
                      صفحه 13فصل اول شیمی سوم دبیرستان 
بنابراین مطالب و مفاهیم کتاب شیمی پایه دهم در کتاب های دوم و سوم نظام قدیم موجود است. وقتی این مفاهیم موجود باشد بنابراین هر سوالی که از آن ها در کنکورهای نظام قدیم مطرح شده است را می توان در کنکور سال 98 و بعد از آن مورد استفاده قرار داد. حال سوال مطرح شده این است که سوالات شیمی در کنکور 98 دارای چه سطحی است و چطور می توان متوجه کیفیت، سختی و آسانی کنکور 98 در درس شیمی پایه دهم شد؟
همانطور که جدول فوق نشان می دهد فصل 1 شیمی 2 دبیرستان قسمتی از فصل اول شیمی دهم است و لذت در این مطلب به بررسی کیفیت سوالات و روند تغییرات در طراحی سوال فصل اول شیمی دوم دبیرستان در کنکورهای 90 تا 96 پرداخته شده است تا بتوانیم به الگویی برای طراحی سوال در کنکور 98 برسیم و تاثیر این روند را بر تست های فصل اول شیمی دهم پیش بینی نماییم. دقت کنید چون کتاب شیمی پایه دهم بین  رشته های ریاضی-فیزیک و تجربی مشترک است پس در تحلیل و بررسی تغییرات، به سوالات کنکور هر دو رشته توجه شده است. همچنین در این مطلب فقط به بررسی کیفیت سوالات فصل اول شیمی دومی دبیرستان می پردازیم که قسمتی از فصل اول شیمی پایه دهم می باشد.
بررسی روند تغییرات طراحی سوالات کنکور 90 تا 96 فصل اول شیمی دوم دبیرستان که قسمتی از فصل اول شیمی پایه دهم است: برای اینکه بتوانیم روند این تغییرات را بررسی کنیم از یک روش ابتکاری جالب استفاده می کنیم و آن هم مقایسه کردن سخت ترین سوال هر فصل در کنکور های 90 تا 96 است، این طوری متوجه می شویم که سطح هر کنکور چطور بوده است و آنگاه می توانیم در مورد کنکور 98 قضاوت نزدیک تر و درست تری کنیم.
سخت ترین سوال فصل اول شیمی دوم دبیرستان در کنکور 90: در بین تمام سوالاتی که از فصل اول شیمی دوم در این کنکور آمده بود همگی حفظی بوده یا با یک آرایش الکترونی ساده، قابل محاسبه بودند و سوال زیر، به علت وقت گیرتر بودن نسبت به سوالات دیگری که از این فصل در کنکور 90 آمده بود به عنوان سخت ترین سوال فصل اول شیمی 2 در این کنکور انتخاب شده است:
- کدام مجوعه از 4 عدد کوانتومی زیر را می توان به الکترون لایه بیرونی اتم مس (29Cu) نسبت داد؟
 1) n=4, l=0, ml=0, ms=+1/22)  n=4, l=3, ml=2, ms=+1/2
 3) n=3, l=2, ml=1, ms=-1/24) n=3, l=0, ml=0, ms=-1/2

دقت کنید، منظور از سخت ترین تست، این نیست که خود تست سخت باشد بلکه در مقایسه با سایر تست هایی که در آن کنکور آمده است سخت تر است، همانطور که ملاحظه می کنید این تست، برای کسی که فقط در حد امتحان کلاسی، شیمی دوم را بلد بوده باشد قابل حل کردن است پس می توان چنین نتیجه گرفت که در کنکور 90 سطح سوالات فصل اول آسان بوده است.
سخت ترین سوال فصل اول شیمی دوم دبیرستان در کنکور 91: در بین تمام سوالاتی که از فصل اول شیمی دوم در این کنکور آمده بود سوال زیر به عنوان سخت ترین سوال در مقایسه با سایر سوالاتی که در کنکور 91 از این فصل آمده، انتخاب شده است:
- در عنصری با عدد اتمی 29، چند الکترون با عدد کوانتومی ml=0 و چند الکترون با عدد کوانتومی ml=+2 وجود دارد؟
 1) 10,142) 2,14
 3) 2,134) 10,13
طبق این سوال می توان در مورد کنکور 91 به این نتیجه رسید که سطح سوالات فصل اول شیمی دوم در این کنکور وقت گیرتر از کنکور 90 شده است اما سطح سختی سوالات کنکور 91 در فصل اول شیمی دوم دبیرستان همچنان آسان است.
