کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - تحلیل ریدینگ های (Reading Comprehension) رشته تجربی

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

تحلیل ریدینگ های (Reading Comprehension) رشته تجربی


سوالات ریدینگ زبان انگلیسی (Reading Comprehension) از کجا طراحی می شوند؟ آیا واقعا این متن ها خارج از کتاب است؟ چرا در کنکور زبان 2 ریدینگ (Reading) داریم؟ از چه سالی به بعد این تغییر در کنکور زبان رخ داد؟ آیا می شود کتابی پیدا کرد که بتوان برای تسلط روی ریدینگ ها از آن استفاده کرد؟
آخرین کنکوری که در آن فقط 1 ریدینگ زبان عمومی وجود داشت به کنکور سال 1387 بر می گردد. سوالات درس زبان عمومی تا کنکور 87 به طور میانگین شامل 5 تست گرامر، 10 تست لغت، 5 تست در قالب کلوزتست (CLOZE TEST) و 5 تست ریدینگ بود. اما از کنکور 1388 به بعد سوالات زبان عمومی در کنکور متحول شد. جدول زیر بودجه بندی سوالات زبان انگلیسی رشته تجربی را از کنکور 1388 تا 1390 نشان می دهد.
بودجه بندی و کنکورهای تجربیتعداد تست های لغت تعداد تست های گرامر تعداد تست های کلوز تعداد تست های ریدینگ 
 کنکور تجربی سال 88 7  3 10
 کنکور تجربی سال 89  6  5  10 
  کنکور تجربی سال 90 610 
  کنکور تجربی سال 91 610 
  کنکور تجربی سال 92 8
  کنکور تجربی سال 93 8
  کنکور تجربی سال 94 8
  کنکور تجربی سال 95 8
  کنکور تجربی سال 96 8

جدول بالا، نشان می دهد که در سال 1388متفاوت از سال های 1389 تا 91 و همچنین بودجه بندی از 1392تا 1396  از سال های قبلش متفاوت است. طراحان کنکور، از یک دانش آموز یا داوطلب کنکور انتظار دارند که درک مطلب را به عنوان یک مهارت بیاموزد. اگر کسی درک مطلب بداند در واقع در پاسخ دادن به کلوز تست ها و همچنین تست های لغت هم موفق است. پس علاوه بر 8 سوال مستقیم که از ریدینگ در کنکور می آید، با درک مطلب می توان تست های لغت و کلوزها را هم پاسخ داد پس به طور غیر مستقیم 13 تست دیگر هم در گرو درک مطلب است. بنابراین هر کنکوری در درس زبان عمومی می بایست ریدینگ  را بلد باشد و از آن ترس نداشته باشد.
این تغییرات در بودجه بندی های درس زبان از سال 1388 به بعد، باعث وقت گیرتر شدن سوالات زبان عمومی شده است. اکثر دانش آموزان و داوطلبان کنکور تصمیم می گیرند که فقط به یکی از ریدینگ ها پاسخ بدهند. برخی دیگر هم سعی می کنند سوالات خاصی از هر دو ریدینگ زبان عمومی را پاسخ دهند و به سوالات متنی و مفهومی آن پاسخ ندهند. 
این نشان می دهد سوالات زبان با این تغییرات وقت گیرتر شده و حتی در بین رتبه های زیر 1000 تجربی نیز شاهد افت درصد زبان هستیم. جدول زیر میانگین درصدهای زبان انگلیسی عمومی در رشته تجربی برای هر سه منطقه در کنکور 96 را نشان می دهد و این میانگین درصدها برای رتبه های زیر 1000 کنکور نسبت به سال های قبل، پایین آمده است.
 سهمیه مناطق سه گانه در کنکور تجربی منطقه یکمنطقه دو منطقه سه 
میانگین درصد زبان رتبه های زیر 1000 در سال 1396 در رشته تجربی  67درصد67درصد 52 درصد 
جدول بالا خیلی امیدوار کننده است چون اگر کسی مهارت های زبانی بالایی داشته باشد می تواند از این فرصت استفاده کرده و رتبه اش را بسیار ارتقا دهد. همانطور که می دانید؛ اگر درسی را اکثر کنکوری ها پایین بزنند و کسی در آن درس، درصد بالایی داشته باشد به علت اختلاف بالا از میانگین، رتبه و ترازش بسیار ارتقا می یابد و شانس قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه اش افزایش می یابد. 
