کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - بررسی خط به خط تغییرات کتاب های دوازدهم نظام جدید با نظام قدیم

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

بررسی خط به خط تغییرات کتاب های دوازدهم نظام جدید با نظام قدیم

در این مطلب به بررسی خط به خط تفاوت کتابهای نظام قدیم و جدید در پایه دوازدهم کتاب های نظام قدیم و جدید (پایه دوازدهم نظام جدید معادل پیش دانشگاهی برای نظام قدیم است) می پردازم و همچنین تغییرات نظام جدید و قدیم (در پایه دوازدهم) را بررسی کرده و به سوالات زیر پاسخ می دهیم:
  • تفاوت زیست نظام قدیم با زیست نظام جدید در پایه دوازدهم 
  • تفاوت ریاضی نظام قدیم با ریاضی نظام جدید در پایه دوازدهم 
  • تفاوت فیزیک نظام قدیم با فیزیک نظام جدید در پایه دوازدهم 
  • تفاوت شیمی نظام قدیم با شیمی نظام جدید در پایه دوازدهم 
  • تفاوت ادبیات نظام قدیم با ادبیات پایه دوازدهم 
  • تفاوت عربی نظام قدیم با عربی پایه دوازدهم 
  • تفاوت دین و زندگی نظام قدیم با دین و زندگی پایه دوازدهم 
  • تفاوت زبان انگلیسی نظام قدیم با زبان انگلیسی پایه دوازدهم
در نظام آموزشی جدید؛ با «حذف پیش دانشگاهی برای نظام قدیم» رو به رو شدیم و به جای  آن، پایه دوازدهم را داریم و در آموزش و پرورش دیگر مقطعی با عنوان پیش دانشگاهی وجود ندارد و دانش آموزان در سیستم جدید؛ به پایه دوازدهم می رسند و مدرک دیپلم خود را در این مقطع دریافت می کنند. حال به بررسی تغییرات کتاب های این پایه که جایگزین پیش دانشگاهی برای دانش آموزان نظام قدیم است می پردازم:
1. نوع و میزان تغییرات کتاب ادبیات پایه دوازدهم نسبت به کتاب ادبیات دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم رشته تجربی چگونه است؟ برای تحلیل دقیق و مقایسه این دو کتاب تصمیم گرفته ام درس ها را به تفیک شعر، نثر و آموزش زبان فارسی مشخص کنم تا بیشتر در جریان این تغییرات قرار بگیرید:
الف) شعرهای موجود در کتاب فارسی 3: ملکا، ذکر تو گویم، مست و هوشیار، در مکتب حقایق، آزادی، دفتر زمانه، دماوندیه، نی نامه،  صبح ستاره باران، فصل شکوفایی، شکوه چشمان تو، گذر سیاوش از آتش، خوان هشتم، ای میهن، خنده تو، لطف تو، 
ب) نثرها: شکر نعمت، گمان، خاکریز، جاسوسی که الاغ بود، آفتاب جمال حق، در حقیقت عشق، در سودای عشق، از پاریز تا پاریس، سه مرکب زندگی، کویر، بوی جوی مولیان، تیرانا، آن شب عزیز، به جوانمردی کوش، سی مرغ و سیمرغ،  کلان تر و اولی تر، کباب غاز، آرمیا، مسافر، عشق جاودانی، آخرین درس، 
پ) دستور زبان فارسی و آرایه ها: حذف فعل به قرینه معنوی و لفظی، فعل اسنادی، غزل اجتماعی، حسن تعلیل، ایهام، نقش دستوری «را»، آرایه جناس و جناس تام، اسلوب معادله، گروه های اسمی، ترکیب های وصفی و اضافی، حرف ربط، کنایه، حس آمیزی، شیوه های بلاغی، نقش های تبعی، تلمیح، جمله وابسته و هسته، پیوندهای هم پایه ساز، پیوندهای وابسته ساز، نشانه های جمع، تشخیص،
شعرهای موجود در کتاب فارسی 3 که دانش آموزان نظام قدیم آن ها را در کتاب های ادبیات خود ندیده اند: در مکتب حقایق، آزادی، دفتر زمانه، صبح ستاره باران، فصل شکوفایی، شکوه چشمان تو، ای میهن، خنده تو. تمام این شعرها به سبک امروزی هستند و از شاعران عصر حاضر سروده شده است. در واقع شهرهای حافظ و سعدی نیست که نگران پیچیدگی معنای آن باشید و خیلی راحت می توانید حتی بدون نیاز به کتاب کمک آموزشی آن ها را معنی کنید زیرا متن شان کاملا امروزی است.
نثرهای موجود در کتاب فارسی 3 که دانش آموزان نظام قدیم آن ها را در کتاب های ادبیات خود ندیده اند: خاکریز و جاسوسی که الاغ بود و آن شب عزیز، آرمیا که  چهار متن در مورد جنگ است که از نظر نوشتاری، یک متن امروزی و روان و فاقد لغت املایی خاص که خود شما می توانید روخوانی کنید. گمان،آفتاب جمال حق، سه مرکب زندگی، تیرانا،  به جوانمردی کوش، کلان تر و اولی تر، مسافر همگی متن های چند خطی هستند که خیلی راحت می توانید بخوانید و جنبه کنکوری کمی هم دارند چون فاقد لغت خاصی هستند.
در حقیقت عشق و  در سودای عشق دو متن یک صفحه ای با موضوع عشق هستند که از نظر خوانایی، یک متن امروزی حساب می شوند و شما در خواندن و فهم لغات اصلا دچار مشکل نمی شوید. عشق جاودانی نیز متنی روان و ساده است که خودخوان می توانید آن را بیاموزید.
تنها متنی که از فارسی 3 نیاز است از روی یک کتاب کمک آموزشی روی آن کار کنید متن سی مرغ و سیمرغ  است که نیاز است. این متن برای دانش آموزان نظام قدیم می تواند کمی نیاز به توضیح یک کتاب کمک آموزشی باشد.
دستور زبان فارسی موجود در کتاب فارسی 3 که دانش آموزان نظام قدیم آن ها را در کتاب های ادبیات خود ندیده اند: غزل اجتماعی را همین جا برای شما توضیح می دهم که متوجه شوید اصلا چیز خاصی نیست، اگر موضوع یک غزل در مورد مسایل اجتماعی یا سیاسی باشد به آن غزل اجتماعی می گویند. پس می بینید که اصلا مورد خاصی نیست. 
جمع بندی تغییرات ادبیات: دانش آموزان نظام قدیم به مراتب کتاب های سخت تری در ادبیات داشته اند و ادبیات نظام قدیم مطالب سخت تر و قدیمی تری بیشتری دارد و لذا دانش آموزان نظام قدیم با برخوردی که در کتاب فارسی سال دوازدهم نظام جدید خواهند داشت متوجه سادگی این کتاب خواهند شد.
در ضمن زبان فارسی نظام قدیم، مطالب بیشتری داشته است و خیلی نظم در گفتارش بوده است اما در کتاب نظام جدید، توضیحات زبان فارسی خیلی کم و اکثرا سطحی است پس سواد نظام قدیمی ها در مورد زبان فارسی از نظام جدیدی ها بیشتر هم است. همچنین، شعرهایی که نظام قدیم در کتاب هایش می خواند خیلی قوی تر و سنگین تر از شعرهای نظام جدید است.
2. نوع و میزان تغییرات کتاب عربی زبان قرآن پایه دوازدهم نسبت به عربی های نظام قدیم رشته تجربی چگونه است؟ در دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم، درس عربی وجود نداشت ولی در پایه دوازدهم نظام جدید درسی با عنوان «عربی زبان قرآن 3» به مجموعه درس های این پایه اضافه شده است که در نگاه اول، گمان می کنیم قرار است مباحث بیشتری از عربی را در نظام جدید به دانش آموزان آموزش دهند: حال می خواهیم بررسی کنیم تا حقیقت ماجرا را بیرون بکشیم:
در تحلیل درس عربی، می توانیم بگوییم که عربی از دو قسمت کلی تشکلی شده است: قسمت اول متن و لغات عربی است و قسمت دوم، قواعد عربی است:
تغییرات متن و لغات عربی: مسلم است که تغییرات زیادی در لغت و متن عربی نظام جدید نسبت به قبل داریم ولی این موضوع برای کنکوری ها مهم نیست چرا؟ چون هیچگاه متن های کنکور به متن های کتاب درسی وابسته نبوده است پس برای یک دانش آموز کنکوری اصلا مهم نیست که چه متنی در درس ها توضیح داده شده است زیرا او در کنکور با متن جدید برخورد می کند پس اتفاقا این تغییرات برای داوطلب نظام قدیم یک تمرین خیلی جذاب است.
تغییرات قواعد عربی: در کتاب عربی دوازدهم، در مورد حرف مشبه بالفعل، حرف لای نفی جنس، حال، استثنا، اسلوب حصر، مفعول مطلق صحبت می شود. تمام این قواعد برای دانش آموزان نظام قدیم آشنا است به جز اسلوب حصر که در این کتاب اضافه شده است. حال این قاعده سخت است؟ اصلا و ابدا سخت نیست. به راحتی به کمک یک کتاب کمک آموزشی به راحتی می توانید این قاعده را در 45 دقیقه مطالعه و آموزش ببینید. 