سخت ترین سوال فصل اول شیمی دوم دبیرستان در کنکور 92: در بین تمام تست های که از این فصل در کنکور 92 آمده است، سوال زیر سخت ترین سوال در نظر گرفته شده است:
- الکترونی با عدد کوانتومی n=4, l=3, ml=-2, ms=-1/2 در اتم کدام عنصر وجود دارد؟
 1) هالوژن دوره پنجم2) فلز واسطه دوره چهارم
 3) گاز نجیب دوره ششم4) نخستین عنصر لانتانیدها
از این سوال می توان نتیجه گرفت که در کنکور 92 نسبت به کنکور 91 سطح سوال آسان تر شده است.
سخت ترین سوال فصل اول شیمی دوم دبیرستان در کنکور 93: با بررسی کلیه سوالاتی که از این فصل در کنکور93 صورت گرفت دو تست به عنوان سخت ترین تست های کنکور 93 از فصل اول شیمی دوم انتخاب شده است.
- کدام گزینه درست است؟
 1) در اتم تیتانیم 22Ti، تنها دو الکترون دارای مجموعه عددهای کوانتومی n=3, l=2 و ms=+1/2 اند.
 2) عدد کوانتومی اصلی n، نخستین بار توسط شرودینگر برای محاسبه انرژی الکترون در اتم ارایه شده است.
 3) شمار الکترون های با اسپین 1/2+ در اتم 30Zn با شمار آن ها در اتم 24Cr متفاوت است.
 4) چهار خط طیف نشری اتم هیدروژن، نخسین بار توسط هنری موزلی کشف شده است
اگر جرم پروتون 1840برابر جرم الکترون، جرم نوترون 1850 برابر جرم الکترون و جرم الکترون برابر 00054/. در نظر گرفته شود، جرم تقریبی یک اتم تریتیم برابر چند گرم خواهد بود؟ ( 1amu = 1/66 *10-24 )
 1) 10-24 * 4/962) 10-24 * 9/112
 3) 10-22 * 4/344) 10-22 * 9/815
بنابراین طبق دو تست فوق به این نتیجه می رسیم که روند طراحی سوال در کنکور 93 متفاوت شده است و سوالات فصل اول شیمی دوم وقت گیرتر شده است و حتی مدل تازه ای از مسئله سازی در این فصل را مشاهده می کنیم. سختی این دو سوال در کنکور 93 نسبت به کنکورهای 90 تا 92 وقت گیرتر بودن این دو سوال و طراحی مسئله جدید از این فصل است.
طراح کنکور در سال 93 بسیار علاقمند است تا مفاهیم کتاب را که تا قبل از این کنکور به صورت حفظی مطرح می شد را به صورت تست های مفهومی تبدیل کند تا سطح دشواری سوالات را بالاتر ببرد. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که تست های فصل اول شیمی دوم دبیرستان در کنکور 93 وقت گیرتر و مفهومی تر شده است.
سخت ترین سوال فصل اول شیمی دوم دبیرستان در کنکور 94: در این کنکور نیز شاهد دو تست سخت از فصل اول شیمی دوم هستیم که به معرفی این دو تست می پرازیم. سختی این تست ها در وقت گیر بودن شان است در حالیکه در کنکورهای قبلی از این مفاهیم به صورت حفظی سوال می آمد ولی در کنکور 94 به صورت مسئله و مفهوم از آن ها تست طراحی شده است که نیاز به تحلیل کردن دارد.
انرژی های یونش پی در پی عنصری از دوره ی دوم برحسب کیلوژول بر مول به صورت زیر است؛ تفاوت پایین ترین و بالاترین عدد اکسایش این عنصر چند واحد است و در لایه ی ظرفیت اتم آن چند الکترون با اسپین 1/2+ وجود دارد؟
 1400IE1 
 2860 IE2 
 4580IE3  
7480 IE4  
 9440IE5  
53270 IE6  

1) 3,82) 3,4
3)  4,84) 4,4
جمع جبری عددهای کوانتومی ml الکترون های کاتیون، در کدام دو ترکیب داده شده، برابر است؟
 1) 25MnO, 26FePO42) 28Ni(CN)2, 29CuSO4
 3) 24CrO3, 22TiCl34) 27CoCl3, 23V2O3
پس با مشاهده این دو سوال در کنکور 94 متوجه می شویم که طراح کنکور روند وقت گیر کردن سوالات فصل اول شیمی دوم را ادامه داده است و در طراحی سوالات از این فصل به دو فاکتور مفهومی بودن و مسئله ای شدن توجه نموده است.