دسته بندی سوالات ریدینگ زبان عمومی در کنکور تجربی، به شرح جدول زیر است. 
رفرنس دادن ضمایر و واژه ها 
           ?What does the word “they” in line 9 refer to
 Plants                                                                       Animals  
Producers                                                                 Both animals and plants                                   
سوال راه حلی و نتیجه گیری 
                                            ?Which of the following can be concluded from the passage    
                   The main ecological function of a food web is to capture the Sun’s lig
  The main problem made by pollution is the extinction of plants and animals
            All plants that produce food for human beings and animals form a community  
         In order to have a healthy environment, both producers and consumers are needed             
رفرنس دادن به پارگراف خاص و سوال از آن 
?What does the “invisible college” refer to in the first paragraph
                                     Boyle’s regular meetings with other scientist 
                          The Royal Society that Boyle established himself 
                        Secret discussions on new developments in science 
             The building where Boyle did his scientific experiments 
   معنی لغت  
                                                                                             ---------------It is stated in the passage that slaves
                                                                                               received low salaries
                                              did not have to obey their masters
                   were no longer important in the 16th century
                     had an important role in European colonies 
معنی جمله بر اساس متن 
------------According to the reading, mountainous areas are often cloudy because in these places
                                                                                                                                     warm air rises up over the cold air 
                                                                                                                                                two masses of warm air meet  
                                                                                                  they are usually on the way of rain carrying winds
                                                                                    water droplets are of enough weight for cloud formation 
 تعیین درست و غلط ها 
                                                                                                   ?Which of the following is NOT true about ecology
                                                       It studies the relationship between plans, animals and the environment
                                                                                                       It divides plants and animals into different groups   
                                                                                                                                             It is a rather new field of study 
                                                                                                                                              It is a very important science
 تعیین عنوان متن و موضوع کلی بحث 
                                                                                   ? Which of the following is the best title for the passage
                                                        Living Animals in Nature                             Saving Animals and Plants 
                                           Ecology and Food Webs                                Nature: A Complicated Machine
این دسته بندی نشان می دهد که طراحان کنکور برای طراحی سوالات ریدینگ توجه ویژه ای به مفهوم و درک مطلب دارند. نوع طراحی تست ها نیز به گونه ای است که نیاز به درک دقیق از متن دارد زیرا گزینه های مربوطه را طوری طراحی می کنند که بسیار نزدیک به هم باشد.
متن های ریدینگ را از کجا می آورند؟ به ظاهر، متن های ریدینگ خارج از کتاب های درسی طراحی می شود ولی بایستی بدانید که این متن ها کاملا وابسته به سرفصل ها و موضوعات کتاب درسی زبان انگلیسی هستند. جدول زیر نشان می دهد که موضوع ریدینگ های کنکور 90 تا 96 با چه درس هایی از کتاب زبان ارتباط داشته است. 