جمع بندی تغییرات عربی زبان قرآن 3: دانش آموزان نظام قدیم هیچ مشکلی با این کتاب عربی نخواهند داشت و فقط در حد یک قاعده ساده است که با آن آشنایی ندارند. پس تغییرات موجود در این کتاب هیچ دانش آموزی را اذیت نمی کند و به راحتی با آن کنار خواهید آمد.
3. نوع و میزان تغییرات کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم نسبت به کتاب دین و زندگی دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم رشته تجربی چگونه است؟ فرم تدریس شده در دین و زندگی پایه دوازدهم با مدل تدریس دین و زندگی دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم از نظر ظاهری تغییراتی داشته است. به طور مثال مبحثی به اسم قرائت به دین و زندگی اضافه شده است که قبلا نبوده است. همچنین آیات مرتبط با هر پاراگراف در زیر همان مطلب ارایه شده است و این خیلی خوب است زیرا در کتاب نظام قدیم، همه آیات فقط در اول درس می آمد و کار ارتباط دادن ایات سخت می شد ولی الان خیلی حرفه ای تر شده است.
از نظر آیات تغییراتی داشته ایم اما همانطور که می دانید، کسی که روی دین و زندگی کار می کند و می خواهد به درصد بالا در کنکور برسد اصلا نباید این درس را حفظ کند بلکه باید قدرت تحلیل کردن را بیاموزد. پس برای آموختن قدرت تحلیل نوع آیات استفاده شده چه فرقی می کند؟ هرچه باشد برای یک کنکوری تفاوتی ایجاد نمی کند.
برای همین، داوطلبان نظام قدیم، با در دست گرفتن کتاب دین و زندگی دوازدهم باید دو مورد را رعایت کنند:
الف) روش مطالعه این درس را از حالت حفظی خوانی و به خاطر سپردن چند پیام آیه به خواندن مفهومی و درک آیات تبدیل کنند تا خیلی راحت در کنکور به درصدهای بالا برسند.
ب) تغییرات موجود در متن فارسی و آیات به کار رفته آنان را نترساند زیرا خیلی زود به نگارش خوب این کتاب عادت می کنید. این کتاب خیلی خوب ارتباط ها را نوشته است و دیگر مثل کتاب نظام قدیم اذیت نمی شوید. اتفاقا خواندن این کتاب برای کسانی که با کتاب قبلی درس خوانده اند یک نعمت است.
4. نوع و میزان تغییرات کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم نسبت به کتاب زبان انگلیسی دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم رشته تجربی چگونه است؟ ساختار کلی کتاب به این صورت است که هر درس دارای بخش های «درک مطلب، لغات جدید به همراه تصاویر، مکالمه، گرامر، شنیدن و صحبت کردن، تلفظ، املا، جمع بندی یادگیری» می باشد. از این نظر می توان گفت ساختار کتاب، مانند کتاب های استاندارد تافل و جی آر ای طراحی شده است و یک کتاب درجه یک از نظر گرافیکی است و اصلا از نظر بصری قابل مقایسه با کتاب نظام قدیم نمی باشد.
همچنین کتاب کار زبان انگلیسی که کمک بسیاری به عمیق شدن این درس می کند و می توان گفت که زبان نویسان نظام جدید، کتابی را طراحی کرده اند که یک کتاب مدرن آموزشگاهی است و بسیار به سبک اصولی و دقیق یادگیری زبان که در آموزشگاه های کشور تدریس می شود خود را نزدیک کرده اند.
این کتاب از سه درس تشکیل شده است که نسبت به کتاب نظام قدیم خیلی حجم کمتری دارد. همچنین برای تحلیل محتوا و مطالب این کتاب، باید دو بخش را جداگانه بررسی کنیم:
الف) بخش گرامر: در بخش گرامرهای این کتاب، مباحث «جملات مجهول 1و 2 ، ضمایر موصولی » می باشد که همگی برای دانش آموزان نظام قدیم آشنا است و آن ها را خوانده اند. پس هیچ مورد تازه ای در مورد گرامر این کتاب یافت نشده است.
ب) بخش لغات: لیست لغت های به کار رفته نسبت به نظام قدیم گستردگی زیادی دارد و می توان گفت که تقریبا دانش آموزان نظام قدیم از نظر دامنه لغات نیاز به بازآوری اطلاعات و یادگیری زبان انگلیسی نظام جدید از پایه دارند. لغت های موجود در این کتاب گسترده تر از نظام قدیم است.
البته دقت کنید همیشه در کنکور لغات خارج از کتاب بوده است پس یک دانش آموز کنکوری می داند که دامنه لغاتش باید زیاد باشد برای همین به همه دانش آموزان نظا قدیم و جدید توصیه می کنم که هم لغات نظام جدید را یاد بگیرید هم لغات نظام قدیم و هم لغات خارج از کتابی که در کنکور آمده است. 
دانش آموزان نظام قدیم حتما باید وقت بیشتری برای یادگیری لغات موجود در کتاب زبان انگلیسی نظام جدید به خرج بدهند.
5. نوع و میزان تغییرات کتاب ریاضی پایه دوازدهم نسبت به کتاب ریاضی دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم رشته تجربی چگونه است؟ مباحث موجود در کتاب ریاضی پایه دوازدهم عبارت است از «توابع چند جمله ای، تابع صعودی و نزولی، تابع وارون، ترکیب توابع، تناوب، تابع های مثلثاتی، معادلات مثلثاتی، حد بی نهایت و حد در بی نهایت، پیوستگی، مشتق پذیری، اکسترمم های تابع، بهینه سازی، مقاطع مخروطی، دایره، قانون احتمال کل»
از بین این مطالب، فقط عنوان «بهینه سازی» برای دانش آموزان نظام قدیم آشنا نیست و می گویند که این دیگر چیست؟ وگرنه بقیه مباحث را خوانده اند و اتفاقا بسیاری از این مباحث را در سال دوم و سوم دبیرستان هم خوانده اند و این کتاب نسبت به پیش دانشگاهی نظام قدیم خیلی سبک تر هم شده است.
حالا آن بهینه سازی چیست؟ اصلا موضوع نگران کننده ای که نیست، اتفاقا برعکس باید خوشحال هم باشید زیرا قبلا در کنکور از این مبحث سوال می آمد بی آنکه در کتاب تان باشد ولی الان دیگر تدریس شده است. موضوع بهینه سازی استفاده و کاربرد مشتق در مسایلی مثل سود بانکی می باشد. 
برای یادگیری این مبحث می توانید از سایت مدرسه شریف استفاده کنید و با تماشای یک فیلم کوتاه به راحتی با این مبحث آشنا می شوید و خواهید آموخت که کاربرد مشتق است و خیلی آسان تر از سایر مباحث ریاضی می باشد. بقیه مباحث موجود در کتاب ریاضی سوم را هم همگی دانش آموزان نظام قدیم با آن آشنا هستند.
جمع بندی تغییرات کتاب ریاضی دوازدهم: این کتاب از کتاب پیش دانشگاهی تجربی نظام قدیم سبک تر است و دانش آموزان نظام قدیم خیلی با کتاب ریاضی نظام جدید راحت خواهند بود و فقط تنها نیاز آن ها به تماشای فیلمی کوتاه برای مسئله بهینه سازی می باشد. پس به هیچ وجه جای نگرانی بابت درس ریاضی وجود ندارد.
6. نوع و میزان تغییرات کتاب زیست پایه دوازدهم نسبت به کتاب زیست دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم رشته تجربی چگونه است؟ بزرگترین دغدغه دانش آموزان رشته تجربی به درس زیست برمی گردد. نویسندگان این کتاب درسی در پایه دوازدهم برای پیش نویس خود 8 مبحث معرفی کرده اند که شامل «مولكول های اطلاعاتی، جریان اطلاعات در یاخته،،انتقال اطلاعات در نسل ها، تغییر در اطلاعات وراثتی، از ماده به انرژی، از انرژی به ماده،  فناوری های نوین زیستی، رفتارهای جانوران» می باشد.
حال بیایید مقایسه فصل به فصل انجام دهیم تا متوجه شویم که این 8 عنوان درسی فقط تغییر در عنوان است وگرنه اصل و اساس درسی را دانش آموزان نظام قدیم کاملا بلد هستند:
فصل اول؛ مولكول های اطلاعاتی: در این فصل، مطالبی در مورد «تاریخچه و ساختار نوکلئیک اسیدها و نفش آن ها در واکنش های سوخت و سازی، DNA، آزمایش های گریفیت، آزمایش ایوری و همکارانش، مشاهدات چارگاف، نتایج ویلکینز و فرانکلین، نتایج واتسون و کریک، بازهای مکمل، mRNA، tRNA، همانند سازی DNA و روش ها و مراحل آن، آزمایش مزلسون و استال،نوکلئازی، پلیمرازی، همانند سازی پروکاریوت و یوکاریوت ها، ساختارآمینواسیدها، سنتزآبدهی، پیوند پپتیدی،سطوح مختلف ساختاری در پروتئین ها،فعالیت آنزیمی، نقش هموگلوبین، کاربرد آنزیم ها، جایگاه فعال، کوآنزیم،عملکرد اختصاصی آنزیم ها، عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیم ها » بیان شده است.