سخت ترین سوال فصل اول شیمی دوم دبیرستان در کنکور 95: با تحلیل تست های این فصل در کنکور 95 به 2 سوال سخت بر می خوریم که هم به صورت ترکیبی است هم مسئله جدید از مفاهیمی است که قبلا یا مورد سوال قرار نمی گرفت یا به صورت حفظی در کنکور آمده بود.
چند الکترون در اثر مالش باید از سطح یک کره پلاستیکی جدا شود تا تغییر وزن آن با یک ترازوی با حساسیت 1/. میلی گرم قابل اندازه گیری باشدو این تعداد الکترون به تقریب چند کولن بار الکتریکی دارد. (جرم الکترون حدود 26-10*9 گرم و بار الکتریکی آن 19-10*1/6 است.)
 1) 1023*3.011, 103*1/782) 1023*1.11, 104*1.66
 3) 1023*3.011, 103*1/6484) 1023*1.11, 104*1.78
- یک مول گاز کلر شامل 20 درصد جرمی 1735Cl و 80 درصد جرمی 1737Clاست. چگالی این گاز در شرایطی که حجم مولی گازها برابر 30 لیتر است چند گرم بر مول است؟ (عدد جرمی را به تقریب، برابر اتم گرم هر ایزوتوپ در نظر بگیرید.)
 1) 1/182)  1/22
 3) 1/354)  1/48
همانطور که متوجه شده اید، طراح کنکور سعی کرده است که مفاهیم استوکیومتری و ایزتوپ را ترکیب کرده و یک تست جدید خلق نماید. از طرفی نیز طراح با به کار گیری مطلبی که قبلا مورد سوال قرار نمی گرفت یا به صورت حفظی می آمد یک مسئله طراحی کرده است که داوطلب کنکور می بایست آن را حل کند. پس شاهد آن هستیم که سوالات فصل اول شیمی سال دوم دبیرستان در کنکور 95 وقت گیرتر، ترکیبی تر، خلاقانه تر و مسئله ای تر شده است.
سخت ترین سوال فصل اول شیمی دوم دبیرستان در کنکور 96: با مطالعه تست های این کنکور در فصل اول شیمی دوم دبیرستان به این نتیجه رسیدیم که در این کنکور فقط 1 تست سخت وجود دارد که سختی آن مربوط به خلاقانه و جدید بودن آن است. تستی که در نگاه اول خیلی از کنکوری ها به فکر فرو می برد زیرا قبلا مشابه آن را ندیده اند.
- در واکنش مخلوطی از ایزوتوپ های 1618Oبا ایزوتوپ های 25Mg و 24Mg امکان تشکیل چند اکسید با جرم های مولی متفاوت وجود دارد و نسبت جرم مولی سنگین ترین این اکسیدها به جرم مولی سبک ترین آن ها،  کدام است؟ (هر دو عنصر را با بالاترین ظرفیت خود در نظر بگیرید و عدد جرمی را هم ارز جرم اتمی با یکای گرم بر مول فرض کنید.)
 1) 6, 1.0752) 4, 1.025
 3) 4, 1.0754) 6, 1.025
در این کنکور هم شاهد این هستیم که ترکیبی از ایزوتوپ ها و استوکیومتری مد نظر طراح کنکور قرار گرفته است تا به این صورت یک تست مفهومی مسئله ای طراحی کند که در زمره ی تست های وقت گیر کنکور از فصل اول شیمی دوم نیز قرار می گیرد.