ارتباط با کتاب درسی نظام قدیم
ارتباط با کتاب درسی نظام جدید 
 
موضوع عنوان ریدینگ های کنکور تجربی از سال 1390 تا 1396  
درس 4 زبان سوم نظام قدیم، درس 1 زبان پیش نظام قدیم ورزش قوانین بازی بسکتبال 
درس 1 زبان دوم نظام قدیم
درس 1 زبان دهم نظام جدید
 
 حیواناتارتباط برقرار کردن با حیوانات
بررسی تکامل حیوانات، 
بررسی زندگی زنبور عسل، زنجیره غذایی 
درس 3 و7 زبان دوم نظام قدیم،،درس2و3و5 زبان سوم نظام قدیم، درس2 و 5 زبان پیش نظام قدیم
درس 1 زبان یازدهم نظام جدید 
روانشناسی نحوه صحبت کردن انسان، تغییر قدرت صحبت کردن انسان در مسیر رشد، آموزش به کودکان
نحوه خواب دیدن و رویا انسان ها، مراحل خواب
اضطراب و دلایل آن
 
درس 3 زبان یازدهم نظام جدید   هنرمینیاتور 
درس 5 زبان دوم نظام قدیم، درس 4 و 6 زبان سوم نظام قدیم، درس3 و 4 و 7 زبان پیش نظام قدیم
درس 1و 2 و 4 زبان دهم نظام جدید
درس 3  زبان یازدهم نظام جدید 
 زمین شناسیتاریخچه تونس
افزایش جمعیت جهان و نگرانی های ناشی از آن، کمبود غذا برای جمعیت رو به رشد انسان
شغل یابی و عوامل موثر بر آن، انقلاب صنعتی و تغییر و تحولات آن
 تغییر و تحول علاقمندی های گردشگران
 
درس 4 زبان دوم نظام قدیم، درس 8 زبان پیش نظام قدیم
درس 3  زبان دهم نظام جدید 
زندگی نامه رابرت بویل و آندرس سلسیوس
 ماهاتما گاندی
 
درس 2 زبان دوم نظام قدیم، 
درس 2  زبان دهم نظام جدید 
فضاآشنایی با فضاپیماها، ماهواره ها
آشنایی با زمین، مریخ، مشتری، خورشید
 
 درس 6 زبان دوم نظام قدیم، درس 3 زبان سوم
درس 2 زبان یازدهم نظام جدید
پزشکینقش پروتئین، نقش دوپامین
شیر و خواص آن
 
طراحان کنکور، با موضوع کتاب درسی سعی در تولید متن های جدید برای درک مطلب دارند بنابراین اگر کسی لغات کتاب های درسی را مسلط باشد گام بزرگی برای درک مطلب در کنکور برداشته است. جدول بالا چند نکته جالب دیگر را نیز در خود دارد، اول آنکه متن های کنکور عمومی زبان همچنان با موضوع کتاب های درسی جدید مطابقت دارد و کنکوری های نظام جدید با خیال راحت می توانند از کنکور نظام قدیم برای گنجینه سوالات و تست های خود استفاده کنند. نکته دوم در خصوص میزان تطابق کتاب زبان عمومی در نظام قدیم و جدید است. 
درست است که واژه های جدید به کتاب زبان نظام جدید اضافه شده است و یک سری از واژه های کتاب نظام قدیم در کتاب جدید نیست اما مطابقت موضوعی و شباهت این دو کتاب را می توان از روی ریدینیگ های کنکور متوجه شد که طراحان ساختار اصلی کتاب را حفظ کرده اند. نکته سوم در مورد روند مطالعاتی دانش آموزان و کنکوری ها برای کنکور 1398 به بعد است. اگر داوطلب کنکوری قصد دارد درصد زبانش را برای کنکور 98 به بعد بسیار ارتقا دهد حتما لازم است هر دو کتاب های زبان عمومی نظام قدیم و نظام جدید را با هم بخواند. مهم نیست که شما دانش آموز نظام قدیم هستید یا دانش آموز نظام جدید، هرچه لغت های بیشتری بلد باشید در درس زبان موفق تر هستید پس لغت های نظام قدیم و جدید را با هم بخوانید تا دامنه لغت هایتان افزایش یابد. 
فراموش نکنید که این دو کتاب از نظر موضوعی به هم نزدیک هستند پس لغت های هر دو کتاب می تواند پوشش خوبی به موضوعات بدهد و سطح سواد و دانش زبانی تان را بالا ببرد. دقت کنید اکثر لغت های موجود در کتاب زبان نظام جدید، همان لغت هایی بودند که در سال های گذشته به عنوان لغت خارج از کتاب در سوالات زبان عمومی مورد تست قرار می گرفته و حالا طراحان برای کنکور 98 به بعد از لغت های نظام قدیم به عنوان لغت های خارج از کتاب استفاده می کنند و این زیرکی و باهوشی دانش آموزی را می رساند که روی لغت های هر دو نظام قدیم و جدید مسلط شود. 