دو مطلبی که قرمز رنگ شده است، را فقط دانش آموزان نظام قدیم با آن آشنایی ندارند که با تماشای فیلم کوتاه از سایت مدرسه شریف در این خصوص به راحتی با این مبحث آشنا خواهند شد. دقت کنید که این فصل یک نکته مثبت دارد و آن هم اینکه با مطالب فصل اول و دوم زیست دوم نظام قدیم ترکیب شده است و دیگر نیازی به ترکیب کردن اطلاعات نیست چون خود کتاب در این فصل به خوبی این ترکیب کردن را رعایت نموده است.
متن درسی این کتاب خیلی بهتر و روان تر و اصولی تر از کتاب نظام قدیم است و مطمین باشید با این کتاب خیلی راحت خواهید بود.
فصل دوم؛ جریان اطلاعات در یاخته (سلول)در این فصل، مطالبی در مورد «کم خونی داسی شکل، فرآیند رونویسی، RNAبسپاراز، مراحل رونویسی، RNA پیک و نقش آن، ترجمه و فرآیند آن،شبکۀ آندوپلاسمی و محل پروتیئن سازی،تنظیم بیان ژن، تنظیم مثبت و تنظیم منفی، تنظیم مثبت رو نویسی» بیان شده است که فقط مورد قرمز رنگ برای دانش آموزان نظام قدیم کمی تازگی دارد که با خواندن متن کتاب درسی آن را متوجه می شوید.
فصل سوم؛ انتقال اطلاعات در نسل هادر این فصل، مطالبی در مورد «تعریف صفت، گروه های خونی، رابطۀ بارزیت ناقص،مربع پانت، هموفیلی، صفات پیوسته و گسسته،صفات تک جایگاهی و چند جایگاهی، فنیل کتونوری» بیان شده است که دو مطلب قرمز رنگ برای دانش آموزان نظام قدیم ناآشناست که فقط با روخوانی از روی کتاب درسی زیست دوازدهم آن را در خواهید یافت.
فصل چهارم؛ تغییر در اطلاعات وراثتیدر این فصل، مطالبی در مورد «جهش، جهش خاموش، جهش جابجایی، جهش حذف، جهش اضافه، جهش مضاعف، واژگونی، علت جهش، آنتی بیوتیک و کشف آن، انتخاب طبیعی، خزانه ژنی، جمعیت در حال تعادل، آمیزش غیرتصادفی، شارش ژن، رانش دگره ای، نوترکیبی، اهمیت ناخالص ها، سنگواره، گونه های خویشاوند، وستیجیال،توالی های حفظ شده، دگر میهنی، هم میهنی» بیان شده است که هیچ کدام برای دانش آموزان نظام قدیم، مطلب جدیدی نیست.
فصل پنجم؛ از ماده به انرژیدر این فصل، مطالبی در مورد «تنفس سلولی (یاخته ای)، ATP، گلیکولیز،چرخه کربس، زنجیره انتقال الکترون، بازده انرژیایی تنفس یاخته ای،تخمیر، تخمیر الکلی، تخمیر لاکتیکی، تخمیر در گیاهان،سلامت بدن: پاداکسنده ها» تدریس شده است که فقط دو مطلب قرمز رنگ را دانش آموزان نظام قدیم می بایست بیاموزند که برای یادگیری هر دو نیاز به تماشای فیلم کوتاهی از مدرسه شریف است که به خوبی این مطالب جا بیفتند. مابقی مطالب این فصل را قبلا در کتاب های خود دیده اید.
فصل ششم؛ از انرژی به مادهدر این فصل، مطالبی در مورد «فتوسنتز، ساختار برگ،روپوست، میانبرگ و دسته های آوندی یا همان رگبرگ، رنگیزه، فتوسیستم، مولکول ناقل الکترون،واکنش های وابسته به نور در فتوسنتز، تجزیه نوری آب،ساخته شدن نوری ATP، واکنش های مستقل از نور یا همان واکنش های تثبیت کربن، چرخه کالوین، گیاهان C3، اثر محیط بر فتوسنتز، تعرق، تنفس نوری، گیاهان C4، گیاهان CAM، جانداران فتوسنتزکننده، باکتریوکلروفیل، آغازیان، شیمیوسنتز» بیان شده است که فقط یک مورد قرمز رنگ، جدید است که برای یادگیری آن فقط با مطالعه نیم صفحه آن که در کتاب درسی بیان شده، روی این تعریف مسلط می شوید.
فصل هفتم؛ فناوری های زیستیدر این فصل، مطالبی در مورد «تعریف زیست فناوری و تاریخچه، مهندسی ژنتیک، مراحل مهندسی ژنتیک، جایگاه تشخیص آنزیم، DNA نوترکیب، وارد کردن DNA نوترکیب به یاخته میزبان،جداسازی یاخته های (سلول های) تراژنی، تعریف مهندسی پروتئین، آمیلازها، اینترفرون، پلاسمین، تعریف مهندسی بافت، سلول های بنیادی، کاربرد زیست فناوری در کشاورزی، کاربرد زیست فناوری در پزشکی، تولید واکسن، ژن درمانی، تشخیص بیماری، اهمیت تولید جانوران تراژنی در زیست فناوری، زیست فناوری و اخلاق» بیان شده است. این فصل راحت ترین فصل کل کتاب های زیست شناسی است زیرا هیچ نکته خاصی در آن ندارد. تمام مطالب قرمز رنگ این فصل تعریفی و خواندنی هستند و هیچ نیازی به تماشای فیلم برای آن نیست.
فصل هشتم؛ رفتارهای جانوراندر این فصل، مطالبی در مورد «رفتار غریزی، ژن B، یادگیری، خوگیری، شرطی شدن کلاسیک، آزمایش پاولوف، شرطی شدن فعال، آزمایش اسکینر، حل مسئله، نقش پذیری، برهم کنش غریزه و یادگیری، تولیدمثل، چند همسری، غذایابی، قلمروخواهی، مهاجرت، خواب زمستانی، ارتباط در زنبورهای عسل، زندگی گروهی، رفتار دگر خواهی» صحبت شده است. تمامی مطالب قرمز رنگ این فصل مطالب خواندنی هستند و برای یادگیری هیچ نیازی به هیچ فیلم و معلمی نیست و فقط با خواندن کتاب درسی می توانید روی این مطالب مسلط شوید و بعد از فصل 7 این فصل نیز جزء راحت ترین فصل های کل زیست است.
جمع بندی کلی تغییرات زیست دوازدهم نسبت به زیست پیش دانشگاهی نظام قدیم: 1- کتاب زیست دوازدهم مطالب کمتری دارد. 2- زیست دوازدهم خیلی خیلی سبک تر و خوش خوان تر از زیست پیش دانشگاهی است. 3- سختی و پیچیدگی فصل های زیست پیش دانشگاهی خیلی زیاد بود به طوری که خیلی ها از زیست پیش دانشگاهی واهمه داشتند اما زیست دوازدهم راحت ترین زیست در بین تمام پایه هاست. 4- فصل های این زیست نسبت به نظام قدیم کمتر است. 5- مطالب اضافی و سنگین نظام قدیم از این کتاب حذف شده است. 6- جمله بندی های این کتاب نسبت به کتاب نظام قدیم تغییر کرده است اما همانطور که فصل به فصل بررسی شد هیچ تغییر کلی در مفاهیم این کتاب نسبت به نظام قدیم رخ نداده است. 7- اگر به من بگویند با کدام زیست حاضری کنکور بدهی؟ قطعا زیست نظام جدید را انتخاب می کنم چون خیلی مختصر و مفید و جمع و جور است و آن گسستگی مطالب زیست قدیم را ندارد پس مطمین باشید آن هایی که زیست نظام قدیم را خوانده اند با این کتاب فوق العاده راحت خواهند بود.
