کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - نقشه یادگیری روحی

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

کلبه مشاوره در راستای رسالتش سعی در انتشار مطالبی دارد که موجب ارتقای سطح کیفی و کمی سواد علمی دانش آموزان و داوطلبان کنکور شود. از این رو، شنبه هر هفته یک مطلب در سایت منتشر می شود. کلبه مشاوره سعی دارد بر اساس نقشه یادگیری خودش رفتار کرده و سطح نگرش و تفکر دانش آموزان و داوطلبان کنکور را بالاتر برد تا موجب پیشرفت تحصیلی و افزایش آرامش در آنان گردد.
نقشه یادگیری کلبه مشاوره بر اساس نیازهای دانش آموزان و داوطلبان کنکور طراحی شده است و دو بال لازم برای موفقیت تحصیلی یعنی روحیه و سواد را مورد هدف قرار می دهد. هر هفته سعی می شود با استفاده از بهترین کتاب های جهان، مقالات روز روانشاسی و همچنین بینش و تجربه شخصی رضا جدیدی در مشاوره تحصیلی، یک مطلب بر روی سایت منتشر گردد تا گامی موثر در جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و داوطلبان کنکور برداشته شود. دقت شود گاهی یک مطلب مرتبط با دو موضوع می شود به طور مثال مطلبی که هم به شکست مرتبط شود هم به ترس پس در هر دو حوزه برای مطالعه به دانش آموزان و داوطلبان کنکور معرفی می شود تا ساختار یادگیری او کامل شود.
نقشه یادگیری کلبه مشاوره


بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکور به علت دیدگاه نادرست و تفکر غیر اصولی که یاد گرفته اند از بسیاری از رخدادهای دنیا می ترسند و دست از تلاش بر می دارند.جدول زیر فهرست مطالب با محوریت ترس می باشد.
1. برای مطالعه «نقش خاطرات در ترس از شکست در کنکور» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. 
برای مطالعه «ترس از شکست در بین کنکوری ها» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. برای مطالعه «کنکوری ها بخوانند: نظر بزرگان در خصوص ترس» 
می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکور از پرداختن به شکست فرار می کنند زیرا گمان می کنند اگر فردی به شکست فکر کند یعنی آن را پذیرفته است. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت شکست می باشد.
 1. برای مطالعه «نقش خاطرات در ترس از شکست در کنکور» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. 
برای مطالعه «ترس از شکست در بین کنکوری ها» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. 
برای مطالعه «این است دارکوب در فضای کنکور» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
4. 
 برای مطالعه «تفاوت نابودی و شکست برای ارتقای زندگی کنکوری ها»   می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
5. 
برای مطالعه «خاطرات کنکوری ها را برای خودشان بگذارید» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
6. 
برای مطالعه «کنکوری با هر شرایطی سازگار می شود» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
7. 
برای مطالعه «احساس شرم از نتیجه در بین کنکوری ها» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
8. 
برای مطالعه «چگونه شکست گریبان انسان را می گیرد؟» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
9. برای مطالعه «
برای کنکوری هایی که رتبه شان را به کسی نمی گویند» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
در حوزه استرس و اضطراب که یکی از مشکلات عمومی بین دانش آموزان و داوطلبان کنکور می باشد، کلبه مشاوره سعی در برداشتن گام های عمیق دارد و بحث هایش را به سمت ریشه و بنیان شکل گیری استرس و اضطراب خواهد برد زیرا معتقدیم اطلاعات لازم در خصوص این موضوع در بین دانش آموزان و داوطلبان کنکور کم می باشد. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت استرس و اضطراب می باشد.
 1. برای مطالعه «اضطراب اجتماعی در بین اکثر داوطلبان کنکور مشاهده می شود» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. برای مطالعه «اضطراب کنکوری ها باعث فعال شدن کدام قسمت بدنشان می شود؟» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
وقتی صحبت از تنبلی می شود بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکور حس می کنند که شناخت زیادی از این صفت دارند در حالیکه اکثر اوقات در تشخیص تنبلی دچار اشتباه می شوند. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت تنبلی می باشد.
 1. برای مطالعه «تنبلی در زندگی یک داوطلب کنکور» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2.
برای مطالعه «خیلی ها می دانند...» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. 
برای مطالعه «چرا برخی از انسان ها عالی کار نمی کنند؟» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
4. 
برای مطالعه «کنکوری با هر شرایطی سازگار می شود» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
5. برای مطالعه «
سرنوشت نخ است و ما سوزن» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
خاطرات خود و دیگران سهم بزرگی در تعیین مسیر آینده ما می گذارد بسیاری از حس و حال دانش آموزان و داوطلبان کنکور بر اساس خاطرات و تجربه های تلخ و شیرین گذشته شان می باشد بنابراین آموزش برخورد صحیح با این خاطرات می تواند گام مهمی در بهبود وضعیت امروزتان باشد. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت خاطرات می باشد.
1. برای مطالعه «نقش خاطرات در ترس از شکست در کنکور» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. برای مطالعه «خاطره ای درس نخوانیم»
 می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. برای مطالعه «خاطرات کنکوری ها را برای خودشان بگذارید» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
نقش دیگران در موفقیت هر یک از دانش آموزان و داوطلبان کنکور چقدر است؟ گاهی اطرافیان با صحبت هایشان، استرس، ترس یا توقع را به فرد منتقل می کنند و آگاهی از روش برخورد عاقلانه با دیگران می تواند موجب بی اثر شدن احساسات منتقل شده از سوی دیگران خواهد شد. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت ارتباط با دیگران می باشد.
 1.برای مطالعه «اضطراب اجتماعی در بین اکثر داوطلبان کنکور مشاهده می شود» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2
. برای مطالعه «چرا حرف و صحبت مردم برای داوطلب کنکور مهم است؟» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. 
برای مطالعه «مهم نیست مردم در مورد کنکور چه می گویند» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
4. 
برای مطالعه «خاطرات کنکوری ها را برای خودشان بگذارید» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
5. 
برای مطالعه «احساس شرم از نتیجه در بین کنکوری ها» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
6.
 برای مطالعه «این است دارکوب در فضای کنکور» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
7. 
برای مطالعه «تغییر در کنکوری ها و مقاومت اطرافیان» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
8. برای مطالعه «
دانش آموزان و داوطلبان کنکور با دردهایتان زندگی نکنید.» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
9. برای مطالعه «
حساسیت نسبت به همکلاسی ها در مدرسه و کنکور» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
10. برای مطالعه «
تاثیر آموزش های دوران ابتدایی در نتیجه کنکور» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
بی صبر و بی حوصلگی، کسلی و بی حالی از شایع ترین حالت هایی است در بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکور دیده می شود. برخی از افرادی که به راحتی می توانند موفق شوند اما به دلیل گرفتار شدن در دام بی صبری و کسلی، توانایی های خود را نمی توانند به مرحله بروز برسانند. بنابراین یک ضرورت جدی در این امر، آموزش یادگیری نحوه برخورد با این حالت های روحی است. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت بی صبری و بی حوصلگی، کسلی و بی حالی می باشد.
1.  برای مطالعه «بدون صبر در کنکور نتیجه نمی گیرید» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
2. 
برای مطالعه «به هم ریختگی و بی حوصلگی در درس خواندن» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. 
 برای مطالعه «بی حالی و کسلی در بین دانش آموزان و کنکوری ها» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
4. 
برای مطالعه «اعتیاد به بی حوصلگی در بین دانش آموزان و کنکوری ها» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
فشارهای روحی که در طول زندگی به خصوص زمان کنکور وارد می شود نیاز به شناخت و آشنایی با نحوه رفتار مناسب با آن دارد لذا در نقشه یادگیری کلبه مشاوره سعی می شود تا این روش ها بررسی و آموزش داده شوند. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت فشارهای روحی می باشد.
 1. برای مطالعه «عوامل فشار روانی در کنکور» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. برای مطالعه «تغییر در کنکوری ها و مقاومت اطرافیان» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. برای مطالعه
«به کسی نمی گویم، خودم درستش می کنم» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
4. برای مطالعه «پرخاشگری و عصبانیت در کنکور»روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
5. 
برای مطالعه «دانش آموزان و داوطلبان کنکور با دردهایتان زندگی نکنید.» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
6. برای مطالعه «
بد قولی های یک کنکوری به خویش» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
عادت ها نقش پر رنگی در شکل گیری رفتارهای انسان دارد. عادت ها از مرز آگاهی انسان خارج می شوند برای همین تسلط و خبر داشتن از آن ها کار سختی است. کلبه مشاوره با تمام قوا سعی در آموزش های بنیادی در این حوزه دارد تا ریشه عادت های غلط را بر چیند و نحوه شکل گیری عادت های جدید را آموزش دهد. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت عادت ها می باشد.
1. برای مطالعه «کنکوری با هر شرایطی سازگار می شود» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. 
برای مطالعه «داستان شنبه ها» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
3. 
 برای مطالعه «چگونه عادات و تفکرات غلط خویش را تغییر دهید؟» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
4. 
برای مطالعه «کنکوری ها بدانند: عادت ها هرگز از بین نمی روند»
 می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
5. برای مطالعه «
رفتارهای غلط این گونه تکرار می شوند» 
می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
6. برای مطالعه «
حال خوبی در مورد درس خواندن برای کنکور ندارم» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
همیشه یکی از نیازهای دانش آموزان و داوطلبان کنکور بحث های انگیزشی می باشد و آن ها همیشه به دنبال راه و روش هایی برای بالا بردن انگیزه هایشان می باشند. کلبه مشاوره سعی کرده است در این حوزه از جملات و متن های انگیزشی استفاده نکند و به جای آن سعی در ارایه مقالات و اطلاعات سطح بالا برای افزایش دایمی انگیزه در بین دانش آموزان و داوطلبان کنکور را دارد. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت انگیزه می باشد.
1. برای مطالعه «تقویت انگیزه های کنکوری» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. برای مطالعه «انگیزه گرفتن برای کنکور با چاشنی تداوم» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. برای مطالعه «ارتباط بین شخصیت و میزان انگیزه یک داوطلب کنکور» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
4. برای مطالعه «تفکر به آینده و کم شدن انگیزه در کنکوری ها» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
5. برای مطالعه «انگیزه، توانایی، شلیک سه عنصر برای خوب درس خواندن» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
6. برای مطالعه «به عنوان یک کنکوری احساستان از امروز چیست؟» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
7. برای مطالعه «شاگرد اول بودم» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
8. برای مطالعه «تقویت روحیه ی کنکوری» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
9. برای مطالعه «روزی ضعیف بوده ایم(برطرف کردن نقاط ضعف)» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
10. برای مطالعه «انگیزه با جملات انگیزشی بدترین راه است» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
11. برای مطالعه «چرا برای موفقیت در کنکور به دنبال افراد مشابه می گردید؟» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
12. برای مطالعه «چرا خواندن داستان های موفقیت برای کنکور ایجاد انگیزه نمی کند؟» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.