سوال بعدی در مورد لغات خارج از کتاب در ریدینگ ها است. طراحان کنکور معتقدند که یکی از مهارت های زبان آموزی مربوط به حدس معنی واژه در جمله است. بنابراین لغات خارج از کتاب در قسمت ریدینگ ها همچنان وجود خواهد داشت و قسمت مهمی از مهارت های یک زبان آموز را مورد بررسی قرار می دهد.
از کجا می توان متن های ریدینگ را پیدا کرد و خواند؟ طراحان کنکور، برای نوشتن متن های کنکور از کتاب خاصی استفاده نمی کنند. آن ها با استفاده از مجلات، سایت ها و همچنین برخی از کتاب های خاص که هر سال هم تغییر می کند به طراحی ریدینگ و سوال از آن می پردازند. بنابراین نمی توان به طور دقیق منبعی را معرفی کرد. اما من با بررسی موضاعات درسی، چند سایت آموزشی قدرتمند در حیطه آموزش ریدینگ و تمرین های آن را در لیست زیر قرار داده ام که این منابع اینترنتی به طور روزانه و هفتگی به تولید محتوا پیرامون موضوعات درسی کتاب های زبان، می پردازند. مطالعه این سایت ها و مطالب شان می تواند تسلط متنی تان را بالا ببرد. هر چقدر متن های خارج از کتاب بیشتری که با موضوعات درسی کتاب هایتان مرتبط است را بخوانید، قدرت تان در ریدینگ های زبان بالاتر می رود و اگر کسی بتواند قدرت متن خوانی خودش را افزایش دهد قطعا به تسلط بیشتری در این زمینه می رسد. 
سایت هایی برای تقویت ریدینگ کنکور تجربی  توضیح سایت 
 mrnussbaumدر این سایت ریدینگ های زیادی با درجه سختی های متفاوت و پرسش های متفاوت از آن را مشاهده می کنید که بسیاری از این ریدینگ ها با موضوعات کتاب های درسی مطابقت دارد و می تواند یک منبع خوب برای تمرین باشد. کافی است پس از ورد به صفحه مورد نظر روی عنوان های قرمز رنگ دلخواه کلیک کنید تا متن ریدینگ برایتان باز شود و تمرین را انجام دهید. 
ereadingworksheetsدر این سایت، متن های مختلف و متناسب با موضوعات درسی در قالب pdf ارایه می شود که می توانید به عنوان تمرین از آن ها استفاده کنید. مزیت این سایت وجود تعداد زیادی ریدینگ است. 
readtheory یک سایت حرفه ای و تک سوالی برای کسانی که می خواهند به صورت گام به گام ریدینگ را بیاموزند. این سایت یک متن کوتاه ارایه می دهد و یک سوال از آن می پرسد و بعد شما پاسخ را انتخاب می کنید اگر پاسخ تان غلط باشد، گزینه درست آن را توضیح می دهد. با زدن روی دکمه next question به متن بعدی می روید. افراد تازه کار با این سایت شروع کنند نتیجه بهتری می گیرند.
agendaweb یک سایت کاملا آموزشی برای زبان انگلیسی است که متن های متنوع و به روز همراه با پرسش های استاندارد ارایه می دهد. این سایت را حتما برای تقویت ریدینگ زبان استفاده کنید. در صفحه باز شده فقط کافی است روی هر ریدینگ کلیک کنید و به متن آن می روید.
 worksheetsplusاگر تمایل دارید مهارت ریدینگ خود را با داستان های انگلیسی و تصاویر جذاب آن تقویت کنید و در شروع راه هستید، این سایت ده ها داستان انگلیسی همراه با سوالات ریدینگ دارد که می تواند برای شروع مهارت آموزی تان بسیار جذاب باشد. حتما از این سایت دیدن کنید. در صفحه باز شده روی داستان ها کلیک کنید تا وارد صفحه ریدینگ شوید. 
havefunteaching یک سایت ایده آل با داستان های جذاب و بروز برای یادگیری ریدینگ که دارای درجه بندی های زیادی است. با ورود به این سایت می توانید بر اساس علاقه و سطح خود به تمرین ریدینگ بپردازید. روی هر کادری که کلیک کنید داستان مورد نظر را می توانید دانلود کنید. 
testyourenglish این سایت با ارایه پارگراف های مختلف و پرسیدن سوال از آن، تمرین بسیار مهمی برای تقویت سوالات مفهومی متن است. حتما کسانی که ضعف در سوالات متنی دارند و به دنبال یک تمرین مناسب برای تقویت این مدل از تست ها هستند حتما از این سایت استفاده نمایند. 