7. نوع و میزان تغییرات کتاب فیزیک پایه دوازدهم نسبت به کتاب فیزیک دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم رشته تجربی چگونه است؟ فصل های ارایه شده در کتاب فیزیک پیش دانشگاهی عبارت است از: «حرکت شناسی، حرکت با سرعت ثابت، حرکت با شتاب ثابت، قوانین حرکت نیوتن، نیروی وزن، نیروی مقاومت شاره، نیروی مقاومت هوا، نیروی عمودی سطح، نیروی اصحکاک، دو نوع نیروی اصطحکاک ایستایی و جنبشی، نیروی کشسانی فنر، نیروی کشش طناب، تکانه، نیروی گرانشی، ماهواره، نوسان دوره ای، حرکت هماهنگ ساده، دوره تناوب، بسامد، حرکت هماهنگ ساده، معادله حرکت هماهنگ ساده، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، انرژی مکانیکی، دوره تناوب آونگ ساده، تشدید، تعریف موج های مکانیکی و موج های الکترومغناطیسی، تپ، موج عرضی و طولی، موج های پیش رونده، جبهه موج، طول موج، سرعت انتشار موج عرضی، انتقال انرژی در موج عرضی، عمود بودن میدان الکتریکی و میدان الکترومغناطیسی، طیف امواج الکترومغناطیسی، موج صوتی، شدت و تراز شدت صوت،اثر دوپلر، بازتاب موج، شکست موج، زاویه شکست، ضریب شکست، قانون شکست اسنل، سراب، پاشندگی نور، اثر فوتوالکتریک و فوتون، ثابت پلانک، انرژی فوتون، تابش گرمایی، طیف پیوسته، طیف خطی، معادله ریدبرگ، مدل اتم رادرفورد  بور، عدد کوانتومی، شعاع بور، مدار مانا یا حالت مانا، معادله گسیل فوتون از اتم، نمودار ترازهای انرژی الکترون برای اتم هیدروژن، معادله ریدبرگ برای هیدروژن، طیف جذبی گاز هیدروژن اتمی و مدل بور، جذب فوتون، اتم هیدروژن گونه، نوکلئون، ایزوتوپ، انرژی بستگی هسته ای، پرتوزایی طبیعی، واپاشی»
مطالب قرمز رنگ همگی مطالب غیر فرمولی و خواندنی هستند و با حدود 2 ساعت وقت می توان تمام آن ها را به حافظه سپرد. کتاب فیزیک پیش دانشگاهی نظام قدیم به مراتب پر محتواتر و فرمولی تر از این کتاب دوازدهم است. می توان گفت که دانش آموزان نظام قدیم سواد خیلی خیلی بیشتری در فیزیک نسبت به نظام جدید دارند و این یعنی اگر کسی که کتاب های نظام قدیم را خوانده باشد و بخواهد کنکور نظام جدید بدهد به راحتی با درس فیزیک دوازدهم ارتباط برقرار می کند و از مطالب سبک شده آن نسبت به فیزیک قدیم لذت خواهد برد.
8. نوع و میزان تغییرات کتاب شیمی پایه دوازدهم نسبت به کتاب شیمی دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم رشته تجربی چگونه است؟ مطالب موجود در شیمی پایه دوازدهم عبارت است از: «حلال و حل شونده ها، حلال های قطبی و غیر قطبی، تعیین بخش قطبی و ناقطبی ترکیب های آلی، صابون، کلوئید، آب سخت، پاک کننده های غیر صابونی، پاك کننده های خورنده، اسید و باز آرنیوس، رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی، اسید قوی و ضعیف، اسید تك پروتون دار، یونش، درجه یونش، ثابت تعادل و قدرت اسیدی، سامانه تعادلی، PH عامل تعیین کننده قدرت اسید و بازها، تعریف باز و اسید از روی PH، شوینده های خورنده چگونه عمل می کنند؟، ضد اسیدها، الكتروشیمی، باتری، کاهش و اکسایش، کاهنده و اکسنده، سلول گالوانی، نیروی الكتروموتوری، پتانسیل استاندارد، سلول سوختی، برقكافت آب، سلولهای الكترولیتی، برقکافت سدیم کلرید، خوردگی، آهن گالوانیزه، فرایند هال، درصد جرمی،  سیلیس، گرافن یا همان گرافیت، مولکول دو اتمی جور هسته، مولکول دو اتمی ناجور هسته، مولکول قطبی و ناقطبی، ویژگی های ترکیب یونی سدیم کلرید، عدد کوئوردیناسیون، انرژی شبکه و روش های مقایسه انرژی شبکه، ویژگی مشترک فلزات، تیتانیم، انرژی فعال سازی، نمودار انرژی  پیشرفت، مبدل کاتالیستی، تعریف ثابت تعادل، واکنش تعادلی تولید گاز آمونیاک، اصل لوشاتلیه، تغییر حجم در سامانه های گازی، دما تنها عامل موثر بر ثابت تعادل، انواع روش های جابجایی سامانه تعادلی، گروه های عاملی، ساختار بطری آب، بازیافت»
فقط کافی است یک نگاه ساده به این مباحث کنید تا متوجه شوید خیلی از موارد را در کتاب های سوم دبیرستان نظام قدیم خوانده اید. تمام مباحث قرمز شده حفظی و تعریفی هستند و برای یادگیری آن ها نیاز به هیچ فیلم و معلمی نیست و خودتان با خواندن کتاب های درسی می توانید آن را یاد بگیرید. پس شیمی دوازدهم بسیار بسیار ساده تر، کم حجم تر و کم مطلب تر از شیمی پیش دانشگاهی نظام قدیم است.

ریحانه
پنجشنبه 3 بهمن 1398 10:14 ق.ظ
سلام من نظام قدیمم میخوام نظام جدید امتحان بدم تا الان نصف کتابای نظام قدیمم خوندم اما نظام جدید راحترن و نقاط قوتم بییشتر در درسای نظام جدید بنظرتون از الان شروع کنم یا دیره و فک میکنم که بتونم برسونم ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. نمی توانم با این اطلاعات کمی که در خصوص شما دارم به شما بگویم تصمیم درستی است یا خیر. موفق ترین باشید.
علی
سه شنبه 23 مهر 1398 08:33 ب.ظ
سلام استاد ...تفاوت ریاضیات گسسنه نظام قدیم و جدید چیا هست؟؟ جدید سخت تر شده یا قدیم؟؟؟ ایا مطالبی نسبت ب قدیم اضافه شده؟؟؟ ممنونم جوابمو بدید گرامی
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. تفاوت های زیادی با هم ندارند و خیلی جزیی و در حد حذف شدن چند مبحث است و هر دو کتاب در یک سطح هستند. موفق ترین باشید.
بهرنگ
چهارشنبه 10 مهر 1398 02:48 ب.ظ
سلام و عرض ادب.من فارغالتحصیل ریاضی نظام قدیم هستم و بار سوم هست که میخوام کنکور بدم و امسال میخوام نظام جدید شرکت کنم.
میخوام درباره شرایط معدل در کنکور که قراره برای من اعمال بشه بپرسم که آیا تاثیر قطعی ۳۰ درصدی خواهد بود یا چی؟!به همون صورت قبلی و با تاثیر مثبت بصورت ۲۵درصدی خواهد بود؟ممنونم که توجه میکنید
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. در مورد معدل برای کنکور 99 فعلا قانونی اعلام نشده است. موفق ترین باشید.
علی
چهارشنبه 10 مهر 1398 02:45 ب.ظ
سلام خسته نباشید من نظام قدیمم و الان میخوام کنکور نظام جدید بدم برا درسایی که تغیر کرده مثل دینی و شیمی خود کتاب درسیم باید تغیر بدم انا برا دروس دیگه حتما لزمه جزوه و کتاب درسی رو هم تغیر بدم یا همون نظام قدیمو بخونم فقط تستا نظام جدیدو بزنم برا درسایی مثل فیزیک و ریاضی و عربی و ادبیات و زبان میشه اینو کامل لطفا توضیح بدین که دقیقا چه چیزاییو تغیر بدیم و کار کنیم ممنون
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. برای درس های ادبیات و عربی و زبان و ریاضی و فیزیک و مسایل شیمی و مفاهیم جدول تناوبی و اسید و باز و الکتروشیمی و محلول ها می توانید از تست های نظام قدیم استفاده کنید اما باید توجه داشته باشید که مطالب کم و زیاد شده اند و اینطوری باید همش در حال ویرایش کتاب ها باشید. مثلا در درس ریاضی شما نیاز دارید تست الگو و تست بهینه سازی هم بزنید که در کتاب های قدیم نیست. برای آن چه می کنید؟
برای درس دینی و زیست و مطالب حفظی شیمی هم که کلا بایستی از کتاب های جدید استفاده کنید.
بنابراین به طور کلی روی قسمت های مشترک می شود از تست های نظام قدیم استفاده کرد اما مباحث کم و زیاد شده را مجبورید بالاخره از یک جایی تست هایش را تهیه کنید و بزنید. به همین جهت این کار شما علاوه بر وقت گیر بودن جدا کردن ها باعث سردرگمی در بین تست ها هم می شود. موفق ترین باشید.
علی
دوشنبه 8 مهر 1398 02:06 ب.ظ
سلام یه سوال من فارق التحصیل نظام قدیمم و رشتمم ریاضیه و میخوام برا کنکور۹۹ شرکت کنم و شردرگمم بین نظام قدیم و جدید تو نظام جدید چقد تغیرات درسی داربم و ایا لازمه ک کلاس بگیریم یا همون نظام قدیم بدم بهتره واقعا دشواره انتخابش مخصوصا اینکه مباحث تغیر داشته
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. اگر کسی پایه درسی نظام قدیمش قوی باشد برای یادگیری دروس نظام جدید نیاز به هیچ کلاس و معلمی ندارد و به صورت خودخوان مسلط می شود. موفق ترین باشید.