روند بررسی تست های فصل اول شیمی دوم از کنکور 90 تا 96 چند نکته بسیار مهم را برای کنکور 98 و دانش آموزان نظام جدید که قرار است بر اساس کتاب شیمی پایه دهم کنکور دهند را مشخص می کند:
1. هر چه از کنکور 90 به سمت کنکور 96 می رویم تست های فصل اول شیمی دوم دبیرستان، وقت گیر می شوند بنابراین لازم است در این فصل برنامه تستی منظم و پر تکراری را برای کنکور 98 در نظر بگیرید تا بتوانید با تمرین و تست های آموزشی بسیار زیاد در این قسمت موفق باشید. نکته دیگر این است که از خرید کتاب های تست خط به خط خودداری کنید زیرا روند طراحی سوالات از حالت حفظی به مفهومی مسئله ای تبدیل شده است و کتاب هایی که تست خط به خط ارایه می دهند، دارای تعداد زیادی تست حفظی هستند که اصلا کاربردی برای کنکور 98 ندارد. 
بهترین کتاب تست برای فصل اول شیمی پایه دهم در کنکور 98 کتابی است که در قسمت تست های تالیفی اش از  تعداد زیادی تست های ترکیبی و مفهومی و مسئله ای استفاده کرده باشد و تعداد تست های حفظی اش بسیار کم باشد.
2. تست های این فصل، سال به سال مسئله ای تر شده اند بنابراین اگر می خواهید از پس تست های فصل اول کنکور 98برآیید، حتما تست های شیمی رشته ریاضی را از سال 1385 به بعد را حل کنید زیرا تست های شیمی رشته ریاضی بیشتر مسئله ای هستند و این مورد به دانش آموزان تجربی کمک می کند تا درصد شیمی را در کنکور خودشان افزایش دهند.
3. تست های فصل اول شیمی دوم از حالت حفظی به مفهومی، مسئله ای و ترکیبی تبدیل شده اند؛ همانطور که بررسی شد، تست های این فصل را با مفاهیم استوکیومتری و محلول ها می توانند ترکیب کرده و تست های مسئله ای وقت گیر بسازند و همچنین مسایلی مفهومی از قسمت هایی که هیچگاه مورد پرسش نبوده است را در کنکور های 93 تا 96 مشاهده می کنیم. بنابراین در خرید کتاب حتما به توصیه ای که در مورد اول شد دقت کنید.
4. علت ها را بدانید تا موفق شوید. یکی از مواردی که در کنکورهای 93 به بعد قابل مشاهده است بررسی علت ها و دانستن دلایل است و اگر کسی فقط به حفظ کردن موارد استثنایی روی آورده باشد موفق نخواهد شد و بایستی در مراحل خواندن های خود، دلایل هر پدیده ی شیمیایی را بدانید و آن را درک کرده باشید تا بتوانید در پاسخ دهی به سوالات فصل اول شیمی دهم موفق عمل کنید.
5. آرایش الکترونی و چهار عدد کوانتومی را تمرین کنید. هر کسی سرعت بیشتری در نوشتن آرایش الکترونی داشته باشد و بتواند چهار عدد کوانتومی را ابتدا درک کرده و سپس سریعا ترسیم و تحلیل کند در کنکور 98 سهم زیادی را در موفقیت کسب خواهد کرد. 
6. ایزوتوپ ها مهم تر از قبل؛ اگر به مطالب شیمی پایه دهم دقت کنید متوجه می شوید سطح توضیحاتی که در مورد ایزوتوپ ها داده است نسبت به کتاب نظام قدیم بسیار بیشتر است و از طرفی روند طراحی سوال در کنکورهای سال اخیر بخصوص 94 تا 96 نشان می دهد که ایزوتوپ ها یکی از سوال خیزترین مطالب فصل اول شیمی دهم است و کسی موفق است که بتواند روی مسایل و مفاهیم این قسمت خوب کار کند.
7. نوترون، الکترون و پروتون و خواص مربوط به آن را جدی بگیرید. اگر دقت کنید بیشترین طراحی مسایل که در جایگاه خود سوالات جدیدی هم به حساب می آید مربوط به بار الکتریکی، جرم و ارتباط بین این ذرات است بنابراین حتما دقت نظر دقیقی روی این قسمت ها داشته باشید و سعی کنید تست های مسئله ای از این قسمت بیشتر حل کنید.