خیلی ها هنوز به دنبال بهترین کتاب برای تقویت ریدینگ زبان هستند تا قوی شوند، استفاده ازکتاب های زبان هیچ ایرادی ندارد اما برای کسب تسلط کافی نیست، شما نیاز به متن های بیشتر، به روزتر و تخصصی تر دارید. استفاده از منابع اینترنتی در کنکور به خصوص در درس زبان هیچ اشکالی ندارد. زبان را باید از خودشان یاد بگیریم. آن ها انگلیسی زبان هستند و با مطالعه سایت هایشان به افزایش دانش زبانی خودمان اضافه می کنیم.
تمرین ریدینگ مهم تر از تمرین کلوز تست و تست های لغت است زیرا کسی که روی ریدینگ به تخصص برسد به طور طبیعی روی کلوز و لغت هم مسلط می شود. 


دانش آموزان و کنکوری هایی که این مطلب را خوانده اند، به مطالعه مطالب زیر نیز علاقمند بوده اند
 برای خواندن این مطالب روی آن ها کلیک کنید
سینا
دوشنبه 20 فروردین 1397 04:17 ب.ظ
سلام وقت بخیر
اقای جدیدی کسی که میخواد از الان برای کنکور 98 بخونه باید با کتابای نظام جدید بخونه حتما؟
یا میشه تا مشخص شدن شیوه برگزاری کنکور با همین کتابای نظام قدیم خودمون بخونیم؟
پاسخ رضا جدیدی : سلام وقت بخیر و نیکی. هنوز قانونی نیامده است. اما با توجه به شباهت منابع نظام جدید و قدیم شما می توانید با کتاب های نظام قدیم بخوانید. موفق ترین باشید
پنجشنبه 16 فروردین 1397 03:55 ب.ظ
خیلی ممنونم از این همه انرژی مثبتی که بهم دادید
میتونم بگم من از وقتی با شما اشنا شدم علمی شدم و اینو مدیون شما هستم و هیچ چیزی واسم لذت بخش تر از ارامش بعد از اگاهی ای که با علم و دانش بدست
میاد نیست
علمی دقیق عملگرا هستم ولی در رابطه با بلند مدت فکر کردن میتونم بگم 40% اینجوری هستم
و این هم مربوط میشه به تیپ شخصیتیم چون ISTP هستم
و مدت کوتاهیه که شروع کردم برای اینکه بلند مدت فکر کردن رو در خودم نهادینه کنم
من قبلا خیلی اذیت بودم چون شناختی از خودم نداشتم اما تو این مدت کوتاه تونستم خیلی بهتر با خودم برخورد کنم
اگه تمرینی هم تو این زمینه هست ممنون میشم راهنماییم کنید
پاسخ رضا جدیدی : خواهش می کنم. شما به بنده مدیون نیستید هرچیزی که بدست آورده اید حاصل خواستن های خودتان است. نکته مهم دیگر در مورد انرژی مثبت و منفی است بنده اصلا به این موارد اعتقادی ندارم هرچه بیان شده است کاملا در شخصیت تان وجود دارد پس انرژی نیست بلکه واقعیت است. برای تغییراتی که شما نیاز دارید و روشی که به درد شرایط شما بخورد تمرینی بهتر از 100 سراغ ندارم. به آن بچسبید. هرچه بخواهید از 100 بخواهید آن شما را به اوج شکوه می رساند موفق ترین باشید.