هستی
جمعه 5 مهر 1398 08:12 ق.ظ
سلام
وقتتون بخیر
من نظام قدیم هستم و امسال سال سوممه که میخوام کنکور بدم. تغییر نظام قدیم به جدید الان که اول مهره منطقیه؟ یا ریسکش بالاست؟
باتوجه به اینکه کتابای تست نظام جدید رو دارم تهیه میکنم و میخواستم ببینم درسی هست ک نیاز به معلم داشته باشه؟
خیلی ممنون از وقتی که میذارید
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. اینکه درسی به معلم نیاز دارد یا خیر به سطح اطلاعات و پایه درسی تان مربوط می شود ولی اگر منظورتان این است که اگر کسی نظام قدیم را بلد باشد آنگاه در یادگیری نظام جدید نیاز به معلم دارد؟ پاسخ خیر است و نیازی به معلم ندارد. موفق ترین باشید.
محمد
پنجشنبه 4 مهر 1398 12:39 ب.ظ
سلام حالتون خوبه خسته نباشین...من دانش اموز رشته ریاضی نظام جدیدم ...از طرفی تابستان امسال کل دروس سال های قبل دوره کردم ...علاقه عجیبی ب خواندن دروس نظام قدیم دارم..از پارسال دارم دروس نظام قدیم میخونم امسال هم دارم نظام قدیم میخونم و کمک اموزشیام هم قدیمه.کتابای درسی پیش دانشگاهی و سوم دبیرستانم دارم..ب نظرتون خوبه این کارو میکنم؟؟؟ موفق هم هستم اخه...
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. شما در حال اتلاف زمان هستید. کسی که می خواهد در کنکور موفق شود بایستی تعداد زیادی تست بزند. حالا شما فکرش را بکنید به جای اینکه به تعداد تست هایتان اضافه کنید رفته اید کتاب های نظام قدیم را برداشته و می خوانید. من از شما می خواهم تا می توانید تست بزنید. به خصوص اینکه رشته ریاضی هستید و تا تست نزنید درصدهایتان بالا نمی آیند. موفق ترین باشید.
زهرا حسن زاده
چهارشنبه 3 مهر 1398 01:47 ق.ظ
سلام خسته نباشید وممنون از پاسخگویی دقیق شما.
استاد من سال ۹۷ کنکور دادم ودردانشگاه روزانه قبول شدم وسال ۹۸ هم کنکور ندادم
میخواستم ببینم میشه اگه من امسال دانشگاه نرم وکلا مرخصی هم نگیرم
وانصراف ندم
تا زمانی که درکنکور ۹۹ شرکت کنم ومنتظر بمونم تا نتایج کنکور ۹۹ بیاد
وبعد اگه قبولیم حتمی شد
قبل از ثبت نام در رشته جدید برم وانصراف برم ازدانشگاه
(من دانشجوی دانشگاه دولتی ووروزانه هستم ورودی ۹۷)
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. طبق قانون، دانشجویان روزانه باید و باید و باید در زمان ثبت نام کنکور دقت کنید در زمان ثبت نام کنکور از رشته قبلی خود به طور کامل انصراف بدهند. نهایت زمانی که امسال سنجش به دانشجویان روزانه داد تا 25 اسفند بود که بروند و انصراف قطعی بدهند. موفق ترین باشید.
فاطمه
یکشنبه 31 شهریور 1398 12:07 ق.ظ
سلام وقت بخیر
من 3 سال پیش کنکور دادم رشته انسانی
باز میخوام کنکور 99 شرکت کنم و نظام قدیم هستم و همه کتاب هارو دارم
من شنیدم ک فقط در نظام جدید یک سری مباحث حذف شده و همسرم میگن اگه میشه با همون کتاب های نظام قدیم درس بخونم
میخواستم ببینم همچین چیزی امکان پذیر هست!؟
پاسخ رضا جدیدی :
طبق آخرین قانون اعلام شده از سوی سازمان سنجش شما می توانید با کتاب های نظام قدیم کنکور بدهید. موفق ترین باشید.
چهارشنبه 27 شهریور 1398 06:54 ب.ظ
سلام خسته نباشید.من کنکور ۹۷ انتخاب رشته کردم و دانشگاه روزانه قبول شدم دیگه برای ۹۸ کنکور ندادم آیا برای کنکور ۹۹ میتونم شرکت کنم و برای انتخاب رشته مشکلی پیش نمیاد که دانشگاه روزانه بزنم ممنون
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. طبق آخرین قانون تا به این لحظه شما هیچ مشکلی برای انتخاب رشته ندارید ولی باید حتما حتما در زمان ثبت نام کنکور دقت کنید در زمان ثبت نام کنکور بایستی انصراف قطعی بدهید. موفق ترین باشید.
چهارشنبه 30 مرداد 1398 07:26 ب.ظ
سلام خسته نباشید ، یک سوال داشتم از خدمتتون :
من دیپلم تجربی ۹۵ و پیش ۹۶ هستم از امتحانات نهایی پیش دو درس ازم مونده که پاس نکردم و تو این مدت هم پیگیرش نشدم میخواستم بدونم دی ماه ۹۸ میتونم پاسشون کنم؟؟؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. به مدرسه بزرگسالان در شهرتان مراجعه کرده و مراحل ثبت نام را بپرسید. موفق ترین باشید.
محمد نجفی
یکشنبه 27 مرداد 1398 06:25 ب.ظ
سلام استاد من برای سال دوازدهم میروم و تا الان برای کنکور درس خوانده ام و تشریحی کار نکرده ام و در نتیجه معدل سال دهم و یازدهم نسبتا مطلوبی ندارم.
آیا صحیح است که معدل سال دهم و یازدهم تاثیر بسزایی در کنکور ندارند و این آزمون های نهایی و ترم دوم سال دوازدهم است که سرنوشت ساز است؟
با تشکر
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. فقط نمرات نهایی دوازدهم در کنکور موثر هستند. موفق ترین باشید.
تلاشگر
یکشنبه 27 مرداد 1398 07:26 ق.ظ
سلام و درود فراوان بر استاد گرامی و دلسوز

من فارغ التحصیل مقطع كارشناسی ارشد هستم.
هم مقطع كارشناسی و هم مقطع كارشناسی ارشدم رو در دوره ی روزانه تحصیل كرده بودم. سوالم از شما بزرگوار اینه كه در صورت شركت در كنكور و قبولی در یكی از سه رشته ی پزشكی، دندون و دارو آیا دوباره میتونم تحصیل كاملا رایگان داشته باشم؟
واقعا ممنون میشم اگر بتونین پاسخ سوالم رو بدین.
چون از هر منبع و یا شخصی تحقیق میكنم جواب مشخصی نمیگیرم.
پاسخ رضا جدیدی : سلام وقت بخیر و نیکی. سازمان سنجش امسال چنین گفته است: برای كسب اطلاعات لازم در این خصوص با وزارت علوم تحقیقات و فناوری تماس حاصل فرمایید. تلفن: 82231000 الی 1 ادرس: تهران - منطقه 2 - شهرك قدس (غرب) - فاز 2 - خ. هرمزان - نبش خیابان پیروزان جنوبی. موفق ترین باشید
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:25 ب.ظ
سلام خسته نباشید.من سال ۹۹ از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل میشم.میخوام بدونم اگه من از الان شروع کنم برای کنکور س ساله دیگه بخونم،تاثیر معدل کتبی چطور میشع؟چطور باید تطبیق داد؟معدل کتبی نظام قدیمم ۱۹/۲۸
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. تاثیر معدل برای کنکور 99 اعلام نشده است و برای همین پاسخی برای سوال شما وجود ندارد. ولی نیازی به تطبیق وجود ندارد و همان معدل نظام قدیم شما را مورد قبول می دانند و هیچ مشکلی نیست. موفق ترین باشید.
ثمین
سه شنبه 15 مرداد 1398 10:41 ب.ظ
سلام
خسته نباشید
نظر شما در خصوص شركت در كنكور تجربی سال ٩٩ برای كسی كه مدرك كارشناسی گرفته و دیپلمه ی ١٠ سال پیشه چیه؟ آیا منطقیه كه یك سال زمان صرف كرد برای رسیدن به سودای قدیمی؟ و این كه شركت كردن با كدام نظام مناسب چنین فردیست؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. در این مورد در مطلب جداگانه ای صحبت کرده ام لطفا از منوی بالای سایت روی گزینه صفحه اصلی کلیک کنید تا وارد صفحه دیگری شوید در آن صفحه کمی پایین تر بروید در مورد این سوال به طور مفصل صحبت کرده ام. موفق ترین باشید.
خانم مراونی
سه شنبه 25 تیر 1398 02:59 ب.ظ
سلام، خدا قوت از سایت خوبتون خیلی ممنونم.لطف میکنید اگه پاسخ سوالاتم رو بدین، بنده 19ساله از اهواز تاسوم انسانی خوندم .سوالم اینکه آیا میتونم امسال یا سال آینده بزرگسالان چهارم انسانی درس بخونم؟( آخه چون پارسال آخرین چهارم نظری بوده و دیگه حذف شد) و همچنین سال آینده میتونم کنکور نظام قدیم ثبتنام کنم؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. این سوال را مستقیم باید از خود مدرسه سوال کنید امسال سال اول قانون گذاری است و فقط و فقط به صورت حضوری به مدرسه مراجعه کنید. موفق ترین باشید.
