کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - عزت نفس باعث پیشرفت در کنکور می شود

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

عزت نفس باعث پیشرفت در کنکور می شود

مظلوم ترین، ناشناخته ترین و البته مهم ترین ویژگی هر انسانی به خصوص در سن نوجوانی و جوانی که شامل دانش آموزان و کنکوری ها می شود چیزی نیست جز عزت نفس. صفتی که کمتر در مورد آن صحبت شده و به نوعی شناخت نسبت به آن بسیار کم است. در مطلب «اعتماد به نفس و عزت نفس در زندگی یک کنکوری» با ذکر مثال های متنوع به این نتیجه رسیدیم که عزت نفس تنها سرمایه ای است که هر انسانی در اختیار دارد و با افزایش آن می تواند سطح زندگی خود را بهبود دهد. در آن مطلب عزت نفس را این طور توضیح دادیم: «عزت نفس به این معناست که با توجه به نقاط ضعف و قوتم آیا خود را فردی ارزشمند که لایق زندگی باشد و برای بهتر شدن تلاش کند می دانم یا خیر؟» و اگر به همین تعریف ساده دقت کنید می توانید لایه های اهمیت عزت نفس را به خوبی متوجه شوید. عزت نفس همان حسی است که انگیزه بهتر شدن، پیشرفت، تغییر کردن و پذیرش شکست و تبدیل آن به پیروزی را در فرد بوجود می آورد زیرا دانش آموز یا داوطلب کنکوری که عزت نفس دارد به خوبی ارزش بهتر شدن را درک می کند و هرگز خود را تسلیم عوامل روزمره زندگی نخواهد کرد.

عزت نفس باعث پیشرفت در کنکور می شود.

در این مطلب قصد بررسی چند مقاله مهمی که در کشورمان در مورد عزت نفس و تاثیرات آن بر عملکرد تحصیلی و روحی دانش آموزان و دانشجویان داشته را داریم تا کمی بیشتر با اهمیت عزت نفس آشنا شوید.
مقاله اول: مرتضی یمینی و سارا نیسی در پژوهش خود [1] با عنوان «رابطه بین عزت نفس و انگیزه موفقیت و اضطراب كلاس زبان خارجی با عملكرد دانشجویان در درس زبان انگلیسی» با انتخاب 198 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و انجام روش تحقیق خود روی آنان، به این نتیجه رسیدند که عزت نفس روی علمکرد دانشجویان در کلاس زبان اثر می گذارد و اگر فردی عزت نفس بالاتری داشته باشد در نتیجه عملکرد بهتری در کلاس درس از خود نشان می دهد. بنابراین اگر یک دانش آموز یا داوطلب کنکور هستید به عنوان یک نقش اساسی متوجه اهمیت عزت نفس و نقش محوری آن روی عملکرد کلاسی طبق این پژوهش شده اید به عبارت دیگر اگر می خواهید عملکرد کلاسی خویش را بهبود دهید یکی از راه حل های تان تقویت عزت نفس و بالا بردن سطح آن خواهد بود.
مقاله دوم: عبدالحسین شكورنیا و همکارانش در تحقیقی [2] که بر روی 147 دانشجوی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز انجام داده اند به این نتیجه دست یافتند که عزت نفس و رویكردهای مطالعه می توانند نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته باشند. بنابراین به نظر می رسد استفاده از روش های تقویت عزت نفس دانشجویان و راهنمایی آنان در به كارگیری رویكردهای مناسب مطالعه بتواند نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی ایفا كند. بنابراین باز هم تاثیر گذاری عزت نفس روی یادگیری در این پژوهش نیز به اثبات رسید.
مقاله سوم: رابطه جرات ورزی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی در پژوهشی [3] توسط باقر غباری بناب و مسعود حجازی مورد بررسی قرار گرفت و آن ها با انتخاب 60 دانش آموز تیزهوش (30 پسر و 30 دختر) و 60 دانش آموز عادی (30 پسر و 30 دختر) به صورت تصادفی به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان تیزهوش در هر سه متغیر جرات ورزی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی بر دانش آموزان عادی برتری داشتند و اگر یک دانش آموز عادی قصد پیشرفت دارد با کار روی عزت نفس و جرات ورزی به رشد تحصیلی خواهد رسید. آن ها نیز در تحقیق خود به نقش کلیدی عزت نفس در پیشرفت تحصیلی رسیدند و به عنوان یک نتیجه کلیدی تعیین کردند که اگر دانش آموزی را تیز هوش می گوییم فقط به این خاطر است که دو ویژگی جرات ورزی، عزت نفس را دارد در نتیجه پیشرفت تحصیلی نیز در او حاصل می شود و اگر دانش آموزی عادی است به علت کمتر بودن جرات ورزی و عزت نفسش است و این چه نتیجه زیبا و مهمی است. اگر تا قبل از این گمان می کردید که تیزهوش کسی است که مغز بزرگتری از شما دارد، زودتر از شما یاد می گیرد یا ژنتیکش از شما بهتر است اما حالا یک مقاله علمی ثابت می کند تیز هوش ها فقط جرات و عزت نفس بالاتری دارند و هر دانش آموزی با هر پایه درسی اگر روی جرات و عزت نفسش کار کند قطعا او نیز تیز هوش نام می گیرد.
عزت نفس صفتی است که کمتر در مورد آن صحبت شده و باز تاکید می کنم تنها سرمایه ای است که در اختیار داریم. عزت نفس، شغل و جایگاه اجتماعی، اعتبار، شخصیت و هویت هر انسانی را تشکیل می دهد و به نظر می رسد اگر قصد پیشرفت در تمام ابعاد زندگی به خصوص پیشرفت تحصیلی را داریم لازم است روی عزت نفس خویش بیشتر کار کنیم. حتما به دنبال راه کارهایی برای افزایش عزت نفس هستید که این موضوع در مطلب «اعتماد به نفس و عزت نفس در زندگی یک کنکوری» مورد بررسی قرار گرفته است. البته نیاز به صحبت های بیشتر است و سعی می شود در نقشه یادگیری کلبه مشاوره بیش از پیش در مورد عزت نفس نوشته شود.
در این مطلب از سه مقاله صحبت کردیم که در زیر به معرفی آن ها می پردازیم:
1. نیسی سارا, یمینی مرتضی. رابطه بین عزت نفس و انگیزه موفقیت و اضطراب کلاس زبان خارجی با عملکرد دانشجویان در درس زبان انگلیسی.‎ دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی) : پاییز و زمستان 1388 , دوره 16 , شماره 2 ; از صفحه 153 تا صفحه 166 .
2. شكورنیا عبدالحسین, علیجانی رنانی هوشنگ, نجار شهناز, الهام پور حسین. بررسی رابطه عزت نفس و رویكردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.‎ گام های توسعه در آموزش پزشكی : 1394 , دوره 12 , شماره 2 ; از صفحه 307 تا صفحه 314 .
3. غباری بناب باقر, حجازی مسعود. رابطه جرات ورزی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی.‎ كودكان استثنایی (پژوهش در حیطه كودكان استثنایی) : پاییز 1386 , دوره 7 , شماره 3 (پیاپی 25) ; از صفحه 299 تا صفحه 316 .

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.