نوشین
سه شنبه 14 فروردین 1397 02:10 ب.ظ
سلام اقای جدیدی امیدوارم حالتون بسیااااار عالی باشه
اقای جدیدی ما چطور میتونیم یه ذهن مسله ساز رو اروم کنیم؟
ذهن من مدام در حال گفتن اگه نشد چی اگه اونجور که تو فکر میکنی نشه ابروت میره و این مدل حرفارو در طول روز موقع درس خوندن زیاد با خودم تکرار میکنم
و سعی میکنم برای بی توجهی بهش تمرکز کنم روی مطلبی که میخونم اما خیلی موفق نشدم
دیگه امروز اعصابم خورد شد اخرش گفتم به درک هر اتفاقی که افتاد نمیکشنم که من فقط میخوام درسمو بخونم
ذهنم چند دقیقه ای هست که ساکت شده ولی نمیخوام موقتی باشه
چون واقعا خسته شدم دقیقا بجای اینکه کنارم باشه و کمکم کنه مطالبو بهتر یاد بگیرم و زودتر جمع کنم مقابلم ایستاده و داره اذیتم میکنه
پاسخ رضا جدیدی : سلام وقت بخیر و نیکی. ممنونم. آفرین چقدر خود از واژه ذهن مسئله ساز استفاده کردید و این نشانه خیلی بزرگی است. خوشحالم که مشاهده می کنم شما عزیزان به دنبال علم برای حل مشکلاتتان هستید و چقد لذت بخش است که با کمک علم و دانش، یکی یکی مشکلات را حل می کنیم. از این دیدگاه علمی شما بسیار لذت بردم.
نکته بعدی که در صحبت هایتان مرا به خودش جلب کرد، عملگرایی تان بود. آفرین چقد روحیه عملگرایی بالایی دارید شاید برایتان جالب باشد من برای بعضی از دانش آموزان کنکوری بیش از 4 ماه تمرین عملگرایی می گذارم در حالیکه شما بدون هیچ تمرینی یک عملگرای حرفه ای هستید و واقعا عبارت «خوش بحالت» را باید در اینجا بکار ببریم.
مورد بعدی که بازهم در صحبت هایتان موج می زند، بحث بلند مدت فکر کردن است. این آخری که شاهکار است. من معتقدم شما در هر رشته ای وارد شوید یکی از عمیق ترین انسان های آن رشته می شوید حالا چطور به این نتیجه رسیدم؟ فقط کلام و صحبت و دیدگاه تان. ما انسان ها رفتارهایمان را در بین کلمات نشان می دهیم. شما یک فرد علمی، دقیق، عملگرا با نگاهی بلند مدت است. مگر می شوید فردی با این شاخصه ها در رشته تحصیلی اش عمیق و متفکر نباشد؟
حالا برویم سراغ مسئله، چه بخواهید چه نخواهید هر انسانی مشکلاتی دارد شما هم یکی دو مشکل دارید. اصلا ما انسان ها به خاطر همین مشکلات است که رشد می کنیم و اما این موضوعی که درگیرش هستید را چطور می شود حل کرد؟
همونطور که خودتون گفتید ذهنتون مسئله ساز است و در مقابلش ذهن حلال مسئله وجود دارد بنابراین از شما می خواهم که بجای کنار گذاشتن مسائل ذهنی تان و یا گفتن به درک آن ها را حل کنید. این سوال را از خودتان بپرسید:
مسئله های ذهنی من چیه؟ من از چیا میترسم یا نگرانم؟
به طور مثال:
1. از اینکه اگر قبول نشوم بابام در مورد من چطور فکر می کند؟
2. از اینکه اگر قبول نشوم همکلاسی هایم دیگر مرا قبول ندارند.
3. از اینکه اگر قبول نشونم خستگی به تن خانواده ام می ماند.
و...
حالا از خودتان این سوال را بپرسید: چطور می شود؟ بگذارید روی سوال اول این روش حل مسئله را ادامه دهیم:
اگر من قبول نشوم بابام در مورد من چطور فکر می کند؟ پاسخ: فکر می کند من درس نمی خواندم او را گول می زدم این همه خرج کرد و من هدرش دادم، فکر می کند من لیاقت ندارم و خنگ هستم و فکر می کند بقیه از من بهترند. امیدش را از دست می دهد و دیگر روی من مثل قبل حساب باز نمی کند و حتی مجبورم می کند همین امسال به دانشگاه بروم و هرچیزی در مورد هدف و تلاش و کنکور مجدد بگویم برایش فایده ای ندارد.