فائزه
دوشنبه 3 تیر 1398 08:06 ب.ظ
سلام و خسته نباشی
من فارغ التحصیل رشته ی بهداشت عمومی هستم تصمیم دارم کنکور ۹۹ شرکت کنم اما شنیدم که اگه فارغ التحصیل دانشگاه دولتی بودین دوباره نمیتوانید رایگان رشته ای رو در دانشگاه دولتی بخونیم حتما باید آزاد حساب بشه ، میخواستم بپرسم برای تمام رشته ها این موضوع صدق میکنه؟
پاسخ رضا جدیدی : سلام وقت بخیر و نیکی. دقت کنید چیزی که شما می فرمایید مربوط به قانون قدیم است. قانون الان تغییر کرده است. طبق آخرین قانون، اگر آخرین مدرک تحصیلی تان، لیسانس باشد حتی اگر روزانه بوده باشید، بازهم می توانید رایگان درس بخوانید. دقت کنید اگر مدرک بالاتر از لیسانس است مجدد سوال کنید تا قانون آن را هم بگویم. موفق ترین باشید.
پرستو
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 12:52 ب.ظ
سلام استاد مرسی واسه راهنمایی هاتون من دیپلمه ی نظام قدیم هستم حالا میخوام سال99 کنکور بدم میتونم نظام جدید رو کنکور بدم؟؟آیا کتاب های کمک درسی براش اومده؟؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خواهش می کنم. طبق آخرین قانون تا به این لحظه شما که نظام قدیم هستید حتما حتما باید در کنکور نظام قدیم در سال 99 شرکت کنید و حق انتخاب نظام جدید را ندارید. دقت کنید که بنده به عنوان مشاور آخرین قانون را برای شما می گویم و هرگونه تغییر قانون در حیطه وظایف بنده نیست و مسئولیت اینکه قانون تغییر کند یا نکند مربوط به شورای سنجش است. بنابراین بنده طبق آخرین قانون پاسخ شما را داده ام و هرگونه تغییری در قانون رخ بدهد یا ندهد در حیطه وظایف بنده نیست. موفق ترین باشید.
Niloofar
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 02:52 ق.ظ
سلام خسته نباشین من دیپلم نظام قدیم دارم و قصد دارم برای کنکور 99 اماده شم میشه راهنمایی کنید که باید کتاب های نظام قدیم رو تهیه کنم یا نظام جدید?
ممنون میشم جواب بدین
من واقعا گیج شدم هرکس یک چیزی میگه و با هم متفاوت خواهش میکنم کمکم کنید
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. طبق آخرین اطلاعیه رسمی سازمان سنجش، شما لازم است که در کنکور نظام قدیم شرکت کنید. یعنی کتاب های دوم چاپ 94، کتاب های سوم چاپ 95 و کتاب های پیش چاپ 96 را تهیه کنید. موفق ترین باشید.
امیر
جمعه 16 فروردین 1398 06:20 ب.ظ
ممنونم از پاسخ گوییتون استاد عزیز
استاد جان یه تعداد پرسش مهم
یه آزمون هست به نام FPGEE برای مهاجرت داروسازان به کانادا و آمریکا
خواستم ببینم کسی که توی رشته داروسازی توی دانشگاه شهیدبهشتی فارغ التحصیل بشه با کسی که توی رشته داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل میشه
کدوم بار علمی و پایه علمی بیش تری دارن در رشته داروسازی؟
چون من شنیدم و جستجو کردم که میگن اساتید دانشگاه ها و تدریس اون ها در دانشگاه های مختلف تفاوت داره و مثلا اساتید دانشگاه های شهر تهران بارعلمی و پایه علمی قوی ترین دارن نسبت به دانشگاه های موجود شهرستان ها مثلا نسبت به دانشگاه زنجان
چون اگه دانشگاه و اساتید بهتر باشه بار علمی و سواد علمی برای قبولی توی آزمون ورودی برای مهاجرت بیش تره
من که اینطور فکر میکنم ولی شما تجربه بیش تری دارید
این تضاد رو برای بنده حل بکنید ممنون میشم و
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. آیا این تلاش های مغزتان را نوعی فرار از درس خواندن بدون عذاب وجدان نمی دانید؟ به نظر من این ها اولویت های شما در این بازه زمانی نباید باشد. مغزتان خیلی حرفه ای شما را گول می زند.
چقدر جالب که بدون عذاب وجدان از برنامه اجرا نکردن و درس خواندن شما را با اصطلاحات شیک مشغول کرده در حالیکه رقیب شما سفت و محکم می خواند. شما وقتی قبول شدید وقتی رتبه تان به انتخاب رشته رسید بیایید ساعت ها صحبت کنید. اما الان وقت قبل از کنکور است.
امیدوارم متوجه باشید مغز چقدر جذاب پشت واژه های جذاب و به اسم آینده نگری شما را گول می زند. نمونه های دیگری را مثال می زنم تا بیشتر آگاه شوید که چقدر بی ارزش است در روزهای قبل از کنکور بنشینیم و به این چیزها فکر کنیم:
1. کدام کشورها مدرک ایران را قبول دارند؟
2. کدام کشورها راحت تر می شود رفت؟
3. نقش سن و سال در موفقیت؟
4. کدام دانشگاه بهتر درس می دهد؟
5. خوابگاه های دانشگاه تهران چند نفره هستند؟
6. چه وسایلی را با خودمان به خوابگاه ببریم؟
7. جایزه 10 نفر اول کنکور تجربی چیست؟
8. دانشگاه شهید بهشتی چند استاد تمام دارد؟
9. اگر یک شهر دیگر قبول شدم هرچند وقت یک بار به شهر خودمان بیایم؟
10. از الان در ایران درس بخوانیم بهتر است یا برویم خارج بهتر می شود؟
11. فلسفه زندگی چیست؟ چرا من خلق شده ام؟
12. فاصله زمانی تهران با پاریس چقدر است؟ اختلاف زمانی این دو شهر چقدر است؟
13. هزینه بلیط تِرَن بین مارسی و رئال چقدر است؟ می خواهم رفتم آنجا بازی فوتبال را ببینم.
14. هزینه زندگی در فلان کشور چقدر است می خواهم 20 سال بعد بروم آنجا از الان بروم حساب کتاب کنم.
و شاید بشود لیست کاملی از این فکرها نوشت. اما واقعا اولویت های من این چیزهاست؟ این ها رکب های مغز است تا کاری کند بدون عذاب وجدان سرگرم باشید و درس نخوانید. به این باور برسید که در کنکور، درس خواندن رقیب را هم باید در نظر بگیرید.
الان قبل از کنکور است پس وظیفه من درس خواندن است. وقتی کنکور تمام شد وظیفه من انتخاب رشته است وقتی دانشگاه رفتم وظیفه من ساختن رزومه است وقتی مهاجرت قرار شد کنم وظیفمه من پیدا کردن کشور بهینه است.
من کسانی را می شناسم که عکس ویلا و ماشین نگاه می کنند. حتی عکس خالی ورزشگاه های معروف را نگاه می کنند به بهانه اینکه ما انگیزه بگیریم اینده نگری کنیم ولی رقیبش دارد تست بیشتر می زند. مغزتان از این روش استفاده می کند که شما عذاب وجدان درس نخواندن نگیرید که هیچ تازه حس آینده نگری و مهم بودن زندگی هم به شما می دهد. ولی حواستان نیست که تست بیشتر زدن فعلا زندگی شما را می سازد. نه این دغدغه ها. یک نگاه به حجم اطلاعات اضافه ای که دارید بیندازید. کدام یکی از این اطلاعات قبولی شما را رقم می زند؟
بیایید از همین الان جلوی این فرایند مغزی را بگیرید و ذهن تان را منظم کنید و فقط برنامه اجرا کنید. من به شما قول می دهم هیچ چیزی را از دست نمی دهید اگر فقط روی برنامه تان کار کنید. من به شما قول می دهم حتی نیاز نیست یک ساعت هم وقت روی این چیزها بگذارید چون بعدا روش هایی هست که در طول مسیر داروسازی یاد می گیرید چطور این مهاجرت را انجام دهید. موفق ترین باشید.
امیر
جمعه 16 فروردین 1398 02:42 ب.ظ
سلام وقت شما بخیر استاد عزیز
استاد یک پرسش داشتم /خیلی جستجو کردم از این ور و اون ور و از سایت های کنکوری
ولی چیزی به عنوان رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ندیدم
آیا دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رشته داروسازی نداره؟
ممنون از پاسخ گویی های شما
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خواهش می کنم لطف دارید. خیر این دانشگاه رشته داروسازی را ندارد. رشته های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به شرح زیر است:
پزشكی، دندانپزشكی، اتاق عمل، بهداشت عمومی، پرستاری، تكنولوژی پرتوشناسی، علوم آزمایشگاهی، تغذیه، كتابداری در شاخه پزشكی، مامایی برای خانم ها، مهندسی بهداشت محیط، هوشبری،موفق ترین باشید.