8. طیف نشری خطی، یکی از مهم ترین مباحثی است که در کتاب شیمی دهم نیز به آن توجه ویژه شده است و دانش آموزی که آن را به خوبی درک کرده باشد و بتواند تست های مفهومی آن را پاسخ دهد قطعا قدم بزرگی برای پاسخ دهی به سوالات سخت کنکور 98 از فصل اول شیمی دهم برداشته است.
در این مطلب به تحلیل فصل اول شیمی دوم دبیرستان پرداختیم و متوجه شدیم که روند تغییرات سوالات این فصل از کنکور 90 تا 96 به چه صورت است و از آنجا که مطالب این فصل، قسمتی از فصل اول شیمی دهم را تشکیل می دهند لذا توانستیم یک دید درست و مشاوره ای به دانش آموزان نظام جدید بدهیم تا برای موفقیت در این قسمت ها بدانند چه چیز را و چگونه باید بخوانند.


پنجشنبه 3 بهمن 1398 10:56 ق.ظ
سلام اقای جدیدی من فارغ نظام قدیم بودم بارتبه4000 امسال از دی استارت جدید زدم شیمی چون درهم برهم بود زیاد نخوندم ولی با زیستشون خیلی راحتم عمومی هم که همیشه60 میزنم گفتم وقت نمیکنم بخونم فعلا اختصاصی بخونموعربی ازمون27 دی ماهو رفتم شیمی که نخونده بودم همش الکتروشیمی واسیدباز بود که برام اشنا بودن ولی نمیتونستم بزنم یعنی کل شیمیشون اینقدر شبیه قدیم هس؟علاوه براون دینی وادبیات واسم جدید بود25درصد تونستم بزنم ولی زیست رو خیلی هم نرسیدم تست بزنم ولی 70درصد زدم الان یکم ترسیدم ک نکنه اشتباه کردم اومدم جدید آخه شیمی بظاهر برام غریبه ولی بلدمشون واحتمالا باید روی ادبیات ودینی خیلی وقت بذارم ..بنظرتون اشتباه کردم؟یااینم باز کار مغزمه داره بهونه میاره؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وق بخیر و نیکی. بنده متوجه صورت سوال شما نشدم. سوال خود را به طور روشن و واضح بپرسید. موفق ترین باشید.
روشنک
جمعه 21 اردیبهشت 1397 12:58 ب.ظ
سلام اقای جدیدی فکر میکنم علت اشتباهات گذشته رو فهمیدم!
مسولیت زندگیم رو نپذیرفته بودم
اصلا هیچوقت عمیقا بهش فکر نکرده بودم
همیشه اینجوری واسم جا افتاده بود که هر کاری داشته باشم بابا هست و وظیفه دارن نیازمو تامین کنن
دیگه کم مونده بگم بابا بیاد ارزوهامو براورده کنه
اما دیشب یه فایل صوتی گوش دادم که میگفت مسولیت زندگیتو بپذیر و منتظر نباش کسی بیاد و نجاتت بده
عمیقا بهش فکر کردم و به نیاز هام فکر کردم و با تمام وجودم احساس کردم فقط خودم میتونم خودمو به خواسته هام برسونم
و الان احساس هدفمند بودن میکنم
الان خیلی بهتر اینو درک میکنم که واسه رسیدن به اهدافم باید به ادم دیگه تبدیل بشم و دنبال راه حل واسه تغییر میگردم
الان راحتتر میتونم گذشته رو از جلوی چشمام کنار بزنم و خودمو ببخشم چون مسول زندگیم بودن واسم تعریف نشده بود و همیشه چشمم به خانواده بود
الان راحتتر میتونم نقاط ضعفم رو ببینم و برطرفشون کنم و از نقاط قوت خواهرم هم استفاده کنم
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خیلی خوب است که به ثبات رسیده اید و این مسیر را ادامه بدهید موفق ترین باشید.
