کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - نقشه یادگیری تحصیلی

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

در این بخش از نقشه یادگیری کلی، اهمیت و ضرورت فرآیندهای فکری و علمی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و داوطلبان کنکور در امر مشاوره تحصیلی اثر گذار است معرفی می شوند که یکی از دوبال موفقیت در کنکور به حساب می آید و تمام افرادی که موفقیت تحصیلی را می خواهند لازم است به پیروی از قوانین لازم برای پیشرفت تحصیلی همت گمارند. در این رستا موضوعات و مطالب زیر در کلبه مشاوره منتشر و در اختیار داوطلبان کنکور و دانش آموزان قرار گرفته است.
نقشه یادگیری تحصیلی کلبه مشاوره

یکی از صفت های والای انسانی که خیلی کمتر در مورد آن صحبت شده است به عزت نفس بر می گردد، عزت نفس همه ثروتی است که یک دانش آموز یا داوطلب کنکور برای کسب موفقیت دارد و متاسفانه شناخت و آگاهی در مورد آن بسیار ناچیز است. میوه عزت نفس همان اعتماد به نفس است که صفت شناخته تری در بین انسان هاست. بنابراین در کلبه مشاوره سعی می شود تا در مورد عزت نفس بیشتر صحبت شود. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت عزت نفس و اعتماد به نفس می باشد.
 1. برای مطالعه «اعتماد به نفس و عزت نفس در زندگی یک کنکوری» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. برای مطالعه «عزت نفس باعث پیشرفت در کنکور می شود» 
می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
انسان هرگز ثابت نیست، تفاوت اساسی ما با بقیه موجودات جهان در تغییر کردن است. درک درست و آموزش شیوه ایجاد یک تغییر و بررسی دلایل سخت بودن آن موضوعاتی حیاتی است که در ساختار آموزشی کلبه مشاوره جایگاه ویژه ای دارد. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت تغییر کردن می باشد.
1. برای مطالعه «خود را تغییر دهید» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. 
برای مطالعه «تغییر در کنکوری ها و مقاومت اطرافیان» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. 
برای مطالعه «چگونه عادات و تفکرات غلط خویش را تغییر دهید؟» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
4. برای مطالعه «
سطل آشغال» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
5. برای مطالعه «
مشکلات از آنچه در ذهن شما می گذرد، کوچکتر است»  می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
6. برای مطالعه «
شرط هایی به ضخامت طناب های دست و پا گیر»  می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
7. برای مطالعه «
دو طرز تفکر اشتباه در بین کنکوری ها»  می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
نوجوانی و جوانی اوج خیال پردازی و تمایل به رویا ساختن می باشد. در حالیکه نتایج نشان می دهد این روش می تواند موجب کاهش عمکلرد مطلوب در روند مطالعه کنکوری ها و دانش آموزان شود. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت رویا پردازی می باشد.
1. برای مطالعه «خیال پردازی وقت و انرژی شما را می گیرد»  می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
2. برای مطالعه  «
ارتباط کنکوری ها و دانش آموزان با قانون جذب (راز)» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
چه چیزی هدف است و چه چیزی هدف محسبوب نمی شود و حفظ کردن آن و پایبندی به هدف از جمله دغدغه های مهم کنکوری ها و دانش آموزان است که کلبه مشاوره نیز سعی در نشر اطلاعات آموزشی مناسب در این جهت دارد. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت هدف گذاری می باشد.
1.  برای مطالعه «هدف هایتان را به کسی نگویید» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. برای مطالعه «
هدف قلبی» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. برای مطالعه «
دنیای بی هدفی در زندگی کنکوری ها» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
4. برای مطالعه «
زیست بوم زندگی» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
5. برای مطالعه «
محدودیت هایی در راه کنکور» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
یکی دیگر از رفتارهای شایع و اشتباه در بین دانش آموزان و داوطلبان کنکور کمال گرایی و کامل گرایی می باشد که نیاز به آموزش بیشتر در این حوزه احساس می شود. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت کمال گرایی و کامل گرایی می باشد.
1.  برای مطالعه «کمال گرایی و تاثیر آن بر مطالعه» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. برای مطالعه «وسواس فکری قبل از درس خواندن» 
روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. برای مطالعه «
چرا هر بار که می خواهیم شروع کنیم نمی شود؟» 
 روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
4. برای مطالعه «
طرز تفکر مبالغه آمیز و اثر آن بر زندگی یک داوطلب کنکور»  روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
5. برای مطاعه «
دو طرز تفکر اشتباه در بین کنکوری ها»
  روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
6. برای مطالعه «
چرا درس خواندن را برای امتحان و کنکور شروع نمی کنیم»
 روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
برنامه ریزی و مدیریت زمان مهارت های عملی برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور به حساب می آید و لذا کلبه مشاوره سعی در ارایه مطالبی دارد که موجب ارتقای دانش فنی دانش آموزان و داوطلبان کنکور در مدیریت زمان و برنامه ریزی تحصیلی شود. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت مدیریت زمان و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور می باشد.
 1. برای مطالعه «چرا به برنامم نمی توانم عمل کنم؟» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. 
 برای مطالعه «برنامه ریزی شما چه مقدار اصولی است؟» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. برای مطالعه 
«
وضعیت درسی خود را مقایسه کنیم؟»روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
4.
برای مطالعه  «نکته ای که احتمالا از آن غافل شده اید» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
5. برای مطالعه «ولع تفریح کردن در سال کنکور»
 روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
6. برای مطالعه «
کلاس کنکور چیست؟» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
7. برای مطالعه 
«خمیازه می کشم، حس خواب آلودگی و چرت زدن دارم» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
8. برای مطالعه 
«در بیداری، نخوابید!» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
9. برای مطالعه «مدیریت زمان یا زندان زمان؟»
 روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
10. برای مطالعه «هر چقدر بکارید همان قدر برداشت نمی کنید» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
11. 
برای مطالعه «امسال هر رشته ایی و هر دانشگاهی را می روید یا...؟»
 روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
12. برای مطالعه «
خوب و بد شبکه های اجتماعی
»
 روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
13. برای مطالعه «چند دقیقه پشت سر هم درس بخوانیم؟» 
روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
14. برای مطالعه «برای کنکور دو، سه روز خوب درس می خوانم و بعد نمی خوانم» 
روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
15. برای مطالعه «از کی برای کنکور شروع کنیم؟»
 
روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
16. برای مطالعه «موفقیت در کنکور نیازمند فداکاری است»
 
روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
هر یک از دانش آموزان و داوطلبان کنکور به دنبال راهکارهایی برای افزایش تمرکز و قدرت یادگیری و همچنین بهبود کیفیت مطالعه خود هستند برای همین احساس نیاز به دانستن در این حوزه بسیار زیاد است. برخی از دانش آموزان به دنبال راه هایی برای بالا بردن کارایی مغزشان و افزایش تمرکز حین مطالعه می باشند. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت افزایش تمرکز و کارایی مغز می باشد.
1. برای مطالعه «چرا افکار حاشیه ای هنگام مطالعه هجوم می آورند؟» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. برای مطالعه «چگونه یک روز بهتر برای درس خواندن بسازیم» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3. برای مطالعه «فکرم همه جا هست و تمرکزی که آرزویش را دارم»
 می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
4. برای مطالعه «افزایش تمرکز در مطالعه برای مدرسه و کنکور» می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
5. برای مطالعه «خاطره ای درس نخوانیم»
 می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
6. برای مطالعه «تندخوانی برای کنکور خوب است یا بد؟» 
می توانید روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
قوانین آموزش و پرورش و کنکور همچنین بررسی و تحلیل امتحان نهایی و معرفی رشته های دانشگاهی باعث انتخاب بهتر دانش آموزان و داوطلبان کنکور خواهد شد بنابراین کلبه مشاوره سعی می کند به این حوزه مهم بپردازد. جدول زیر فهرست مطالب با محوریت قوانین تحصیلی و تحلیل امتحانات و معرفی رشته های دانشگاهی می باشد.
 1. برای مطالعه «تغییرات کتاب های درسی قدیم و جدید در پایه دهم»  روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
2. برای مطالعه «تغییرات کتاب های درسی قدیم و جدید در پایه یازدهم» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
3.  برای مطالعه  « نام کتاب های جدید پایه دهم تجربی چیست؟ + کاربرد کتاب ها برای کنکور» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
5. برای مطالعه «علت ترس از امتحان نهایی چیست» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
6. برای مطالعه «آشنایی با رشته ی حقوق و آینده شغلی آن» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.
7. برای مطالعه «قبولی در پزشکی» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
8. برای مطالعه «معرفی رشته پزشکی عمومی»  روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
9. برای مطالعه «برنامه ریزی شما چه مقدار اصولی است؟»  روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
10. برای مطالعه «آشنایی کامل با رشته دکتری عمومی داروسازی»  روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
11. برای مطالعه «آشنایی با رشته فیزیوتراپی» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
12. برای مطالعه «چگونه می توان به یک متخصص ژنتیک تبدیل شد؟» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
13. برای مطالعه «اطلاعات تخصصی مربوط به رشته ی تجربی» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
14. برای مطالعه «نحوه تاسیس مطب پزشکی و دندانپزشکی» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
15. برای مطالعه «رشته دندانپزشکی بهتر است یا پزشکی؟» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
16. برای مطالعه «امتحان نهایی سال دوازدهم چگونه خواهد بود؟ + تحلیل امتحان نهایی زیست»
 روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
17. برای مطالعه «
شایعات و اطلاعات نادرست درباره کنکور
» 
روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
18. برای مطالعه «
دانشگاه های برتر + مقایسه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی
»
 
روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
19. برای مطالعه «منابع کنکور»
 
روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
 
روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
23. برای مطالعه «چطور می توان یک موسسه فیزیوتراپی تاسیس نمود» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
24. برای مطالعه «ترس از درس عربی» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
25. برای مطالعه «کنکور آزمایشی گاج بهتر است یا قلمچی؟» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
26. برای مطالعه «تحلیل ریدینگ های (Reading Comprehension) رشته تجربی» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
27. برای مطالعه «تحلیل کارنامه کنکور آزمایشی و بالا بردن درصدها» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید. 
28. برای مطالعه «کلیه قوانین و شرایط ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان» روی عبارت داخل گیومه کلیک کنید.