مارال
جمعه 16 فروردین 1398 02:23 ق.ظ
سلام وقت بخیر...ممنون از اطلاعات خوب و صبوری شما در پاسخ دادن...من دیپلم سال ٨١ هستم ...والان میخام كنكور تجربی ٩٩ شركت كنم..باید كدوم منابع رو شروع به خوندن كنم نظام قدیم یا جدید؟؟؟؟
و اینكه سوال دومم اگه نظام جدید بخونم و شركت كنم. شرط معدل در مورد من صدق میكنه یا نه؟؟؟
هم سهمیه ی منطقه سه دارم هم سهمیه ایثارگران... به نظرتون نیاز به ترمیم معدل دارم یا وقتم رو تلف نكنم و تمركزم روی شروع خوندن برای كنكورم باشه.
ممنون میشم به ایمیلم جواب رو ارسال كنید چون نمیدونم چطور جواب رو از سایت پیدا كنم البته نا آگاهی من رو نسبت به این فضا ببخشید
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خواهش می کنم. طبق آخرین اطلاعیه شما فقط بایستی کتاب های نظام قدیم را بخوانید و امکان شرکت در نظام جدید را ندارید. سال چاپ کتاب های درسی شما به ترتیب دوم دبیرستان چاپ 94 و سوم دبیرستان چاپ 95 و پیش دانشگاهی چاپ 96 بایستی باشد. در ضمن پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال شد. در ضمن تحت هیچ شرایطی شما تاثیر معدل ندارید و درصدهای شما از 100 در 100 کنکور حساب می شود که البته این موضوع به نفع شما است. پس فقط روی درصدهای کنکورتان تمرکز کنید. موفق ترین باشید.
سمانه
جمعه 9 فروردین 1398 11:52 ق.ظ
سلام من دیپلم نظام قدیم ریاضی۹۷دارم در سال ۹۷کنکور دادم و روزانه قبول شدم اما نرفتم و تصمیم گرفتم کنکور تجربی بخوانم طبق مصوبه اول که در سال۹۹فقط کنکور نظام جدید است تمام کتاب هارا تهیه کردم د زیست نظام جدید را خواندم ینی دهم و یازدهم را و فیلم های آموزشی دوره جدید را دارم ولی طبق مصوبه دوم ک گفتن هم نظام جدید و هم نظام قدیم برگزار میشود برای زیست به مشکل خوردم آیا ممکن است بدون خواندن زیست قدیم بتوانم از پس تست های زیست قدیم بربیام آیا تفاوت زیادی داره؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. مفاهیم زیست مشترک است اما همانطور که می دانید درس زیست به متن وابسته است و جملات آن مهم هستند و نمی شود بدون تسلط روی جملات آن نظام به نتیجه برسید. پس اینکه نظام جدید خوانده اید باعث می شود که مفاهیم نظام قدیم هم برایتان آشنا باشد و خیلی زود یاد بگیرید ولی این به آن معنا نیست که متن کتاب نظام قدیم را نخوانید. موفق ترین باشید.
علی
دوشنبه 5 فروردین 1398 12:04 ق.ظ
با سلام خدمت اقای جدیدی من فارغ التحصیل نظام قدیم هستم با توجه به کم کاری و مشکلاتی که داشتم نتوانستم برای کنکور 98 انچنان بخوانم و وضعیت درسیم ضعیف است از شما می خواستم راهنمایی ام کنید که برای کنکور 99 نظام جدید رو مطالعه کنم یا نظام قدیم با توجه به اینکه کنکور 99 هم دو نوع برگزار خواهد شد با توجه کنه مطالب نظام جدید راحت تر از نظام قدیم است خواهشا راهنمایی بفرماید
پاسخ رضا جدیدی : سلام وقت بخیر و نیکی. بهترین کار این است که خوبی ها و بدی ها را مشخص کنیم و هرکسی خودش تصمیم بگیرد کدام را بخواند البته هنوز جزییات برای کنکور 99 بیرون نیامده است و بنده فقط با فرض شما که اگر اختیاری شد را پرسیده اید پاسخ می دهم وگرنه تا به این لحظه هیچ واکنشی روی سایت سنجش در مورد جزییات برگزاری 99 ثبت نشده است.
خوبی های نظام قدیم:
1. سال هاست از این کتاب ها کنکور برگزار می شود و طراحان در طراحی سوال به ثبات رسیده اند و دنبال آزمون و خطا نیستند پس قالب و روال طراحی سوال مشخص است که کار را ساده می کند.
2. منابع کمک آموزشی و تست ها به پختگی رسیده اند و کتاب ها تقریبا بدون غلط هستند حال آنکه من در بررسی چندین جلد کتاب چاپ شده برای نظام جدید انواع غلط ها را پیدا کردم و این ها عصبی کننده هستند.
3. مهم ترین مورد این است که برای نظام قدیم دنیای از تست های مختلف کنکورهای آزمایشی متنوع وجود دارد پس یک آرشیو تستی قوی و پر تکرار در اختیار کنکوری قرار دارد که این آرشیو تستی برای نظام جدید هنوز شکل نگرفته است.
اگر کسی کم تست بزند در واقع اصلا کنکوری حساب نمی شود برای همین نظام قدیم این ویژگی را دارد که دنیای تستی شما کامل و پربار است.
4. عادت داشتن به متن نظام قدیم یک امتیاز است هرچند زیاد امتیاز بزرگی حساب نمی شود ولی به هرحال تاثیر کوچکی دارد.
5. تغییرات در کتاب ها نداریم چون دیگر تجدید چاپ نمی شوند ولی کتاب های نظام جدید هر سال تغییر می کنند که مطلب شنبه این هفته کلبه مشاوره را اگر بخوانید و فیلم ها را تماشا کنید متوجه می شوید تغییر دارند. تازه از همه بدتر اینکه باید منتظر زیست و شیمی دوازدهم بمانید که اواخر شهریور دستتان می رسد و خودش باعث عقب افتادن از بقیه می شود در حالیکه این دردسرها در نظام قدیم نیست.
بدی های نظام قدیم:
1. مباحث اضافه تری را باید بخوانید که در نظام جدید یا وجود ندارد یا خیلی کم شده است.
2. فصل های زیست نظام قدیم خیلی از هم پاشیده است در حالیکه در نظام جدید سعی شده ترکیبی ها پیش هم باشند.
3. خیلی از متن های زیست نظام قدیم واضح و مشخص نیست ولی در نظام جدید متن ها روان تر و قابل فهم تر شده اند.
خوبی های نظام جدید:
1. فصل ها، مختصرتر شده اند و برخی از مباحث حذف شده است.
2. مطالب روان تر و قابل فهم تر نوشته شده اند.
3. ترکیبی شدن اطلاعات در درس زیست تقریبا رعایت شده است.
بدی های نظام جدید:
1. سابقه طراحی سوال در کنکور برایش وجود ندارد و سال 98 اولین تجربه است که همین باعث می شود سابقه تستی خوبی وجود نداشته باشد که بشود از رویش به روند سلیقه طراح رسید. البته احتمال قوی تر این است که طراحان هیچ خلاقیت تازه ای به خرج ندهند ولی به هرحال احتمال ضعیفی هم هست که آزمون و خطا کنند.
2. تنوع تستی که از نان شب برای یک کنکوری واجب است را برای نظام جدید نداریم. این مشکل برای دو درس زیست و شیمی خیلی حیاتی تر است چون ریاضی و فیزیک را می شود از نظام قدیم کمک گرفت ولی برای زیست و شیمی چون متن جملات تغییر داشته است پس حتما باید تست ها نظام جدید باشند. که این آرشیو تستی وجود ندارد.
پس چون تست کمتری می زنید از بقیه عقب تر می افتید.
3. تغییرات در کتاب ها وجود دارد و برای زیست و شیمی دوازدهم چاپ 98 ممکن است تا پایان شهریور منتظر بمانید در حالیکه کتاب های نظام قدیم در دسترش شماست.
4. غلط های زیاد در کتاب های کمک آموزشی به دلیل شتاب زدگی این موسسات در رساندن کتاب ها به کنکور وجود دارد در حالیکه در کتاب های کمک آموزشی نظام قدیم ثبات داریم. همین غلط های موجود در کتاب های تست نظام جدید کلی باعث عصبی شدن کنکوری می شود.
5. کتاب های کمک آموزشی برای زیست و شیمی قابل استفاده نیستند به دلیل تغییرات مجدد در کتاب های نظام جدید پس بایستی منتظر بمانید تا موسسات با تغییرات جدید بازهم کتاب چاپ کنند یعنی اگر دقت کرده باشید برخی از موسسات تاکید کرده اند که کتاب هایشان برای 99 مناسب نیست. چون تغییرات در کتاب درسی وجود دارد.
به این ها اضافه کنید که کتاب تست برای زیست و شیمی دوازدهم احتمالا تا آبان و آذر هم به بازار نرسد چون کتاب درسی دوازدهم طبق روال های سال های قبل در شهریور می رسد حالا اگر دیرتر نرسد و بعد تازه موسسات چندماهی وقت می خواهند تا تغییرات را اعمال کنند.