روشنک
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 10:32 ب.ظ
سلام ممنونم از اینکه جوابمو میدید
اقای جدیدی من مشغول تلاش کردنم اما تلاشم با ناامیدیه مدام احساس میکنم خوب نیستم خوب کارنمیکنم نمیتونم خوب باشم مدام احساس میکنم همه از من بهترن با اینکه خواهرم حدود ده سال از من بزرگتره و اونم اشتباهات زیادی داشته اما همیشه احساس میکنم اون از من بهتره در واقع دارم باطن زندگیمو با ظاهر زندگی بقیه بخصوص خواهرم مقایسه میکنم
این ناامیدی ها این منفی بودن ها دستوپامو میبنده مانعم میشه که با انگیزه و پر انرژی کار کنم
مشکلم اینه که نمیتونم خودمو ببخشم نمیتونم گذشته رو فراموش کنم احساس میکنم خطاهای زیاد و غیرقابل بخشش داشتم که جای هیچگونه راه بازگشت رو ندارم
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خواهش می کنم. با این توضیحاتی که داده اید می توان به ردپای خود کم بینی و ترس از شکست و کمبود عزت نفس در مورد شما رسید. در ضمن شما نیاز به تغییر طرز تفکر در مورد خطا و اشتباه و شکست دارید. من انسان موفقی را نمی شناسم که شکست نخورده و یا اشتباه نداشته باشد.
متاسفانه در سیستم فکری اکثر ما خطا و اشتباه و شکست نشانه خنگی، ضعف، کم کاری، فرار از انجام وظیفه، کم هوشی، از زیر کار در رفتن و ... است در حالیکه شکست نشانه افراد هدفمندی است که برای رسیدن به هدفشان دست به تلاش زده اند.
آیا تا به حال انسان نشسته ای را دیده اید که زمین بخورد؟ خیر چون زمین خوردن برای کسی است که روی پایش در حال حرکت است. مقصدی دارد و برای دست یافتن به مقصدش حرکت می کند. ما را اشتباهی تربیت کرده اند. به ما اشتباهی یاد داده اند که اگر شکست بخوریم تابستانمان خراب می شود، باید تکرار کنیم، باید سر کلاس تکراری رفته و درس های تکراری بخوانیم. به ما اشتباه آموخته اند که اگر اشتباه کنیم از بقیه عقب می افتیم و آن ها یک کلاس بالاتر می روند.
برای همین از شکست می ترسیم در حالیکه بدون شکست خوردن نمی توانید به موفقیت برسید. من می دانم که شما اسیر همین طرز تفکرات غلط و آموزش های اشتباه است. وابستگی به حرف و نظر و قضاوت مرد هم دارید که باعث می شود جو و شرایط بریتان بدتر شود. مطمین هستم با تغییر در دیدگاه به انسان سطح بالا و شکوهمندی تبدیل می شوید که الگوی موفقیت خیلی ها خواهید شد. موفق ترین باشید.
روشنک
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 08:49 ق.ظ
سلام اقای جدیدی شما تو سه ماه اول فقط تستای سراسری رو کار میکنید؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. بله، در سه ماه اول تمام درس های کنکور را تمام می کنیم، خلاصه ها را آماده می کنیم به روشی که برای هر درس توضیح می دهم و سپس تست های کنکورهای سراسری را تحلیل می کنیم و آموزشی تست می زنیم. ما وقت مناسبی برای آموزش می گذاریم.
سال هاست که یاد گرفته ایم که هرکسی تست آموزشی و تحلیلی را روی سوالات کنکور انجام دهد مسیر راحت تری برای کنکور دارد. موفق ترین باشید.
روشنک
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 01:42 ب.ظ
سلام آقای جدیدی بنظر شما روش زیست خوندن من صحیح هست؟
اول متن کتاب رو روخوانی میکنم و میفهممش
بعد دوباره میخونمش و حفظش میکنم و نکات کلیدی و اساسی رو در میارم
بعد کتاب کمک اموزشی رو میخونم و در اخر تست اموزشی میزنم و نکات جدید رو یا حاشیه ی کتابم یا دفتر دیگه مینویسم
و هر فصل که تمام شد میرم سراغ فصل بعدی
اما احساس میکنم خیلی زمان میبره تا کل زیست تموم بشه
در اخر همه رو مرور میکنم و تستای بیشتری کار میکنم
پاسخ رضا جدیدی :
سلام آموزش روش مطالعه برای هر درس مبحثی است که برای آموزشش نیاز به توضیح زیاد دارد و متاسفانه نمی توانم در چند خط به آموزش این روش بپردازم. اما روشی که شما می خوانید هم درست است هم غلط.
درستی اش در مرحله مرحله بودنش است اما غلط بودنش در سبک کلی اجرای تان است. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.