خب حالا اگر تمام این ها رخ بدهد چه می شود؟ دو حالت دارد یا من باید این صحبت های بابام رو بپذیرم و دست از هدفم بکشم یا اینکه باید با صحبت های منطقی و با ارایه توضیحات برای شکست خوردنم دلایل قانع کننده بیاورم و ثابت کنم که من یک انسانم که برای هدف هایش حق دارد بارها بجنگد و شکست خوردن من از سر خنگی و بی سوادی نیست بلکه شکست را هر انسان موفقی تجربه کرده است و من می توانم با تلاش در مسیر هدفم یک انسان شاد تر باشم.
خب اگر حالت اول شود چه می شود؟ اگر من حرف های پدرم را بپذیرم و دست از هدفم بکشم پس نشان داده ام که لایق موفقیت نیستم زیرا بلد نبودم که از خودم دفاع کنم. خب اگر اینطور شود چه می شود؟ دو حالت دارد یا من تصمیم می گیرم تغییر کنم یا تصمیم میگیرم اینطوری به زندگی ادامه دهم. خب اگر تصمیم بگیری اینطوری به زندگی ادامه دهی چه می شود؟ احساس می کنم که یک شکست خورده بی زبان هستم که نتوانسته برای زندگی اش کاری کند؟ اگر اینطور باشد چه می شود؟ دو حالت دارد: یا تا اخر عمر با این احساس زندگی می کنم یا تصمیم می گیرم تغییر کنم. اگر با این احساس تا اخر عمر زندگی کنی چه می شود؟ درس عبرتی برای بچه خودم و دیگران می شود حتی می توانم کتابی بنویسم که دیگران مثل من نشوند و بتوانند از حق خودشان دفاع کنند و فرصت بارها جنگیدن را به خودشان بدهند. خب اگر اینطور باشد چه می شود؟ فکر می کنم احساس خوبی از موفقیت دارم زیرا توانسته ام راه درست را به کسی نشان دهم.
دقت کردید چه شد؟ شما هم امتحان کنید. اینقدر از خودتان بپرسید خب چه می شود؟ و مطمین باشید آخرش به چای مثبتی می رسید که احساس خوبی خواهید داشت. این راه حل مسئله حل کن را چه می شود می گویند. از این روش استفاده کنید و نتیجه اش را گزارش دهید. موفق ترین باشید.
Nzi
شنبه 11 فروردین 1397 03:00 ب.ظ
بله چشم.اینو گفتم چون شما ندونسته با سایتتون خیلی از مشکلات منو حل کردین من خیلی وقته شمارو دنبال میکنم.بازم معذرت میخوام بابت کامنت اشتباه.خدا حفظتون کنه.
پاسخ رضا جدیدی : خواهش می کنم. شما لطف دارید. من خیلی خیلی خوشحالم که تونستم اثر مثبتی در زندگی تان داشته باشم. موفق ترین باشید.
Nzi
شنبه 11 فروردین 1397 01:09 ب.ظ
آقای جدیدی شما بهترین مشاور هستین
پاسخ رضا جدیدی : سلام وقت بخیر و نیکی. این نهایت لطف و بزرگواری شماست که بنده کمترین را با این صفت خطاب کردید و از شما ممنونم و امیدوارم لایق این محبت باشم و بمانم اما یک قول و قرار همیشگی در کلبه مشاوره داریم و آن هم این است که سیستم پرسش و پاسخ برای حل مشکلات و دغدغه های کنکوری ها باشد و از یکایک عزیزان تقاضا دارم فقط به پرسیدن سوال در مورد شرایط شان بپردازند. من دوست دارم در مورد مشکلات و دغدغه ها صحبت کنیم اینطوری نفر بعدی که صفحه پرسش و پاسخ را می خواند شاید یک یا چند نکته جدید بیاموزد. باز هم از لطف شما ممنونم و امیدوارم مطالب و پرسش و پاسخ ها حداقل به اندازه یک پله باعث بهبود زندگی شخصی هر یک از شما باشد. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.