حالا خودتان تصمیم بگیرید که چه نظامی برای شما بهتر است. باز تاکید می کنم که هنوز جزییات برای کنکور 99 مشخص نیست و بایستی اطلاعیه رسمی و دقیق آن روی سایت سنجش منتشر شود و این پاسخ با فرض این بود که اگر اختیاری باشد کدام بهتر است؟ موفق ترین باشید.
امیرحسین
جمعه 2 فروردین 1398 03:48 ب.ظ
سلام. وقتتون بخیر و خوشی
لطفا کمکم کن! من خیلی ناامیدم..تازه سربازیمو تموم کردم. پایه درسیم فوق العاده ضعیفه.. فارغ‌التحصیل رشته تجربی هستم و میخوام کنکور بدم واسه کنکور ۹۸
اومدم درس بخونم دیدم اصلا هیچی بلد نیستم و باید اساسی چند سال بخونم ک اونم باید نظام جدید بخونم و چند سال طول بکشه و باید خرج کرد که منم توان مالی ندارم.من ۲۲سالمه و تا بخوام بخونم و ... سنم بالا میره. شاید بچگونه بنظر برسه اما آرزو دارم و نمیخوام بیخیالشون بشم...موندم برم کار کنم و سرمایه گذاری کنم یا برم درس بخونم. هرطور شده راهنماییم کنید ممنون میشم. خیلی گرفتارم..فشار خانواده ام از یه طرف

خیلی خیلی لطف میکنید که جواب بدید
پاسخ رضا جدیدی : سلام وقت بخیر و نیکی. من سن و سال را درک نمی کنم که چه ربطی به موفقیت دارد؟ حالا مثلا فرض کنیم شما 30 ساله شوید ولی یک دانشجوی پزشکی باشد بهتر از این است که 30 ساله باشید ولی فارغ التحصیل دکتری از یک رشته معمولی باشید.
اینده نگر باشید. پنجاه سالگی یک پزشک با سواد با پنجاه سالگی یک رشته معمولی درجه 2 خواندن یکی نیست پس ارزش دارد حتی اگر دیرتر وارد دانشگاه شوید ولی رشته خوب بخوانید. برای همین به سن و سال مربوط نیست به این مربوط است که افق نگاه تان چه باشد؟
حالا به شما توصیه می کنم اگر از نظر مالی مشکل دارید سعی کنید مدتی را به کار کردن بگذرانید روشی که در همه جای دنیا هست. پس ایرادی ندارد اگر مدتی را کار کنید و خود را از فشارهای مالی رها کنید و بعد برای درس خواندن برنامه ریزی کنید.
در ضمن سایت هایی مثل سایت مدرسه شریف آموزش رایگان دارد می توانید استفاده کنید. برخی از سایت ها هم تست و نکات تستی به رایگان گذاشته اند که هرچند کامل نیست ولی خب می توانید استفاده کنید اما اگر بخواهید اساسی و درست و حسابی برای کنکور بخوانید هیچ ایرادی ندارد مدتی را کار کنید و به استقلال مالی برسید و بعد برای کنکور بخوانید.
تا زمانی که دغدغه شما سن و سال باشد به جایی بهتر از جایی که مردم عادی رسیده اند نخواهید رسید زیر این مردم معمولی هستند که همیشه حساب و کتاب سن و سال دارند.
همانطور که گفتم بلند مدت فکر کنید. آینده رشته خوب ولو در سن بالا به آن برسید به مراتب بهتر از رشته های درجه 2 و 3 است که زود به آن می رسید ولی یک عمر فشار را تحمل می کنید. الان دانشجو شدن کاری ندارد همین الان اراده کنید دانشجو می شوید ولی 4 سال بعد می گویید عمرم تلف شد.
پس سن و سال را کنار بگذارید و کار کنید تا شرایط مساعد اقتصادی برای تحصیل را پیدا کنید. موفق ترین باشید.
فاطمه
دوشنبه 20 اسفند 1397 12:11 ق.ظ
سلام و تشکر بابت مطلب خوبتون.
من فارغ التحصیل کارشناسی مامایی هستم. دیپلم ۸۱ و پیش دانشگاهی۸۲ رو دارم. تصمیم دارم که در کنکور ۹۷ شرکت کنم اما تصورم این بود که می تونم بر حسب کتابای نظام ۶-۳-۳ امتحان بدم و اونها رو مطالعه کردم، الان متوجه شدم که باید حتما منابع نظام قدیم رو امتحان بدم. با توجه به اینکه دیپلم من مربوط به ۱۴ سال پیش هست به نظرم این سیاست خیلی غلطی بوده که مجبور به خوندن اون کتابا باشم چون ممکنه امسال موفق نشم و بعد سال دیگه مجبور به خوندن یک سری کتاب تازه برای بار دوم بشم. به هر حال ظاهرا کاری در این مورد نمیشه کرد!
اما میخواستم راهنماییم کنین که من که منابع جدید رو خوندم و مجبورم سئوالات نظام قدیم رو جواب بدم کجای کار هستم و چقدر موفق خواهم بود. بر حسب توضیحاتتون نظام قدیم مفصل تر از کتابایی که من خوندم هست، میخوام بدونم این تا چه حد هست چون به هر حال فرصت برگشت و خوندن مجدد کتابای قدیم رو دیگه ندارم.
به نظر شما الان چکار کنم؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خواهش می کنم لطف دارید. ابتدا فکر می کنم منظور شما کنکور 98 باشد که در تیرماه سال 1398 قرار است برگزار شود. بله برای کنکور 98 هرکسی باید بر اساس نظام آموزشی خودش امتحان را انتخاب کند.
شما برای درس هایی مثل ادبیات در قسمت آرایه و زبان فارسی و قرابت معنایی اصولا نباید مشکلی داشته باشید.
برای درس عربی و زبان انگلیسی قسمت قواعد و گرامر به مشکل جدی نباید برخورد کنید.
برای درس دین و زندگی و زیست و شیمی چون سوالات به متن وابسته هستند قطعا اذیت می شوید چون جمله بندی این درس ها در کنکور مهم است.
برای درس ریاضی و فیزیک هم مشکل بزرگی جز چند فصل و مبحث که در نظام قدیم هست و در نظام جدید نیست نباید مشکل حادی داشته باشید. موفق ترین باشید.
لیلا
پنجشنبه 9 اسفند 1397 02:08 ق.ظ
سلام وقتتون بخیر ممنونم از پاسخ دهی عالیتون
من دیپلم تجربی سال ۸۷ رو گرفتم
ایا شرط معدل شامل من هم میشه؟
و اینکه کارشناسی حسابداری از چمران رو دارم روزانه
باز هم میتونم روزانه داروسازی جندی شاپور بخونم؟؟
کنکور سال ۹۹ میخوام شرکت کنم
باز هم ممنونم از پاسخ دهیتون
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خواهش می کنم. برای شما نمرات امتحان نهایی سال سوم دبیرستان در کنکور اثر گذار است و فعلا میزان تاثیرش 25 درصد به صورت مثبت است. چون آخرین مدرک تحصیلی تان کارشناسی است طبق آخرین قانون هیچ مشکلی برای تحصیل رایگان ندارید و در صورتی که رتبه تان به روزانه بخورد می توانید تحصیل رایگان داشته باشید. موفق ترین باشید.
امیر
یکشنبه 5 اسفند 1397 11:21 ق.ظ
سلام خسته نباشید آقای جدیدی
من دانش آموز یازدهم هستم وسال۹۹کنکور دارم از همین حالا میخام شروع کنم مشکل اینجاس ک منابع کنکوری خیلی زیادن واینکه وقت کم لطفا بهترین کتابای کنکوری معرفی کنید باتشکرفراوان
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. بهترین منابع کنکور با شرایط و سطح شما سنجیده می شوند نه با انتخاب من بدون اینکه شناختی روی شما داشته باشم. موفق ترین باشید.
آریا
پنجشنبه 2 اسفند 1397 06:36 ب.ظ
سلام من سال ۹۵بایددیپلم میگرفتم چنددرسم موند امتحان دادم الان یه درس آرایه هاازسال سوم انسانیم مونده آیا به نفعمه پیش دانشگاهب وبخونم یا خودمو تطبیق بدم به نظام جدید درصورت تطبق چه درسهایی دوباره باید امتحان بدم ممنون ازپایخگویتون
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. منظور شما را از تطبیق دادن درس ها متوجه نمی شوم چون قانونی در این زمینه نیست و شما می بایست بروید دنبال کامل کردن مدرک تان. موفق ترین باشید.
محمدجواد
جمعه 12 بهمن 1397 08:00 ق.ظ
سلام.من دیپلم سال ۸۹ هستم میخوام کنکور شرکت کنم.میخواستم بدونم تاثیر معدل کتبی برای من چجوری محاسبه میشه.سال ۹۰ که کنکور دادم۲۵ درصد مثبت بود الانم همینجوره یا نه؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. تاثیر معدل برای کنکور 98 به صورت 25 درصد سوم و 5 درصد پیش دانشگاهی با تاثیر مثبت است. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.